Kannanotot

Julkaisupäivä

Aika

Aihe

08.03.2021

14.37 EET

Fortumin lausunto: Valtioneuvoston periaatepäätös kiertotalouden strategisesta ohjelmasta

Kiertotalouden strateginen ohjelma ja sitä koskeva periaatepäätös ovat tervetulleita ja tarpeellisia avauksia siirtymässä kohti kattavampaa kiertotaloutta. Toimenpiteisiin tarvitaan kuitenkin lisää kunnianhimoa ja konkretiaa.

31.01.2020

08.00 EET

Fortumin viestejä hallituspuolueiden ilmastokokoukseen Vuosaaressa 3.–4.2.2020

Suomen hallituspuolueet kokoontuvat 3.–4.2. ilmastokokoukseen, jossa keskitytään ilmastopolitiikan toimenpiteisiin, aikataulutukseen ja oikeudenmukaiseen energiasiirtymään.

22.01.2020

10.00 EET

Lausunto hiilen energiakäyttöä korvaavien hankkeiden investointituen ehdoista

Fortumin lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hiilen energiakäyttöä korvaavien hankkeiden investointituen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2020–2025

30.08.2019

08.45 EEST

Fortumin lausunto vesiPOKE- ja lupamuutoshankkeiden loppuraporteista

Fortum on antanut Ympäristöministeriön pyynnöstä lausuntonsa vesiPOKE- ja lupamuutoshankkeiden loppuraporteista. Raporteissa tarkastellaan mm. Suomen lainsäädännön nykytilaa, EU-oikeuden vaatimuksia ja edellytyksiä olemassa olevien lupien muuttamiselle vesienhoidon ympäristötavoitteiden perusteella sekä ympäristötavoitteista poikkeamisen suhdetta uusien lupien myöntämiseen.

14.08.2019

14.14 EEST

Hallitusohjelma: Kestävän kehityksen verouudistus

Fortumin ehdotukset energia-alaa koskevien verokirjausten toimeenpanemiseksi syksyn 2019 budjettiprosessin yhteydessä

13.10.2017

17.19 EEST

Fortumin lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ydinenergialain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ydinenergialain muuttamisesta HE 93/2017 vp - Talousvaliokunnan kuuleminen 13.10.2017, Peter Tuominen, Fortum Power and Heat Oy.

29.09.2017

17.25 EEST

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Fortum pitää tervetulleena, että lainsäädäntöehdotus kansallisen energia- ja ilmastostrategian yhteydessä päätetystä uusiutuvan sähkön tuotantoinvestointien tarjouskilpailusta on valmistunut ja lähetetty lausuntokierrokselle.