Vuosihuollot

Loviisan voimalaitoksen reaktorit pysäytetään kerran vuodessa vuosihuollon ajaksi. Vuosihuoltojen suunnittelu aloitetaan vuosia etukäteen.

Voimalaitoksen reaktorit pysäytetään kerran vuodessa vuosihuollon ajaksi.

Jokaisen vuosihuollon aikana suoritetaan polttoaineen vaihto eli lataus. Kerrallaan vaihdetaan noin neljännes polttoainenipuista. Kahdeksan vuoden välein suoritetaan laaja vuosihuolto, jossa tarkastetaan paineastia ja sen sisäosat, mikä lisää jonkin verran vuosihuollon kestoa ja tehdään haasteellisimmat muutos-, korjaus- ja tarkastustyöt.

Vuosihuollon aikana laitoksella työskentelee oman henkilökunnan lisäksi noin 700–1000 ulkopuolista urakoitsijaa noin sadasta eri yrityksestä.

Jokaisessa vuosihuollossa on erillinen turvallisuusteema ja työturvallisuuteen kiinnitetään paljon huomiota.  Kaikessa työssä kiinnitetään huomiota inhimillisiin tekijöihin ja selkeään viestintään. Työturvallisuuden painopistealueita ovat nosto- ja siirtotyöt, sekä putoamisvaaralliset työt.