Visio, missio ja strategia

Visiomme on For a cleaner world. Se kertoo, että haluamme johtaa muutosta kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää ja resurssien optimaalista käyttöä. Missionamme on edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Meidän tehtävämme on vauhdittaa muutosta uudistamalla energiajärjestelmää, parantamalla resurssitehokkuutta ja tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja. Näin tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.

Megatrendit muokkaavat energiasektoria

Strategiamme lähtökohtana ovat maailmanlaajuiset megatrendit: ilmastonmuutos ja resurssitehokkuus, kaupungistuminen, digitalisaatio ja uudet teknologiat sekä entistä aktiivisemmat asiakkaat. Ne muuttavat perusteellisesti sekä tapaa, jolla energiaa tuotetaan ja myydään asiakkaille, että tapaa, jolla sitä kulutetaan. Pysyäksemme kilpailukykyisinä meidän on oltava tietoisia taustalla vaikuttavista megatrendeistä ja toimittava aktiivisesti edistääksemme muutosta kohti parempaa tulevaisuutta.

 

Emme ole yksin

Selvää on, että puhtaamman maailman aikaansaaminen ei ole helppoa. Onneksi tämän päämäärän tavoittelussa on mukana monia muitakin. Asiakkaamme, yhteisöt ja muut ympärillämme olevat yritykset kannustavat meitä kehittämään uusia ja entistä parempia ratkaisuja. Yhdessä pystymme muuttamaan koko energiajärjestelmän.

Yhteiset ponnistelumme saavat aikaan huomattavia etuja, kuten varman energiahuollon, kaupunkien kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut, kaatopaikkajätteen vähenemisen sekä enemmän kierrätettyjä ja hyödynnettyjä raaka-aineita. Lisäksi kodit voivat uusien ratkaisujen myötä osallistua energiajärjestelmän kehitykseen. Lista vain jatkuu. Ponnistukset ovat hyödyksi sekä ympäristölle että taloudelle vähentämättä yksilöiden mukavuutta.

"Olemme valmiita johtamaan muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Meidän tehtävänämme on nopeuttaa tätä muutosta uudistamalla energiajärjestelmää, parantamalla resurssitehokkuutta ja tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja."

Toimitusjohtajamme Pekka Lundmark

Strategiset kulmakivemme

AU30

Parannamme tuottavuutta ja uudistamme toimialan rakenteita

Tavoitteenamme on osallistua tulevaisuuden energiajärjestelmän luomiseen Euroopassa.

SE2

Tarjoamme kaupungeille kestäviä ratkaisuja

Kehitämme ja toimitamme ratkaisuja, jotka parantavat kaupunkielämän laatua.

AU32

Kasvamme aurinko- ja tuulivoimassa

Taataksemme pitkän aikavälin kilpailukykymme investoimme aurinko- ja tuulivoimaan.

AU33

Luomme uusia energialiiketoimintoja

Tavoitteenamme on olla energiateknologian ja sovelluskehityksen kärjessä.

Kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää

Uskomme entistä tehokkaampaan tulevaisuuden energiajärjestelmään, joka perustuu vähäpäästöisiin ja uusiutuviin energianlähteisiin. Muutos kohti puhtaampaa tulevaisuutta on jo käynnissä, mutta sen saavuttaminen kestää vielä vuosikymmeniä. Jotta muutos voidaan toteuttaa onnistuneesti, uusiutuvan energian rinnalle tarvitaan sekä vakaata että säädettävää energiaa varmistamaan, että yhteiskunta toimii myös silloin kun ei tuule eikä aurinko paista.

Strategiset saavutuksemme

Strategiset saavutuksemme vuonna 2017. Edistämme muutosta kohti puhtaampaa maailmaa.