Naapurina ydinvoimala Loviisa 2/2021

Naapurina ydinvoimala, lokakuu 2021

Fortumin Loviisan voima­lai­toksen Naapurina ydinvoimala -lehti on kaksi-kolme kertaa vuodessa julkaistava paikal­lis­leh­ti­liite, jossa kerrotaan voima­lai­toksen ajankoh­tai­sista asioista. Lehti toteu­tetaan suomeksi ja ruotsiksi. Tämä on painetun lehden verkko­versio.

Ympäristövaikutukset arvioitu – päätöksenteko edessä

Fortum toimitti syyskuun alussa työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Siinä tarkastellaan voimalaitoksen käytön jatkamista enintään noin 20 vuodella sekä kahta erilaista käytöstäpoistovaihtoehtoa.

Lue artikkeli täällä

Ympäristövaikutusten arviointi – "Kaikki vaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia"

– Kaikki YVA-menettelyssä mukana olleet vaihtoehdot ovat tehtyjen arviointien perusteella ympäristövaikutuksiltaan toteuttamiskelpoisia, Fortumin ympäristöasiantuntija Satu Ojala kertoo.

Lue artikkeli täällä

Pääkirjoitus

Kattava arviointi saatu päätökseen

Laajassa tarkastelussa arvioitiin Loviisan voimalaitoksen toiminnan jatkamisen ja käytöstäpoiston ympäristövaikutukset.

Lue pääkirjoitus

"Ydinvoimaa tarvitaan tulevai­suu­des­sakin"

Vihreiden kansan­edus­ta­jasta Atte Harjan­teesta tuli ydinvoiman kannattaja raa’an matema­tiikan kautta. Hän toivoo, että käytössä olevien ydinvoi­ma­lai­tosten käyttöä jatketaan niin pitkään, kuin se on turval­lista.

Lue artikkeli täällä
Nuclear power

Loviisan voimalaitos