Vapaaehtoiset ympäristöhankkeet

Osallistumme monin tavoin jokivarsien ympäristönhoitoon ja virkistyskäytön edistämiseen yhteistyössä paikallisten asukkaiden, jokivarren kuntien, tutkimuslaitosten ja ympäristöviranomaisten kanssa.

Oulujoki

Yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa

Yhteistyössä olemme jo vuosia kunnostaneet vesistöjä ja kohentaneet jokivarren maisemointia eri sidosryhmien kanssa. Pyrimme myös jatkuvasti kehittämään vesistöjen säännöstelyä niin, että siinä voidaan entistä paremmin yhdistää muut vesistön käyttötarpeet vesivoimantuotannon tarpeiden kanssa. Vesistöjen virkistyskäyttöä olemme parantaneet rakentamalla rannoille veneenpitopaikkoja ja veneille laskuluiskia. Oulujoella olemme Oulujoen kunnostuksen ja moninaiskäytön -hankkeen (OUMO:n) puitteissa parantaneet joen ympäristöoloja jo vuodesta 1998.

OUMO-rahoituksella toteutettavat hankkeet vuonna 2021

  • Lohenpoikasten istutushanke 2020-2021, vuoden 2021 työt
  • Toteutettavuusselvitys kutualueen rakentamiseksi Montan kalanviljelylaitoksen alapuolelle
  • Montan kalojen kiinniottolaitteen käyttö ja ylisiirrot 2021
  • Luonnonvarakeskuksen toteuttama taimenen kotiutusistutusten seurantahanke Oulun Hupisaarten puroissa 2019-2023, vuoden 2021 työt
  • Oulussa vesiensuojelurakenteen toteuttaminen Juurusojan/Kaupunginojan varteen
  • Muhoksella Muhosjoen kunnostus, vaihe 1, hankesuunnitelma
  • Sotkamossa Hirvenniemen veneiden tankkauslaituri
  • Sotkamon melontalaiturit
  • Kajaanissa Paltaniemen sataman jätehuoneen rakentaminen

Tämän lisäksi Fortum rahoittaa kokonaisuudessaan omasta vuosittaisesta OUMO-rahoitusosuudesta hankkeen, jossa tehdään ylisiirrettäville kaloille istutuspaikat Utos- ja Kutujoelle.

Oulujoen vesistön puitesopimuksessa (OUMO) ovat mukana yksitoista Oulujoen vesistöalueen kuntaa, Fortum Power and Heat Oy, Oulun Energia sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset. Puitesopimuksen osapuolet voivat tehdä hanke-esityksiä OUMO:n ohjausryhmälle, joka kokoontuu vuosittain syksyllä päättämään seuraavan vuoden rahoituksesta. Rahoitettavaksi voidaan hyväksyä muun muassa säännöstelyhaittoja vähentäviä ja vesistöjen ympäristöoloja parantavia hankkeita. Suurin rahoittaja on Fortum, joka rahoittaa OUMO-hankkeita vuosittain noin 150 000 eurolla. ELY-keskusten vuosittainen raami on yhteensä 80 000 euroa ja Oulun Energian 30 000 euroa. Lisäksi kunnilla on hankkeissa omarahoitusosuus.

Lue lisää vaelluskalojen eteen tekemästä työstämme