Vuoksen vesistö

Meillä on Vuoksen vesistössä kaksi vesivoimalaitosta, Imatra ja Tainionkoski. Tältä sivulta löydät myös tietoa Vuoksen vesistön vesitilanteesta.

Imatrankoski

Imatran vesivoimalaitos

Vuonna 1929 valmistunut Imatran vesivoimalaitos sijaitsee Imatran kaupungin keskustassa. Voimalaitos on Suomen suurin. Sen teho on 192 MW ja putouskorkeus 24 metriä. Yksi Kaplan- ja kuusi Francis-turbiinia. Keskimääräinen vuosituotto riittää runsaan 50 000 sähkölämmitystalouden vuosikulutukseen.

Tainionkosken vesivoimalaitos

Vuonna 1949 valmistunut Tainionkosken vesivoimalaitos sijaitsee Imatralla. Voimalaitoksen teho on 62 MW ja putouskorkeus 7,8 metriä. Yksi Bulb- ja kolme Kaplan-turbiinia. Keskimääräinen vuosituotto riittää runsaan 15 000 sähkölämmitystalouden vuosikulutukseen.

Saimaan juoksutukset

Saimaan juoksutukset määräytyvät Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön perusteella. Vuoksi on rajavesistö, joten juoksutussäännöstä päättävät Suomen ja Venäjän valtiot. Sääntöä koskeva sopimus tuli voimaan vuonna 1991.

Saimaan juoksutuksista vastaa käytännössä Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Se antaa viikoittaiset juoksutuslukemat Fortumin Tainionkosken voimalaitokselle. Normaalitilanteessa ELYn juoksutusohjeet perustuvat Vuoksen luonnonmukaiseen virtaamaan, joka määrittyy suoraan Saimaan pinnankorkeuden mukaan. Siitä poiketaan vain tulvan tai kuivuuden uhatessa, eli ehkäistään ja lievennetään Saimaan tulvahuippuja ja matalia vedenkorkeuksia. Juoksutussääntö ei mahdollista vesistön jatkuvaa säännöstelyä.

Juoksutukset norpan pesintäaikaan

Juoksutussääntö auttaa kuuttien selviämistä pesissään kevätaikaan. Yli 20 cm pinnan lasku lisää pesäsortumien riskiä. Fortumilla on oikeus pieneen ±5 cm poikkeamaan luonnontilaisesta pinnankorkeudesta, kun Saimaan pinnankorkeus on ± 40 cm pitkän ajan keskiarvokorkeudesta. Sääntöä on käytetty tilanteissa, joissa on ollut riski veden noususta norpan pesään.
 

Vesitilanne 19.04.2018

Saimaan vedenkorkeus lähtemässä nousuun

Vuoksen vesistöalueen sademäärä oli maaliskuussa 42 millimetriä, joka on vajaa 20 prosenttia ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa suurempi. Huhtikuun puoleen väliin mennessä sadetta on kertynyt 27 millimetriä, kun huhtikuussa sataa keskimäärin 33 millimetriä. Ajankohdan lumen vesiarvo on koko Vuoksen vesistöalueella keskimää-räistä suurempi ja eniten lunta on Pielisen valuma-alueella. Tulovirtaamat vesistöön ovat jatkuneet edelleen selvästi keskimääräistä suurempina.
Saimaan vedenkorkeus on 15.4. mittauksessa NN+ 76,14 metriä, joka on 55 senttimetriä ajankohdan keskitason yläpuolella. Helmikuun alun tasosta vedenkorkeus on laskenut 34 senttimetriä ja on ennusteen mukaan kääntymässä nousuun toukokuussa lisäjuoksutuksesta huolimatta.
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen esityksen mukaan Maa- ja Metsätalousministeriö on hyväksynyt juoksutuksen lisäämisen Saimaan Vuoksen juoksutussäännön perusteella normaalista poikkeavasta tulvasta odotettavissa olevien vahinkojen ehkäise-miseksi. Lisäjuoksutukset on aloitettu marraskuun lopussa ja juoksutuksia on nostettu helmikuussa nykyiseen määrään 900 kuutiometriin sekunnissa. Ennusteen mukaan juoksutus pysyy nykyisen suuruisena heinäkuun loppuun asti.

Imatran ja Tainionkosken voimalaitosten välinen vedenkorkeus koko kesän normaalia alempana

Imatran voimalaitoksen padon korjaustyöt jatkuvat yläkanavan ylisyöksyosuuden ja koneaseman välpänhoitotason kaiteen korjauksella. Korjaustöiden takia vedenpinnan korkeus joudutaan pitämään puolisen metriä tavanomaista alempana Imatran ja Tainionkosken vesivoimalaitosten välisellä vesialueella. Vedenpinta jouduttaneen pitämään padonkorjaajien turvallisuuden takaamiseksi tason NN+67,00 m tuntumassa todennäköisesti marraskuun loppuun saakka.

Lue lisää vedenkorkeuksista ja vesitilanne-ennusteista:

ELY-keskus: Vesistöjen vedenkorkeudet

SYKE: Vuoksen vesistön vesitilanne-ennusteet