Kehitetään lämmitysmarkkinoita kilpailun toimivuutta vahvistamalla

Kaukolämmöllä on tärkeä rooli myös tulevaisuudessa osana kestävää, tehokasta ja älykästä kaupunkien energiajärjestelmää, jossa kaukolämpöverkot voivat toimia energiavarastoina. Kaukolämmön tuotannon, jakelun ja myynnin eriyttämiseen sääntelyn kautta ei ole tarvetta, sillä kaupalliselta pohjalta toimivien kaukolämpöoperaattoreiden kannattaa hankkia lämpöä edullisimmista lähteistä, myös asiakkailta ja muilta tuottajilta.

b2b taloyhtiö kaukolämpö

Mitä voimme tehdä

Keino 1

Vähennetään lämmityksen päästöjä tasapuolisesti tuomalla kaikki lämmitysmuodot päästökaupan piiriin ja purkamalla päällekkäiset ohjausmekanismit

Keino 2

Kannustetaan toimijoita hukkalämmön hyödyntämiseen markkinaehtoisesti ilman regulaatiota

Keino 3

Luodaan mekanismeja ja kannustimia sähkö- ja lämpösektorin yhteistyölle erityisesti kulutushuippujen tasaamisessa

Harri-Pekka Korhonen
Head of Heat Policies and Regulations
Lämmitys- ja jäähdytyspolitiikka ja regulaatio
Puhelin: +358 50 452 9321
harri-pekka.korhonen@fortum.com