Chelyabinsk CHP-3 -voimalaitos

Chelyabinsk CHP-3 sijaitsee Venäjällä. Se on alueensa ensimmäinen moderni maakaasukäyttöinen kaasukombilaitos, joka tuottaa sähköä kaasu- ja höyryturbiineilla.

Chelyabinsk CHP-3 -voimalaitos sijaitsee Venäjällä.

Chelyabinsk CHP-3:n ensimmäinen tuotantoyksikkö (180 MW) otettiin käyttöön vuonna 1996 ja toinen (180 MW) 2006. Vuonna 2011 otettiin käyttöön Chelyabinsk CHP-3:n uusi 216,3 MW:n yksikkö osana Fortumin Venäjän investointiohjelmaa. Voimalaitos on alueen ensimmäinen moderni maakaasukombilaitos. Voimalaitoksella käytetään polttoaineena maakaasua.
 

Yhteystiedot

OAO Fortum, Chelyabinsk CHP-3

Voimalaitospäällikkö: Dmitriy Vorozheev
Brodokalmaksky Trakt, 6
454077 Chelyabinsk
Puhelin: +7 351 779 0359