TURVA

E22
TURVA: Paloriskien minimointi

TURVA: Paloriskien minimointi

Turva-teeman tavoite on laitoksen paloturvallisuuteen ja palontorjuntajärjestelyihin liittyvien työkäytäntöjen, menettelyiden ja hallintamallien parantaminen ja kehittäminen. Lisäksi ohjelmalla parannetaan laitoksen rakenteellista paloturvallisuutta.

  • Paloriskitietoisuuden lisääminen: palokuormien ja prosessivuotojen tunnistaminen ja poikkeamiin puuttuminen
  • Palokuormien hallintaan ja varastointiin liittyvien menettelyjen muutokset
  • Varastointi- ja säilytyspaikkoihin liittyvät ennakkohyväksynnät ja luvitusmenettelyt
  • Tulitöihin liittyvien menettelyiden päivittäminen ja suojatun alueen tulityöpaikkojen määrän minimointi

 

Lue lisää Loviisan pääteemoista