Vapaaehtoiset ympäristöhankkeet

Osallistumme monin tavoin jokivarsien ympäristönhoitoon ja virkistyskäytön edistämiseen yhteistyössä paikallisten asukkaiden, jokivarren kuntien, tutkimuslaitosten ja ympäristöviranomaisten kanssa.

Yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa

Yhteistyössä olemme jo vuosia kunnostaneet vesistöjä ja kohentaneet jokivarren maisemointia eri sidosryhmien kanssa. Pyrimme myös jatkuvasti kehittämään vesistöjen säännöstelyä niin, että siinä voidaan entistä paremmin yhdistää muut vesistön käyttötarpeet vesivoimantuotannon tarpeiden kanssa. Vesistöjen virkistyskäyttöä olemme parantaneet rakentamalla rannoille veneenpitopaikkoja ja veneille laskuluiskia. Oulujoella olemme Oulujoen kunnostuksen ja moninaiskäytön -hankkeen (OUMO:n) puitteissa parantaneet joen ympäristöoloja jo vuodesta 1998.

OUMO-rahoituksella toteutettavat hankkeet vuonna 2020

  • Muhoksen, Utajärven ja Vaalan alueen lohenpoikasten istutushanke 2020-2021, vuoden 2020 työt.
  • Utajärvellä lisävesiputken rakentaminen ja veden johtaminen Utasen yläaltaasta Utajärveen.
  • Montan kalojen kiinniottolaitteen käyttö ja ylisiirrot 2020.
  • Oulun Kaupunkiojan ja Juurusojan kunnostushanke, jatkohanke.
  • Taimenen kotiutusistutusten seuranta Oulun Hupisaaren puroissa 2019-2023, vuoden 2020 työt.
  • Vaalan kurkun venevalkama.
  • Muhoksella Oulujoen ruoppaussuunnitelma välillä Koivikonranta-Kirkkosaari.
  • Muhoksella Muhosjoen kaukuluotaus välillä Kirkkosaari-Honkala.
  • Kajaanissa Önkkörin alueen kunnostus, vuoden 2020 työt.

Ajankohtaiset uutisemme vesivoimasta