Naapurina ydinvoimala Loviisa 2/2021

Naapurina ydinvoimala, lokakuu 2021

Fortumin Loviisan voima­lai­toksen Naapurina ydinvoimala -lehti on kaksi-kolme kertaa vuodessa julkaistava paikal­lis­leh­ti­liite, jossa kerrotaan voima­lai­toksen ajankoh­tai­sista asioista. Lehti toteu­tetaan suomeksi ja ruotsiksi. Tämä on painetun lehden verkko­versio.

yva-loviisa-tapahtumat

Ympäristövaikutukset arvioitu – päätöksenteko edessä

Fortum toimitti syyskuun alussa työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Siinä tarkastellaan voimalaitoksen käytön jatkamista enintään noin 20 vuodella sekä kahta erilaista käytöstäpoistovaihtoehtoa.

Lue artikkeli täällä
Loviisa ilmakuva itään

Ympäristövaikutusten arviointi – "Kaikki vaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia"

– Kaikki YVA-menettelyssä mukana olleet vaihtoehdot ovat tehtyjen arviointien perusteella ympäristövaikutuksiltaan toteuttamiskelpoisia, Fortumin ympäristöasiantuntija Satu Ojala kertoo.

Lue artikkeli täällä
yva-metsätie

Pääkirjoitus

Kattava arviointi saatu päätökseen

Laajassa tarkastelussa arvioitiin Loviisan voimalaitoksen toiminnan jatkamisen ja käytöstäpoiston ympäristövaikutukset.

Lue pääkirjoitus
Atte Harjanne

"Ydinvoimaa tarvitaan tulevai­suu­des­sakin"

Vihreiden kansan­edus­ta­jasta Atte Harjan­teesta tuli ydinvoiman kannattaja raa’an matema­tiikan kautta. Hän toivoo, että käytössä olevien ydinvoi­ma­lai­tosten käyttöä jatketaan niin pitkään, kuin se on turval­lista.

Lue artikkeli täällä
Nuclear power

Loviisan voimalaitos