Edistetään kiertotaloutta kunnianhimoisilla kierrätystavoitteilla

Suomella on hyvät edellytykset tulla kiertotalouden edelläkävijämaaksi Euroopassa. Kiertotaloutta tuetaan parhaiten kunnianhimoisilla kierrätystavoitteilla, hyvin organisoidulla kierrätyksellä ja sujuvilla lupa- ja kaavoitusprosesseilla. Kierrätettävyys täytyy myös huomioida jo tuotteiden ja pakkausten suunnitteluvaiheessa. Tulevaisuuden energiajärjestelmään keskeisesti kuuluvien akkujen kierrätykselle tarvitaan myös selkeät lainsäädännölliset puitteet.

Smarter recycling

Mitä voimme tehdä

Keino 1

Edistetään lainsäädäntöä, joka kannustaa suunnittelemaan kierrätettäviä tuotteita ja pakkauksia ja laajennetaan muovinkierrätys koskemaan kaikkia muoveja. Hyödynnetään kierrätykseen soveltumaton jäte energiantuotannossa.

Keino 2

Tuetaan kierrätysraaka-aineen kysyntää asettamalla sekoitevelvoite sopiville tuotteille ja/tai kehitetään kannusteita edistämään kierrätysraaka-aineen käyttöä

Keino 3

Tehdään kierrätykseen ja jätehuoltoon liittyvien toimintojen ja käsittelyalueiden kaavoituksesta ja lupakäsittelystä nykyistä sujuvampaa

Merja Paavola
Vice President, Public Affairs
Johtaja, Fortumin yhteiskuntasuhteet
Puhelin: +358 50 396 1161
merja.paavola@fortum.com