Kasvua aurinko- ja tuulivoimasta

Aurinko- ja tuulivoimassa on valtavia kasvumahdollisuuksia, jotka takaavat pitkän aikavälin kilpailukyvyn.

Kasvua aurinko- ja tuulivoimasta

Uusiutuvilla energialähteillä on keskeinen asema

Hiilineutraalin energian tuottamisen lisääminen on tärkeä keino hallita ilmastonmuutosta. Uusiutuvilla energialähteillä on siten keskeinen asema matkalla kohti puhtaampaa maailmaa. Aurinko- ja tuulivoimaan investoimalla varmistamme pitkän aikavälin kilpailukykymme.

Pyrimme kasvattamaan aurinko- ja tuulivoimatuotantomme gigawatti-luokkaan. Aurinko- ja tuulivoimateknologiat ovat nopeasti kehittymässä kilpailukykyisiksi samalla, kun uusiutuvan energian tuista ollaan vaiheittain luopumassa ja toiminta muuttuu markkinalähtöisemmäksi. Menestyminen vaatii jatkossa energiasektorin toimialaosaamista.

Fortum on ostanut Venäjällä kolme aurinkovoimayhtiötä. Intiassa omistamme merkittävän vähemmistöosuuden aurinkovoimayhtiöstä ja vastaamme laitosten käyttö- ja kunnossapitopalveluista pitkäaikaisen sopimuksen mukaisesti. 

Meillä on tuulipuistoja Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä.

 

Seuraava vaihe on järjestelmän integrointi

Seuraavassa vaiheessa keskitytään järjestelmän integrointiin ja uusiutuvien energialähteiden yhdistämiseen uusien asiakasratkaisujen, sähköajoneuvojen, kysyntäjouston ja varastoinnin kaltaisiin muihin osiin.

Akut ovat sähkön välivarasto, jonka avulla voidaan parantaa sähköntuotannon ja -kysynnän tasapainoa. Varastoa voidaan myös käyttää vakauttamaan sähköverkkoa vikatilanteissa. Varastoitu energia voidaan ottaa käyttöön välittömästi ja sitä voidaan säätää helposti.

Energiaa voidaan varastoida myös virtuaalisesti ja kuluttaa optimaaliseen aikaan. Tätä sanotaan kysyntäjoustoksi. Virtuaalivoimalaitosten ansiosta erikokoiset sähköä käyttävät järjestelmät, kuten isot palvelinkeskukset ja tukiasemat, tai pienemmät laitteet, kuten sähköautot, lämminvesivaraajat tai sähköä varastoivat kotiakut, voidaan automatisoida toimimaan ympäristön hyväksi taloudellisesti kannattavalla tavalla.

Nämä ovat tavoitteemme

checkmark Created with Sketch.

Kasvamme tuulivoimassa lähellä kotimarkkinoita, Pohjoismaissa ja Venäjällä.

checkmark Created with Sketch.

Kasvamme aurinkovoimassa nykyistä kotimarkkinaamme laajemmalla alueella, aloittaen Intiasta.

EF4

Aurinkoenergia

Uskomme, että aurinkovoima on tulevaisuuden energiajärjestelmän tärkeimpiä energiantuotantomuotoja.

EF1

Tuulivoima

Tuulivoima on viime vuosien aikana kasvanut kaikista sähköntuotantomuodoista nopeimmin koko maailmassa.