Ydinvoiman ympäristövaikutukset

Ydinvoiman tärkeimmät ympäristövaikutukset liittyvät laitoksen rakentamiseen, polttoaineen hankintaan ja käytön aikana mereen johdetun jäähdytysveden lämpökuormitukseen. Näistä kolmesta asiasta merkittävin ympäristöongelma on jäähdytysveden aiheuttama meren lämpökuormitus.

Ydinvoiman ympäristövaikutukset
AU3
Ympäristövaikutukset pieniä

Merkittävin ympäristövaikutus liittyy voimalaitoksen jäähdytysveden lämpökuormaan.

EF3
Vakaata ja luotettavaa sähköntuotantoa

Tehokas tapa tuottaa sähköä vähäisin ympäristövaikutuksin.

F14
Puhdasta sähköä kasvavaan tarpeeseen

Ilmastovaikutus on samaa luokkaa kuin tuuli-, aurinko- tai vesivoiman.

Ydinvoima ja ympäristö

Yleisesti ottaen ydinvoima on tehokas tapa tuottaa sähköä vähäisin ympäristövaikutuksin. Ydinvoiman etuja on myös, että sen avulla voi tuottaa paljon sähköä tasaisesti ympäri vuorokauden. Koko tuotannon elinkaarta tarkasteltaessa ydinvoiman ilmastovaikutus on samaa luokkaa kuin tuuli-, aurinko- tai vesivoiman.
 

EF3

Hiilidioksidipäästötöntä energiaa – tutustu ydinvoimaan Fortumilla