Fortum hakee uutta käyttölupaa Loviisan ydinvoimalaitokselle

Loviisa nuclear power plant, winter

Haemme uutta käyttölupaa Loviisan ydinvoimalaitokselle

Haemme ydinvoimalaitoksen molemmille yksiköille uutta käyttölupaa vuoden 2050 loppuun saakka. Samalla haetaan myös lupaa käyttää Loviisan nykyisellä voimalaitosalueella sijaitsevaa matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitosta vuoden 2090 loppuun saakka.

Loviisan käyttöiän jatkaminen...

Transmission tower

on satsaus puhtaan kotimaisen sähkön toimitusvarmuuteen.

Climate and resources

tukee Suomen ja Euroopan hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista.

Market driven

on merkittävä investointi Suomeen.

Sell your electricity

mahdollistaa varman, kilpailukykyisen ja kestävän energiajärjestelmän rakentamisen.

Käyttölupaprosessi

Toimitimme käyttölupahakemukset työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) 18.3.2022, joka käsittelee käyttölupahakemukset ja pyytää lausuntoja useilta eri tahoilta, mukaan lukien Säteilyturvakeskukselta. Valtioneuvosto tekee päätöksen asiantuntijalausuntoihin perustuen. Prosessin arvioidaan kestävän noin vuoden.