Fortumin strateginen matka 2013-2020

Olemme tänään Euroopan kolmanneksi suurin hiilidioksidipäästöttömän sähkön tuottaja. Esittelemme tällä sivulla strategista matkaamme viime vuosien ajalta tähän päivään.

Pariskunta sillalla

2013-2014: Sähkö­verk­kojen myynti

Sähköverkon voimalinjat

Sähkönsiirtoliiketoiminnan tulevaisuuden vaihtoehtojen strateginen arviointi aloitettiin vuonna 2013. Perusteellisen analyysin jälkeen arvioimme parhaaksi vaihtoehdoksi sähkönsiirtoliiketoimintojen myynnin niin liiketoiminnan itsensä kuin sen asiakkaiden sekä osakkeenomistajiemme ja muun liiketoimintamme kannalta. Näkemyksemme mukaan keskittyminen sähkön- ja lämmöntuotantoon ja myyntiin lisäsi parhaiten yhtiön arvonmuodostusta pitkällä aikavälillä. Suomen sähkönsiirtoliiketoiminta saatiin päätökseen maaliskuussa 2014.

2016: Kierrätys- ja jäterat­kai­sujen hankinta

Recycling and waste Fortum

Vuonna 2016 laajensimme perinteisen energiayhtiön rajojen ulkopuolelle polttoaine- ja resurssitehokkuuteen. Kiertotalousyhtiö Ekokemin hankinta toukokuussa 2016 oli merkittävässä osassa tässä kehityskulussa. Entisen Ekokemin perustalle muodostettiin Fortumin Recycling and Waste -liiketoiminta. Hyödynnämme osaamistamme ja asiantuntemustamme auttaaksemme kaupunkeja ja teollisuusasiakkaita ratkaisemaan haasteitaan kestävästi ja tukeakseen kiertotalousjärjestelmän rakentamista.

2017: Uniper-osuuden hankinta

Hydro power

Vuonna 2017 sijoitimme aurinko- ja tuulivoimaan, uudelleenjärjestelimme omistuksemme Hafslundissa vahvistaen jalansijaamme lämmön- ja sähkön myynnissä Pohjoismaissa, erityisesti Norjassa ja vuoden loppupuolella ilmoitimme sijoituksestamme Uniperiin. Uniper avaa meille mahdollisuuden myötävaikuttaa Euroopan energiamurroksen onnistumiseen. Fortum ja Uniper ovat yhdessä Euroopan kolmanneksi suurin päästöttömän sähkön tuottaja. Uniper on hyvää tulosta tekevä kansainvälinen energian tuottaja ja myyjä, joka strategisena tytäryhtiönämme sopii erinomaisesti yhteen Fortumin muun toiminnan kanssa.

2018-2019: Inves­tointien tuoton ja tehok­kuuden varmis­ta­minen

Fortum Suomenoja Powerplant murale

Vuosina 2018-2019 jatkoimme päättäväisesti strategiamme toteuttamista. Sovimme Uniper-omistusosuutemme kasvattamisesta, keskityimme kaikissa liiketoiminnoissamme toiminnan tehostamiseen, jatkoimme aurinko- ja tuulivoiman rakentamista, uudelleenarvioimme eräiden kaukolämpöliiketoimintojamme strategisia vaihtoehtoja ja paransimme taloudellista tulostamme merkittävästi.

2019-2020: Lisää aurinko- ja tuuli­voimaa

Wind power fortum

Vuoden 2019 aikana otimme Intiassa otimme käyttöön 250 megawatin Pavagada 2 -aurinkovoimalan ja aloitimme rakennustyöt 250 megawatin Rajasthan-aurinkovoimalassa. Venäjällä meillä on noin 2 gigawatin tuuli- ja aurinkovoimasalkku, josta valtaosan omistaa Rusnanon kanssa perustettu yhteisyritys. Elokuussa 2020 saatoimme päätökseen Järvenpään kaukolämpöliiketoiminnan myynnin ja jatkoimme myös Puolan, Baltian ja Ruotsin kaukolämpöliiketoimintojemme strategista arviointia suunnitelmien mukaisesti.