Bytomin voimalaitos

Bytomin sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos (CHP) on rakennettu vuosina 1950−1954. Voimalaitos sijaitsee Puolassa ja toimii Bytomin kaupungin asukkaiden ensisijaisena lämmöntuotantolähteenä.

Bytomin voimalaitos

Bytomin CHP-laitoksen tuotantokapasiteetti on 55 MW sähköä ja 214 MW lämpöä. Fortumin CHP-laitos toimii nykyään Bytomin asukkaiden ensisijaisena lämmöntuotantolähteenä. Voimalaitos käyttää polttoaineenaan hiiltä.

Päästöt ilmaan vuonna 2015
CO2 203 000 t
SO2 846 t
NOx 347 t
Hiukkaset 94 t