Kohti puhtaampaa maailmaa

Edistämme muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Tarjoamme asiak­kail­lemme ja yhteis­kun­nalle puhdasta energiaa ja kestäviä ratkaisuja. Näin varmis­tamme nopean ja luotet­tavan siirtymän hiili­neut­raaliin talouteen.

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö.

Suurena kansainvälisenä energiayhtiönä sitoudumme vaativiin ilmastotavoitteisiin. EU:n ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti, tavoitteenamme on olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2050 ja Euroopan tuotannossa jo vuonna 2035.

Fortum lukuina (2020)

49 015

Liikevaihto, miljoonaa euroa

1 599

Liikevoitto, miljoonaa euroa

1 344

Vertailukelpoinen liikevoitto, miljoonaa euroa

Energiaa puhtaamman maailman puolesta