Edistetään energiamurrosta tukemalla innovaatioita

Suomen energiamurros tulee lähtökohtaisesti toteuttaa markkinaehtoisesti, ei tukien avulla. Yhteiskunnan panokset on suunnattava tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin sekä yritysten innovaatioyhteistyön edistämiseen. On kaikkien etu, että myös suuret yritykset voivat osallistua veturiyrityksinä laajempiin innovaatiohankkeisiin.

Fortum ja Joensuunkaupunki kehittämisyhteistyöhön 17 12 2018

Mitä voimme tehdä

Keino 1

Edistetään innovaatiorahoituksella puhtaiden energiateknologioiden, uusien biopohjaisten materiaalien sekä järjestelmätason ratkaisujen kehittämistä ja kaupallistamista 

Keino 2

Keskitetään biomassapohjaisten ratkaisujen tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiopanostukset korkeamman lisäarvon tuotteisiin ja ratkaisuihin

Keino 3

Kehitetään uusia teknologioita ja liiketoimintamalleja hiilidioksidipäästöjen poistamiseksi ilmakehästä ja luodaan näille taloudellisia kannustimia

Merja Paavola
Vice President, Public Affairs
Johtaja, Fortumin yhteiskuntasuhteet
Puhelin: +358 50 396 1161
merja.paavola@fortum.com