Oulujoen vesistö

Meillä on Oulujoen vesistössä yksitoista vesivoimalaitosta, jotka ovat nimeltään Aittokoski, Ala-Utos, Jylhämä, Leppikoski, Montta, Nuojua, Pyhäkoski, Pälli, Seitenoikea, Utanen ja Ämmä. Tältä sivulta löydät tietoa Oulujoen vesistön vesitilanteesta, voimalaitoksistamme ja niiden toiminnasta.

Oulujoen vesistö, Montan vesivoimalaitos

Oulujoen vesistöalueen vesitilanne 24.04.2019

Oulujoen vesistöalueella maaliskuun sademäärä 52 millimetriä oli pitkän ajan keskiarvoa huomattavasti korkeampi. Huhtikuussa sadetta on kertynyt tähän mennessä yhdeksän millimetriä, mikä on huomattavasti tavanomaista vähemmän. Lumen vesiarvo 1.4. oli 163 millimetriä, mikä vastaa ajankohdan historiakeskiarvoa. Lumen kevätsulaminen on alkanut ja kevättulvasta ennustetaan koko Oulujoen vesistöalueelle hieman keskimääräistä pienempää viime viikkojen vähäisen sadannan vuoksi. Tulvan suuruus riippuu kuitenkin vielä sulamisajan vallitsevasta säästä.

Huhtikuu on jatkunut auringonpaisteisena ja yöpakkasia on esiintynyt vielä aivan viime päiviin saakka, jolloin sulaminen on käynnistynyt hitaasti. Tulovirtaamat vesistöön alkoivat selkeästi kasvaa huhtikuun puolen välin tienoilla.

Säännöstellyistä järvistä Kiantajärven vedenkorkeus NN+ 196,28 metriä on 17 senttimetriä ajankohdan kymmenen edellisen vuoden keskiarvoa alempana. Vuokkijärven vedenkorkeus NN+ 185,03 metriä on 21 senttimetriä tavanomaista matalammalla. Sulamisen käynnistymisen seurauksena vedenkorkeudet ovat kuitenkin jo lähteneet nopeaan nousuun.

Oulujärven tämän hetken vedenkorkeus NN+ 121,74 metriä on viimeisen kymmenen vuoden keskiarvon tasolla ja lähtenyt sulamisen myötä nousuun.

Sotkamon reitillä Ontojärven vedenkorkeus NN+ 156,19 metriä on 14 senttimetriä ajankohdan kymmenen edellisen vuoden keskiarvon yläpuolella. Kiimasjärven vedenkorkeus NN+ 136,59 metriä on 11 senttimetriä tavanomaista vedenkorkeutta alempana. Nuasjärven vedenkorkeus NN+ 136,25 metriä on 13 senttimetriä ajankohdan keskimääräisiä vedenkorkeutta alempana.

Ennusteen mukaan säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet saavuttavat kesän suositustasot hyvissä ajoin jo kesäkuun alkupuolella.

Oulujoen vesistön merkittävimmille säännöstellyille järville on määritelty säännöstelyrajoja tiukempia pinnankorkeustavoitteita. Nämä ympäristölliset ja virkistyskäytön suositustasot eivät ole ehdottomia rajoja. Ne kuitenkin ohjaavat säännöstelyn suunnittelua siten, että kesän vedenkorkeudet pyritään pitämään ympäristön ja virkistyskäytön kannalta suotuisilla tasoilla.

Montan voimalaitoksen 2. koneiston peruskorjaus

Oulujoen vesistön voimalaitosten peruskorjaustyöt jatkuvat Montan voimalaitoksella. Peruskorjauksessa vuodesta 1956 asti käytössä olleen 2. koneiston turbiini, generaattori, säätöhydrauliikka sekä sähkö- ja automaatiolaitteet uusitaan. Samalla myös laitoksen automaatiojärjestelmä, sekä 400V sähköjärjestelmän päälaitteita uusitaan. Peruskorjauksen myötä Montan voimalaitoksen tuotantoteho nousee arviolta 50 megawattiin, sekä koneiston hyötysuhde paranee. Samalla öljypäästöjen ja tulipalojen riski pienenee sekä työturvallisuus ja käyttövarmuus paranevat. Laitoksen 1- ja 3-koneistot on vastaavasti peruskunnostettu vuosina 2010-2011. Nyt tehtävän modernisoinnin ansiosta laitoksesta saadaan noin 3,6GWh lisää CO2-päästötöntä energiaa vuodessa, mikä vastaa lähes 200 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. Montan 2. koneisto pysäytetään peruskunnostusta varten toukokuussa 2019 ja seisokin arvioidaan kestävän syyskuun loppupuolelle saakka. Peruskorjauksella ei ole vaikutuksia Oulujoen virtaamiin.

 

Vedenkorkeudet 24.04.2019

Katso taulukosta Oulujoen vesistön säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet.

Järvi Pinnankorkeus Muutos edellisestä päivästä Säännöstelyn yläraja Pinnan ja ylärajan erotus Pinnan 10 vuoden keskiarvo Pinnan ja keskiarvon erotus
Oulujärvi 121,74 0,06 122,60 -0,86 121,74 0,00
Kiantajärvi 196,28 0,07 198,85 -2,57 196,40 -0,12
Vuokkijärvi 185,03 0,16 188,93 -3,90 185,15 -0,12
Ontojärvi 156,19 0,05 157,53 -1,34 156,07 0,12
Kiimasjärvi 136,59 0,10 137,70 -1,11 136,60 -0,01
Nuasjärvi 136,25 -0,02 137,50 -1,25 136,41

-0,16

 

Oulujärven pinnankorkeutta osoittava graafi huhtikuu 2019

CS12

Ilmoita vahingosta, jonka epäilet aiheutuneen Oulujoen vesistön säännöstelystä.

Voimalaitokset Oulujoen vesistössä

Aittokosken vesivoimalaitos

Vuonna 1960 valmistunut Aittokosken vesivoimalaitos sijaitsee Emäjoessa Suomussalmella.

​Aittokosken vesivoimalaitoksen teho on 45 MW ja putouskorkeus on 30 metriä. Yksi Kaplan-turbiini. Keskimääräinen vuosituotto riittää runsaan 6000 sähkölämmitystalouden vuosikulutukseen.

Aittokosken vesivoimalaitos

Ala-Utoksen vesivoimalaitos

Vuonna 1957 valmistunut Ala-Utoksen vesivoimalaitos sijaitsee Utajärvellä.

Ala-Utoksen vesivoimalaitos on Oulujoen vesistön pienin ja hyödyntää kahden vesikanavan välistä korkeuseroa. Voimalaitoksen teho on 0,5 MW ja putouskorkeus on noin 6 metriä. Yksi Francis-turbiini. Keskimääräinen vuosituotto riittää noin 70 sähkölämmitystalouden vuosikulutukseen.

Ala-Utoksen vesivoimalaitos

Jylhämän vesivoimalaitos

Vuonna 1952 valmistunut Jylhämän vesivoimalaitos sijaitsee Vaalassa.

Jylhämä on Oulujärven alapuolisista vesivoimalaitoksista ensimmäinen, joka säätelee Oulujärven vedenpinnan korkeutta. Voimalaitoksen teho on 55 MW ja putouskorkeus on 11–14 metriä. Kolme Kaplan-turbiinia. Keskimääräinen vuosituotto riittää runsaan 10 000 sähkölämmitystalouden vuosikulutukseen.

Jylhämän vesivoimalaitos

Leppikosken vesivoimalaitos

Vuonna 1963 valmistunut Leppikosken vesivoimalaitos sijaitsee Emäjoessa Paltamossa.

Leppikosken vesivoimalaitoksen teho on 25 MW ja putouskorkeus on 11,1–13,3 metriä. Kaksi Kaplan-turbiinia. Keskimääräinen vuosituotto riittää noin 4 000 sähkölämmitystalouden vuosikulutukseen.

Leppikosken vesivoimalaitos

Montan vesivoimalaitos

Vuonna 1957 valmistunut Montan vesivoimalaitos sijaitsee Muhoksella.

Montan vesivoimalaitos on mereltä jokea noustaessa toinen voimalaitos Oulun Energian Merikosken voimalaitoksen jälkeen. Montan vesivoimalaitoksemme teho on 47 MW ja putouskorkeus 12,2 metriä. Kolme Kaplan-turbiinia. Keskimääräinen vuosituotto riittää runsaan 9000 sähkölämmitystalouden vuosikulutukseen.

Montan vesivoimalaitos

Nuojuan vesivoimalaitos

Vuonna 1955 valmistunut Nuojuan vesivoimalaitos sijaitsee Vaalassa.

Nuojuan vesivoimalaitoksen teho on 85 MW ja putouskorkeus on 22 metriä. Kolme Kaplan-turbiinia. Keskimääräinen vuosituotto riittää noin 18 000 sähkölämmitystalouden vuosikulutukseen.

Nuojuan vesivoimalaitos

Pyhäkosken vesivoimalaitos

Vuonna 1951 valmistunut Pyhäkosken voimalaitos sijaitsee Muhoksella ja on Oulujoen kolmas voimalaitos jokea ylöspäin noustaessa.

Pyhäkosken vesivoimalaitoksen teho on 147 MW ja pudotuskorkeus 32,4 metriä. Pyhäkosken voimalaitoksemme on Oulujoen vesistön suurin vesivoimalaitos. Kolme Kaplan-turbiinia. Keskimääräinen vuosituotto riittää lähes 30 000 sähkölämmitetyn talouden vuosikulutukseen.

Pyhäkosken vesivoimalaitos

Pällin vesivoimalaitos

Vuonna 1954 valmistunut Pällin vesivoimalaitos sijaitsee Muhoksella.

Pällin vesivoimalaitos on Oulujoen neljäs vesivoimalaitos. Sen teho on 51 MW ja putouskorkeus on noin 14 metriä. Kolme Kaplan-turbiinia. Keskimääräinen vuosituotto riittää noin 12 000 sähkölämmitystalouden vuosikulutukseen.

Pällin vesivoimalaitos

Seitenoikean vesivoimalaitos

Vuonna 1961 valmistunut Seitenoikean vesivoimalaitos sijaitsee Emäjoessa Ristijärvellä.

Seitenoikean vesivoimalaitoksen teho on 38 MW ja putouskorkeus on 15,6 metriä. Yksi Kaplan-turbiini. Keskimääräinen vuosituotto riittää noin 7 000 sähkölämmitystalouden vuosikulutukseen.

Seitenoikean vesivoimalaitos

Utasen vesivoimalaitos

Vuonna 1957 valmistunut Utasen vesivoimalaitos sijaitsee Utajärvellä.

Utasen vesivoimalaitoksen teho on 58 MW ja putouskorkeus on 15,7 metriä. Kolme Kaplan-turbiinia. Keskimääräinen vuosituotto riittää noin 13 000 sähkölämmitystalouden vuosikulutukseen.

Utasen vesivoimalaitos

Ämmän vesivoimalaitos

Vuonna 1959 valmistunut Ämmän vesivoimalaitos sijaitsee Emäjoessa Suomussalmella.

Ämmän vesivoimalaitoksen teho on 16 MW ja putouskorkeus on 10–13 metriä. Yksi Kaplan-turbiini. Keskimääräinen vuosituotto riittää noin 2 000 sähkölämmitystalouden vuosikulutukseen.

Ämmän vesivoimalaitos

CS12

Ilmoita vahingosta, jonka epäilet aiheutuneen Oulujoen vesistön säännöstelystä.