Loviisan ydinvoimalaitos

Fortum omistaa ja käyttää Loviisan voimalaitosta, joka koostuu kahdesta laitosyksiköstä, Loviisa 1 ja Loviisa 2. Laitosyksiköt on otettu käyttöön vuosina 1977 ja 1980.

Loviisan ydinvoimalaitos

Fortumin omistama ydinvoimalaitos

Loviisa 1:n käyttölupa on voimassa vuoteen 2027 ja Loviisa 2:n vuoteen 2030. Ydinvoimalaitoksen polttoaine on perinteisten polttoaineiden (esim. hiili, maakaasu, turve) sijaan uraani.

Loviisan voimalaitoksessa on kaksi VVER-tyyppistä painevesireaktoria, LO1 kapasiteetti on 507 MW ja LO2 507 MW. Voimalaitosyksiköt tuottavat yhteensä noin 8 TWh sähköä vuodessa valtakunnan verkkooon, mikä vastaa noin kymmenesosaa Suomen sähkön tuotannosta. Loviisan voimalaitoksella tuotetun sähkön määrä vastaa lähes koko Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sähkönkulutusta.  

VVER-laitosten joukossa Loviisan voimalaitoksen käytettävyys ja käyttökertoimet ovat olleet erinomaiset.

Yhteystiedot

Fortum Power and Heat Oy

Loviisan voimalaitos
Atomitie 700
07901 Loviisa

Lue lisää Loviisan voimalaitoksen toiminnasta