Loviisan voimalaitos

Loviisan voimalaitoksessa on kaksi VVER-tyyppistä painevesireaktoria (PWR), kapasiteeteiltaan 507 MW. Loviisa 1 otettiin käyttöön vuonna 1977 ja Loviisa 2 vuonna 1980. Loviisa ykkösyksikön käyttölupa on voimassa vuoteen 2027 ja kakkosyksikön vuoteen 2030. Vuonna 2018 Loviisan voimalaitos tuotti yhteensä 7,79 TWh eli reilut 11 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. Voimalaitos työllistää jatkuvasti noin 500 fortumlaista ja 100 alihankkijaa. Tämän lisäksi vuosihuollot ja projektit työllistävät vuosittain 700-1300 urakoitsijoiden työntekijää, riippuen kulloinkin toteutettavien hankkeiden laajuudesta.
Ydinvoimalla on keskeinen asema Fortumin päästöttömässä energiantuotannossa. Ydinvoimaa tarvitaan vielä pitkään siirryttäessä kohti aurinkotaloutta.

Lue uutisia ja ajankohtaista tietoa ydinvoimasta.

Loviisan voimalaitos vuonna 2018

7,8 TWh

Loviisan tuotanto vuonna 2018

yli 11%

osuus koko Suomen sähköntuotannosta

500

voimalaitoksen työntekijöiden lukumäärä