Sitoudutaan pohjoismaisen sähkömarkkinan kehittämiseen

Pohjoismainen sähkömarkkina on ollut menestystarina, jonka jatkuminen täytyy turvata. Pohjoismaisen yhteistyön eteneminen vaatii vahvaa poliittista ja yli hallituskausien jatkuvaa sitoutumista sähkömarkkinoiden kehittämiseen ja sovittujen toimien toteuttamiseen.

Pohjoismainen luonto

Mitä voimme tehdä

Keino 1

Parannetaan maiden välistä tiedonvaihtoa ja koordinaatiota kansallisista energia- ja ilmastopolitiikkaan liittyvistä suunnitelmista

Keino 2

Kehitetään pohjoismaisia sähkön loppuasiakasmarkkinoita, yhtenäistetään kulutusjoustoa ja energiavarastoja koskevia pelisääntöjä ja lisätään kantaverkkoyhteistyötä erityisesti verkkosuunnittelussa. Tuodaan Baltian maat osaksi pohjoismaista yhteistyötä.

Keino 3

Vahvistetaan pohjoismaista ääntä EU:n päätöksenteossa

Merja Paavola
Vice President, Public Affairs
Johtaja, Fortumin yhteiskuntasuhteet
Puhelin: +358 50 396 1161
merja.paavola@fortum.com