Vuoksen vesistö

Meillä on Vuoksen vesistössä kaksi vesivoimalaitosta, Imatra ja Tainionkoski. Tältä sivulta löydät myös tietoa Vuoksen vesistön vesitilanteesta.

Imatrankoski

Imatran vesivoimalaitos

Vuonna 1929 valmistunut Imatran vesivoimalaitos sijaitsee Imatran kaupungin keskustassa. Voimalaitos on Suomen suurin. Sen teho on 192 MW ja putouskorkeus 24 metriä. Yksi Kaplan- ja kuusi Francis-turbiinia. Keskimääräinen vuosituotto riittää runsaan 50 000 sähkölämmitystalouden vuosikulutukseen.

Tainionkosken vesivoimalaitos

Vuonna 1949 valmistunut Tainionkosken vesivoimalaitos sijaitsee Imatralla. Voimalaitoksen teho on 62 MW ja putouskorkeus 7,8 metriä. Yksi Bulb- ja kolme Kaplan-turbiinia. Keskimääräinen vuosituotto riittää runsaan 15 000 sähkölämmitystalouden vuosikulutukseen.

Vesitilanne 20.12.2017

Saimaan vedenkorkeus jatkaa nousua

Vuoksen vesistöalueen sademäärä olivat lokakuussa 63 ja marraskuussa 67 millimetriä. Molempien kuukausien sademäärät ovat pitkän ajan keskimääräisiä sademääriä hieman suuremmat. Joulukuussa on tähän mennessä satanut noin 50 millimetriä. Määrä vastaa koko kuukauden keskimääräistä sademäärää. Tulovirtaamat vesistöön olivat loka- ja marraskuussa noin puolitoistakertaisia keskimääräiseen verrattuna. Joulukuun tulovirtaama vesistöön on ollut vielä suurempi, joulukuun 15. päivään mennessä yli 1000 kuutiometriä sekunnissa, kun koko kuukauden pitkäaikainen kes-kiarvo on 641 kuutiometriä sekunnissa.
Saimaan vedenkorkeus NN+ 76,26 metriä on noussut lokakuun alusta 24 senttimetriä. Nousu johtuu syksyn sateista ja yläpuolisen vesistön normaalia suuremmista vir-taamista. Saimaan vedenkorkeus on noin 45 senttimetriä ajankohdan keskitasoa kor-keammalla. Tämän hetken vesiennusteen mukaan Saimaan vedenkorkeus nousee edelleen 5 – 20 senttimetriä tammikuun loppuun mennessä.
Ennusteen mukaan Saimaan juoksutus on joulu- ja tammikuussa 780 - 800 kuutiometriä sekunnissa.

Imatran ja Tainionkosken voimalaitosten välinen vedenkorkeus normaalia alempana ensi syksyyn asti

Imatran voimalaitoksen padon korjaustyöt jatkuvat edelleen. Korjaustöiden takia vedenpinnan korkeus joudutaan pitämään vajaa puolisen metriä tavanomaista alempana Imatran ja Tainionkosken vesivoimalaitosten välisellä vesialueella. Vedenpinta jouduttaneen pitämään padonkorjaajien turvallisuuden takaamiseksi tason NN+67,10 m tuntumassa todennäköisesti syksyyn 2018 saakka.

Lue lisää vedenkorkeuksista ja vesitilanne-ennusteista:

ELY-keskus: Vesistöjen vedenkorkeudet

SYKE: Vuoksen vesistön vesitilanne-ennusteet