Katajamäen tuulivoimahanke

Fortum suunnittelee tuulivoimahanketta Kajaaniin. Katajamäen hankealue sijaitsee eteläisessä Kajaanissa Otanmäen radan, Iisalmentien (5-tie), Sonkajärven kunnanrajan sekä Järvilinja-voimajohdon rajaamalla talousmetsäalueella.

Katajamäki tuulivoimapuistohanke hero

Katajamäestä käytettäisiin tuulivoimatuotantoon noin 1-2 %, eli alue säilyisi liki täysin metsätalouskäytössä. Lyhyen sähkönsiirtoyhteyden lisäksi voimaloiden sijoituksen suunnittelussa hyödynnetään alueella jo olevaa kattavaa metsäautotieverkostoa, jota tarpeen vaatiessa myös parannetaan kaikkien tienkäyttäjien hyödyksi. Alustavien suunnitelmien mukaan alueelle olisi mahdollista sijoittaa viitisenkymmentä, nimellisteholtaan 5-10 MW:n modernia tuulivoimalaa, joiden korkeus tulisi olemaan enintään 300 metriä. Alueen laajuus sekä turbiinien määrä ja koko täsmentyvät suunnittelutyön edetessä.
 

Katajamäki sijainti kartalla

 

Tuulivoimalle on merkittävää kysyntää nyt ja tulevaisuudessa. Pohjoismaiden kunnianhimoiset ilmastotavoitteet tarvitsevat päästöttömien, puhtaiden ja uusiutuvien energiamuotojen kasvua. Tuulivoima ei tarvitse tukia, vaan suuren kysynnän vuoksi sekä jatkuvasti kehittyvän teknologiansa kautta se on kannattava energiantuotannon muoto itsessään. Lisäksi tuulivoima on merkittävä kiinteistöverojen lähde kunnille. 

Ajankohtaista hankkeessa

  • Hankkeesta keväällä ja alkukesällä 2021 pidettyjen infotilaisuuksien jälkeen ympäristövaikutusten selvitystyö on jatkunut. Lisätietoa on kerätty sekä maastossa että jo olemassa olevia tietoja analysoiden. Tiedonkeruu jatkuu mm. asukaskyselyllä vuoden 2022 aikana.
  • Seuraavat yleisötilaisuudet järjestetään vuonna 2022. Niiden ajoitus tarkentuu selvitysten edetessä.
  • Kajaanin kaupunginhallitus hyväksyi Katajamäen hankealueen kaavoitusaloitteen kokouksessaan 30.3.2021. Kaavoitus alkoi osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisesta, joka on nähtävillä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.
  • Hankkeen YVA-menettelyn asiakirjat ovat luettavissa yhteysviranomaisen verkkosivuilla.

 

Ota meihin yhteyttä!

Vastaamme mielellämme kysymyksiin ja kuulemme näkökohtia hankkeeseen.

Voit soittaa hankevastaavallemme Marja Savolaiselle, p. 050 453 2344, tai jättää soittopyynnön, kysymyksiä tai kommentteja sähköpostitse osoitteeseen marja.savolainen(at)fortum.com.

Wind power

Uusiutuvaa energiaa – tutustu tuulivoimaan Fortumilla

Wind power

Lue lisää tuulivoimalaitoksistamme