Vuoksen vesistö

Meillä on Vuoksen vesistössä kaksi vesivoimalaitosta, Imatra ja Tainionkoski. Tältä sivulta löydät myös tietoa Vuoksen vesistön vesitilanteesta.

Imatrankoski

Imatran vesivoimalaitos

Vuonna 1929 valmistunut Imatran vesivoimalaitos sijaitsee Imatran kaupungin keskustassa. Voimalaitos on Suomen suurin. Sen teho on 192 MW ja putouskorkeus 24 metriä. Yksi Kaplan- ja kuusi Francis-turbiinia. Keskimääräinen vuosituotto riittää runsaan 50 000 sähkölämmitystalouden vuosikulutukseen.

Tainionkosken vesivoimalaitos

Vuonna 1949 valmistunut Tainionkosken vesivoimalaitos sijaitsee Imatralla. Voimalaitoksen teho on 65 MW ja putouskorkeus 7,8 metriä. Neljä Kaplan turbiinia, joista kolme on pystymallisia ja yksi Bulb eli vaakakone. Keskimääräinen vuosituotto riittää runsaan 15 000 sähkölämmitystalouden vuosikulutukseen.

Saimaan juoksutukset

Saimaan juoksutukset määräytyvät Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön perusteella. Vuoksi on rajavesistö, joten juoksutussäännöstä päättävät Suomen ja Venäjän valtiot. Sääntöä koskeva sopimus tuli voimaan vuonna 1991.

Saimaan juoksutuksista vastaa käytännössä Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Se antaa viikoittaiset juoksutuslukemat Fortumin Tainionkosken voimalaitokselle. Normaalitilanteessa ELYn juoksutusohjeet perustuvat Vuoksen luonnonmukaiseen virtaamaan, joka määrittyy suoraan Saimaan pinnankorkeuden mukaan. Siitä poiketaan vain tulvan tai kuivuuden uhatessa, eli ehkäistään ja lievennetään Saimaan tulvahuippuja ja matalia vedenkorkeuksia. Juoksutussääntö ei mahdollista vesistön jatkuvaa säännöstelyä.

Juoksutukset norpan pesintäaikaan

Juoksutussääntö auttaa kuuttien selviämistä pesissään kevätaikaan. Yli 20 cm pinnan lasku lisää pesäsortumien riskiä. Fortumilla on oikeus pieneen ±5 cm poikkeamaan luonnontilaisesta pinnankorkeudesta, kun Saimaan pinnankorkeus on ± 40 cm pitkän ajan keskiarvokorkeudesta. Sääntöä on käytetty tilanteissa, joissa on ollut riski veden noususta norpan pesään.

Vesitilanne 16.10.2018

Viimeisten viikkojen sateet ovat lisänneet valuntaa Vuoksen vesistöalueella. Saimaan vedenpinta on kuitenkin laskenut ajankohdan keskitasolle ja jatkaa laskua pitkälle syksyyn. Vuoksen vesistöalueen sademäärä oli syyskuussa 89 mm, ajankohdan pitkäaikaisen keskiarvon ollessa 64 mm. Sademäärä 1.-10.10.2018 välisenä aikana oli 27 mm, lokakuun sadannan pitkäaikaisen keskiarvon ollessa 61 mm.
Saimaan elokuun tulovirtaama on ollut 316 m3/s, joka on noin 39 % keskimääräistä tulovirtaamaa pienempi. Syyskuun tulovirtaama oli 338 m3/s, joka on 25 % ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa pienempi. Lokakuun 10. päivään mennessä ennuste kuun tulovirtaamaksi on 700 m3/s, lokakuun pitkäaikaisen keskiarvon ollessa 497 m3/s.
Saimaan vedenkorkeus NN+ 75,79 m on viisi senttimetriä ajankohdan mediaanitason alapuolella. Ennusteen mukaan Saimaa jatkaa laskuaan marraskuun puoliväliin saakka, jolloin se on todennäköisimmin 5-20 cm tämänhetkistä vedenkorkeutta alempana. Saimaan juoksutus on loka- ja marraskuussa 590-570 m3/s.
Pielisen tämän hetken vedenkorkeus NN+ 93,33 m on noin 28 senttimetriä ajankohdan keskitason alapuolella. Vedenkorkeuden laskun ennustetaan pysähtyvän ja sen ennustetaan pysyvän lokakuun ajan lähellä tämänhetkistä tasoaan.
Kallaveden vedenkorkeus NN+ 81,29 m, ollen nyt 17 senttimetriä keskimääräistä alempana. Vedenkorkeuden ennustetaan pysyvän lokakuun puoliväliin saakka varsin lähellä nykyistä tasoaan ja kääntyy todennäköisesti loka-marraskuun vaihteessa hitaaseen nousuun.

Imatran ja Tainionkosken voimalaitosten välinen vedenkorkeus normaalia alempana

Imatran voimalaitoksen padon korjaustyöt jatkuvat sekä säännöstelypadolla että yläkanavan molemmilla reunamuureilla. Korjaustöiden takia vedenpinnan korkeus joudutaan pitämään puolisen metriä tavanomaista alempana Imatran ja Tainionkosken vesivoimalaitosten välisellä vesialueella. Vedenpinta pidetään padonkorjaajien turvallisuuden takaamiseksi tason NN+67,00 m tuntumassa todennäköisesti marraskuun loppuun saakka.

Lue lisää vedenkorkeuksista ja vesitilanne-ennusteista:

ELY-keskus: Vesistöjen vedenkorkeudet

SYKE: Vuoksen vesistön vesitilanne-ennusteet