Vapaaehtoiset ympäristöhankkeet

Osallistumme monin tavoin jokivarsien ympäristönhoitoon ja virkistyskäytön edistämiseen yhteistyössä paikallisten asukkaiden, jokivarren kuntien, tutkimuslaitosten ja ympäristöviranomaisten kanssa.

Oulujoki

Yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa

Yhteistyössä olemme jo vuosia kunnostaneet vesistöjä ja kohentaneet jokivarren maisemointia eri sidosryhmien kanssa. Pyrimme myös jatkuvasti kehittämään vesistöjen säännöstelyä niin, että siinä voidaan entistä paremmin yhdistää muut vesistön käyttötarpeet vesivoimantuotannon tarpeiden kanssa. Vesistöjen virkistyskäyttöä olemme parantaneet rakentamalla rannoille veneenpitopaikkoja ja veneille laskuluiskia. Oulujoella olemme Oulujoen kunnostuksen ja moninaiskäytön -hankkeen (OUMO:n) puitteissa parantaneet joen ympäristöoloja jo vuodesta 1998.

OUMO-rahoituksella toteutettavat hankkeet vuonna 2022

  • Taimenen kotiutusistutusten seuranta Hupisaarten puroissa 2019–2023, vuoden 2022 työt, Oulu
  • Saarelanputaan vedenlaadun ja vesienhallinnan selvitys ja toimenpidekartoitus, Oulu
  • Kaupunginojan kunnostus, selvitys kalannousun mahdollistamisesta Kaupunginojaan, Oulu
  • Lohenpoikasten istutushanke 2022, Muhos, Utajärvi ja Vaala
  • Montan kalojen kiinniottolaitteen käyttö ja ylisiirrot 2022, Muhos, Utajärvi ja Vaala
  • Ylisiirrettyjen lohien lisääntymisen seuranta 2022–2023, vuoden 2022 työt, Muhos, Utajärvi ja Vaala
  • Metelin uimaranta-alueen laituri ja rakenteet, Paltamo
  • Saukkoniemen alueen kunnostus, Hyrynsalmi

Kajaanin kaupunki valmistelee Ounasjoen ruoppauksen suunnitteluhanketta. Rahoituspäätöstä hankkeelle ei ole tehty. Muhoksen kunnan hankkeen, Muhosjoen kunnostus vaihe 1, toteutus siirtyi vuodelta 2021 vuodelle 2022. Ely-keskusten rahoittamien hankkeiden lisäksi Fortum osallistuu yhteistyössä Kajaanin kaupungin kanssa Önkkörin alueen jatkokehittämiseen.


Oulujoen vesistön puitesopimuksessa (OUMO) ovat mukana yksitoista Oulujoen vesistöalueen kuntaa, Fortum Power and Heat Oy, Oulun Energia sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset. Puitesopimuksen osapuolet voivat tehdä hanke-esityksiä OUMO:n ohjausryhmälle, joka kokoontuu vuosittain syksyllä päättämään seuraavan vuoden rahoituksesta. Rahoitettavaksi voidaan hyväksyä muun muassa säännöstelyhaittoja vähentäviä ja vesistöjen ympäristöoloja parantavia hankkeita. Suurin rahoittaja on Fortum, joka rahoittaa OUMO-hankkeita vuosittain noin 150 000 eurolla. ELY-keskusten vuosittainen raami on yhteensä 80 000 euroa ja Oulun Energian 30 000 euroa. Lisäksi kunnilla on hankkeissa omarahoitusosuus.

Lue lisää vaelluskalojen eteen tekemästä työstämme