Kohti puhtaampaa maailmaa

Edistämme muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Tarjoamme asiak­kail­lemme ja yhteis­kun­nalle puhdasta energiaa ja kestäviä ratkaisuja. Näin varmis­tamme nopean ja luotet­tavan siirtymän hiili­neut­raaliin talouteen.

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö.

Suurena kansainvälisenä energiayhtiönä sitoudumme vaativiin ilmastotavoitteisiin. EU:n ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti, tavoitteenamme on olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2050 ja Euroopan tuotannossa jo vuonna 2035.

Fortum lukuina (2021)

112,400

Myynti, miljoonaa euroa

3,817

Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), miljoonaa euroa

2,536

Vertailukelpoinen liikevoitto, miljoonaa euroa

Energiaa puhtaamman maailman puolesta