Vuoksen vesistö

Meillä on Vuoksen vesistössä kaksi vesivoimalaitosta, Imatra ja Tainionkoski. Tältä sivulta löydät myös tietoa Vuoksen vesistön vesitilanteesta.

Imatrankoski

Imatran vesivoimalaitos

Vuonna 1929 valmistunut Imatran vesivoimalaitos sijaitsee Imatran kaupungin keskustassa. Voimalaitos on Suomen suurin. Sen teho on 192 MW ja putouskorkeus 24 metriä. Yksi Kaplan- ja kuusi Francis-turbiinia. Keskimääräinen vuosituotto riittää runsaan 50 000 sähkölämmitystalouden vuosikulutukseen.

Tainionkosken vesivoimalaitos

Vuonna 1949 valmistunut Tainionkosken vesivoimalaitos sijaitsee Imatralla. Voimalaitoksen teho on 65 MW ja putouskorkeus 7,8 metriä. Neljä Kaplan turbiinia, joista kolme on pystymallisia ja yksi Bulb eli vaakakone. Keskimääräinen vuosituotto riittää runsaan 15 000 sähkölämmitystalouden vuosikulutukseen.

Saimaan juoksutukset

Saimaan juoksutukset määräytyvät Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön perusteella. Vuoksi on rajavesistö, joten juoksutussäännöstä päättävät Suomen ja Venäjän valtiot. Sääntöä koskeva sopimus tuli voimaan vuonna 1991.

Saimaan juoksutuksista vastaa käytännössä Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Se antaa viikoittaiset juoksutuslukemat Fortumin Tainionkosken voimalaitokselle. Normaalitilanteessa ELYn juoksutusohjeet perustuvat Vuoksen luonnonmukaiseen virtaamaan, joka määrittyy suoraan Saimaan pinnankorkeuden mukaan. Siitä poiketaan vain tulvan tai kuivuuden uhatessa, eli ehkäistään ja lievennetään Saimaan tulvahuippuja ja matalia vedenkorkeuksia. Juoksutussääntö ei mahdollista vesistön jatkuvaa säännöstelyä.

Juoksutukset norpan pesintäaikaan

Juoksutussääntö auttaa kuuttien selviämistä pesissään kevätaikaan. Yli 20 cm pinnan lasku lisää pesäsortumien riskiä. Fortumilla on oikeus pieneen ±5 cm poikkeamaan luonnontilaisesta pinnankorkeudesta, kun Saimaan pinnankorkeus on ± 40 cm pitkän ajan keskiarvokorkeudesta. Sääntöä on käytetty tilanteissa, joissa on ollut riski veden noususta norpan pesään.

Vesitilanne 18.12.2018

uoksen vesistöalueen sademäärät loka-marraskuussa ovat olleet keskimääräistä vähäisemmät. Sademäärä oli lokakuussa oli 49 mm, mikä on 80 prosenttia keskimääräisestä sademäärästä. Sademäärä marraskuussa oli vain 20 mm, mikä on noin 34 prosenttia keskimääräisestä. Joulukuun ensimmäisen puoliskon sademäärä on ollut sekin vähäinen 18 mm, koko joulukuun sadannan pitkäaikaisen keskiarvon ollessa 51 mm.
Saimaan lokakuun tulovirtaama on ollut 368 m3/s, joka on noin 26 % keskimääräistä tulovirtaamaa pienempi. Marraskuun tulovirtaama oli 589 m3/s, joka on 44 % ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa pienempi. Joulukuun 15. päivään mennessä kuun tulovirtaama on ollut 542 m3/s, joulukuun pitkäaikaisen keskiarvon ollessa 641 m3/s.
Saimaan vedenkorkeus NN+ 75,58 m on 21 senttimetriä ajankohdan mediaanitason alapuolella. Ennusteen mukaan Saimaan vedenkorkeuden odotetaan pysyvän joulukuun ajan lähellä nykyistä tasoa tai laskevan hieman. Vedenkorkeus jatkaa todennäköisesti laskua vielä ensi vuoden puolella, jollei alkutalvesta tule tavallista leudompi ja sateinen. Saimaan juoksutus on joulu- ja tammikuussa 510-500 m3/s.
Pielisen tämän hetken vedenkorkeus NN+ 93,31 m on noin 26 senttimetriä ajankohdan keskitason alapuolella. Vedenkorkeus on kääntynyt marraskuun vähäsateisen jakson johdosta laskuun. Pielisen pinnan ennustetaan laskevan 10-25 cm tammikuun loppuun mennessä.
Kallaveden vedenkorkeus on NN+ 81,58 m, ollen nyt 16 senttimetriä keskimääräistä alempana. Vedenkorkeuden ennustetaan joulukuussa pysyvän lähellä nykyistä tasoa tai nousevan hieman.

Imatran ja Tainionkosken voimalaitosten välinen vedenkorkeus edelleen normaalia alempana

Imatran voimalaitoksen padon korjaustyöt jatkuvat vielä yläkanavan itäisen reunamuurin pohjoispäässä. Tästä syystä vedenpinnan korkeus joudutaan edelleen pitämään puolisen metriä tavanomaista alempana Imatran ja Tainionkosken vesivoimalaitosten välisellä vesialueella. Vedenpinta pidetään tason NN+67,20 m tuntumassa todennäköisesti ensi vuoden helmikuun loppuun saakka.

Lue lisää vedenkorkeuksista ja vesitilanne-ennusteista:

ELY-keskus: Vesistöjen vedenkorkeudet

SYKE: Vuoksen vesistön vesitilanne-ennusteet