Rakennamme strategiallamme puhtaampaa maailmaa

Visiomme on For a cleaner world. Missionamme on edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Meidän tehtävämme on vauhdittaa muutosta uudistamalla energiajärjestelmää, parantamalla resurssitehokkuutta ja tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja. Näin tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.

Energia-alan muutoksessa on tärkeää vauhdittaa muutosta siellä, missä sillä on merkitystä

Nykyisin on entistä vaikeampaa ennustaa, miten energiamarkkina, teknologiat tai lait ja sääntely kehittyvät - tulevaisuus on epävarma ja muutokset nopeita. Toisaalta muutokset tarjoavat meille uusia mahdollisuuksia. Vähäpäästöinen energiantuotanto on meillä DNA:ssa, ja tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän puhdasta energiaa, kun toistaiseksi fossiilisia polttoaineita käyttävät teollisuudet, lämmitys ja liikenne sähköistyvät. Uskommekin, että 2020-luvusta tulee sähkön vuosikymmen.

Meidän onkin tulevaisuudessa vauhditettava muutosta siellä, missä sillä on eniten merkitystä: Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu, toimintamme tehokkuuden jatkuva parantaminen, investointiemme tuottavuuden varmistaminen ja valikoivan kasvun varmistaminen - sekä nykyisissä toiminnoissamme että tulevissa liiketoiminnoissamme.

Strategiset prioriteetit asemoivat Fortumin sähkön vuosikymmenelle

Fortumin strategia

Olemme hyvässä asemassa energiasektorin meneillään olevassa muutoksessa. Strategiset prioriteettimme seuraaville vuosille keskittyvät nykyisten toimintojemme kilpailukykyyn ja valikoituun kasvuun.

1. Toiminnan tehokkuus ja joustavuuden lisääminen
- Kilpailukyvyn varmistaminen
- Kassavirta ja taseen tehokas käyttö

2. Tehtyjen investointien tuottavuuden varmistaminen ja tuotantorakenteen optimointi
- Omistaja-arvoa Uniperista
- Tuotantorakenteen optimointi muuttuvassa toimintaympäristössä

3. Valikoitu kasvu sähkön arvoketjussa
- Kasvu päästöttömässä sähköntuotannossa
- Palveluiden ja ratkaisujen kehittäminen asiakkaille

4. Perustan luominen uusille merkittäville liiketoiminnoille
- Perusta uusille liiketoiminnoille, joilla on merkittävää taloudellista potentiaalia
- Riippumattomuus sähkön hinnasta
- Nykyisen osaamisen hyödyntäminen ja synergiat

Change where it matters

Taloudelliset tavoitteet

F1

Strategiset saavutuksemme

VC8

Tarinoita strategian toteuttamisesta