Częstochowan voimalaitos

Vuonna 2010 Puolan Czestochowassa otettiin kaupalliseen käyttöön yksi Euroopan moderneimmista sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksista (CHP). Uusi voimalaitos sijaitsee samalla paikalla vanhan voimalaitoksen kanssa, joka oli yksi monista Czestochowan vanhoista lämpölaitoksista.

Czestochowan voimalaitos

Moderni ja tehokas voimalaitos

Czestochowan CHP-laitos on yksi Puolan nykyaikaisimmista ja tehokkaimmista. Voimalaitoksessa yhdistyvät korkea turvallisuustaso, tehokkuus ja vähäpäästöisyys. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 68,4 MW sähköä ja 129,1 MW lämpöä. Se hyödyntää tuotannossaan biomassaa jopa 35-prosenttisesti, mikä on merkittävää niin alueellisesti kuin kansallisestikin siirryttäessä kohti puhtaampaa energiantuotantoa. Voimalaitos käyttää polttoaineenaan myös hiiltä.

Voimalaitos toimii lämmön päätuotantolähteenä Czestochowassa, ja kaupunki hyötyy aiempaa tehokkaammasta tavasta tuottaa kaukolämpöä. Asukkaille tämä näkyy luotettavampana lämmöntoimituksena sekä puhtaampana ilmana, jossa on vähemmän päästöjä. Biomassan käyttö ei vähennä pelkästään fossiilisia hiilidioksidipäästöjä, vaan luo myös uusia mahdollisuuksia biopolttoaineiden tuotantoon alueella.