Naapurina ydinvoimala Loviisan voimalaitos 2/2022

Naapurina ydinvoimala, kesäkuu 2022

Fortumin Loviisan voima­lai­toksen Naapurina ydinvoimala -lehti on kaksi-kolme kertaa vuodessa julkaistava paikal­lis­leh­ti­liite, jossa kerrotaan voima­lai­toksen ajankoh­tai­sista asioista. Lehti toteu­tetaan suomeksi ja ruotsiksi. Tämä on painetun lehden verkko­versio.

Loviisa ydinvoimalaitos Fortum

Ydinvoiman kannatus korkeammalla kuin koskaan

Huoli ilmastonmuutoksesta ja energiaomavaraisuudesta näkyvät Energiateollisuuden vuosittain julkaisemissa ydinvoiman mielipidetutkimuksen tulosten kehityksessä. Peräti 62 prosenttia suomalaisista näkee ydinvoiman keinona torjua ilmastonmuutosta.

Lue artikkeli täällä
Kirmussalmen silta Hästholmenin saarelle Loviisassa

Kirmussalmen silta peruskorjataan

Maaliskuussa alkanut Hästholmenin saarelle johtavan Kirmussalmen sillan peruskorjaus valmistuu heinäkuun loppuun mennessä.

Lue artikkeli täällä
Loviisan voimalaitos Hästholmenin saarella keväällä, Fortum

Pääkirjoitus

Loviisan voima­laitos katsoo tulevai­suuteen

Loviisan voima­lai­tok­sella on merkittävä rooli Suomen energiao­ma­va­rai­suu­dessa ja huolto­var­muuden varmis­ta­mi­sessa.

Lue pääkirjoitus
Loviisa Polttoaineen vaihto

Loviisan voima­lai­toksen vuosi­huollot alkavat elokuussa

Tämän kesän vuosi­huollot aloitetaan Loviisa 2-yksikön huollolla 7.8.2022. Vuorossa on laaja, niin sanottu 4-vuotis­vuo­si­huolto, jonka arvioitu kesto on 31 vuoro­kautta.

Lue artikkeli täällä
NNTP summer energy Loviisa työntekijät laitoksen edessä

Ennätys­määrä uusia kesätyön­te­ki­jöitä Loviisan voima­lai­tok­selle

Tänä vuonna Loviisan ydinvoi­ma­lai­tok­sella työsken­telee ennätys­määrä eli noin 80 kesätyön­te­kijää. Energia­tek­niikan opiskelija Anniina Pitkänen on yksi heistä.

Lue artikkeli täällä
Fortum-laiva Loviisan Plagenilla uudistetaan keväällä 2022

Fortum-laivan uusi elämä

Fortum-laiva Plagenin uimarannalla on ilahduttanut lapsia ja nuoria Loviisassa jo yli toistakymmentä vuotta.

Lue artikkeli täällä
Summer energy NNTP people at Loviisa power plant some

Ydinvisa

1. Tuoreen kyselyn mukaan suomalaisista suhtautuu myönteisesti ydinvoimaan
a) 50 %
b) 60 %
c) 70 %

2. Kielteisesti ydinvoimaan suhtautuvia on
a) 11 %
b) 22 %
c) 33 %

3. Loviisan ydinvoimalaitoksella on tänä vuonna kesätyöntekijöitä
a) noin 40
b) noin 60
c) noin 80

Loviisan voimalaitos

 

4. Loviisa1 katon uudistusprojektissa vaihdetaan katon lämpöeristeet. Mitä materiaalia uusi eriste on?
a) vaahtokarkki
b) vaahtolasi
c) olki

5. Loviisan voimalaitoksella syntyvästä jätteestä menee hyödynnettäväksi
a) 28 %
b) 56 %
c) 78 %

 

(Oikeat vastaukset sivun alareunassa.)

Nuclear power

Loviisan voimalaitos

Ydinvisan oikeat vastaukset: 1 b, 2 a, 3 c, 4 b, 5 c