Vesivoima – joustavaa puhdasta energiaa

Vesivoima on tärkein uusiutuvan energian tuotantomuoto Pohjoismaissa. Se on ennustettava, luotettava ja joustava energianlähde, joka ei tuota hiilidioksidipäästöjä pohjoisilla leveysasteillamme. Vesivoima tasapainottaa muita energiantuotantomuotoja ja täyttää aukot energiantuotannossa, kun tuuli ei puhalla tai aurinko paista. Tämän takia vesivoima on tärkeä osa muutoksessa kohti puhtaampaa tulevaisuutta.

F16
Hiilidioksidipäästötön

Vesivoima auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta, koska Pohjoismaihin rakennettu vesivoima ei tuota merkittävästi haitallisia hiilidioksidipäästöjä.

F15
Joustava

Muiden tuotantomuotojen tai kysynnän muutoksiin voidaan vastata helposti lisäämällä tai vähentämällä veden virtaamista voimalaitosten läpi.

F5
Uusiutuva

Altaisiin kerääntyvä vesi on osa päättymätöntä luonnonkiertoa. Vesivoima ei vaadi muita polttoaineita kuin vettä.

Vesivoimalaitos iltavalaistuksessa

Vuoden 2018 vesivoiman avainlukumme

4 672

megawatin (MW) sähköntuotantokapasiteetti

19,1

terawattiatuntia (TWh) tuotettua sähköä

26 %

vesivoiman osuus sähköntuotantokapasiteetistamme

Pieni hiilijalanjälki

Puhtaan energian tulevaisuudessa sähköä tuotetaan ilman hiilidioksidipäästöjä. Vesivoimasta saamme tarvitsemaamme sähköä, ja sillä on tärkeä tehtävä hiilijalanjälkemme pienentämisessä ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Aurinko ja tuulivoiman mahdollistaja

Lisää tuotantokapasiteettia tarvitaan sähkön kysyntäpiikkien aikana, tai kun muut uusiutuvat energiantuotantomuodot, kuten aurinkoenergia ja tuulivoima, eivät tuota energiaa. Energiatarpeen tyydyttämiseksi vesivoima ja veden virtauksen hallinta tarjoavat tarvittavaa joustavuutta, lisäämättä kuitenkaan hiilidioksidipäästöjä. Tämä tarkoittaa, että mitä enemmän joustavaa vesivoimaa on käytössä, sitä enemmän muita uusiutuvia energianlähteitä voidaan rakentaa.

Helposti varastoitava säätövoima

Vesivoima on erittäin luotettava energiantuotantomuoto, sillä sähkön tuottamiseen tarvittavaa vettä voidaan varastoida altaisiin. Tämä tarjoaa sähköverkon toiminnan tarvitsemaa vakautta. Lisäksi vesivoima auttaa pitämään sähkön kuluttajahinnan vakaampana.

Usein kysytyt kysymykset vesivoimasta

Mitä vesivoima on?

Vesivoima on hiilidioksidipäästötön sähköntuotantomuoto, jossa sähköä tuotetaan voimalaitoksen läpi virtaavasta padotusta vedestä.

Miten vesivoima toimii?

Vesivoimalaitoksissa hyödynnetään vedenpintojen korkeuseroa. Sähköä syntyy, kun virtaava vesi pyörittää vesivoimalaitoksen turbiinia. Turbiini puolestaan pyörittää generaattoria, joka muuttaa virtaavan veden voiman sähköksi. Samaa vettä voidaan käyttää uudelleen seuraavassa alajuoksun voimalassa.

Missä vesivoimaa on?

Yhtiöllämme on Pohjoismaissa noin 160 vesivoimalaitosta. 

Onko vesivoima turvallista?

Kyllä. Vesivoimalaitoksemme on rakennettu kestämään tulvia, joita tilastollisesti tapahtuu noin 5000 vuoden välein. Lisäksi investoimme vuosittain miljoonia euroja patojen turvallisuuteen.

Patoturvallisuus

Padot luokitellaan vahingonvaaran perusteella. Luokitus kertoo, kuinka vakavat seuraukset padon sortuminen voi aiheuttaa. Meidän yli 400 padostamme noin 50 kuuluu korkeimpaan vahingonvaaraluokkaan. 

Patojen turvallisuus varmistetaan tarkkailulla, kunnossapidolla ja investoinneilla. Tarkkailun avulla mahdolliset muutokset padon toiminnassa havaitaan ajoissa. Kunnossapidolla varmistetaan rakenteiden ja laitteiden turvallinen toiminta. Tarvittaessa parannamme patoturvallisuutta investoinneilla, joihin käytämme vuosittain useita kymmeniä miljoonia euroja.

Vesivoima ja ympäristö

Pohjoismaisella vesivoimalla ei ole globaaleja ympäristövaikutuksia, sillä se ei tuota hiilidioksidipäästöjä ilmakehään. Vesivoiman tuotannolla on kuitenkin paikallisia ympäristövaikutuksia, jotka johtuvat vesistön vedenkorkeuden ja virtaaman säännöstelystä sekä joen patoamisesta.

Lisätietoa toiminnastamme