Katajamäen tuulivoimahanke

Fortum suunnittelee tuulivoimahanketta Kajaaniin. Katajamäen hankealue sijaitsee eteläisessä Kajaanissa Otanmäen radan, Iisalmentien (5-tie), Sonkajärven kunnanrajan sekä Järvilinja-voimajohdon rajaamalla talousmetsäalueella.

Wind power

Katajamäestä käytettäisiin tuulivoimatuotantoon noin 1-2 %, eli alue säilyisi liki täysin metsätalouskäytössä. Lyhyen sähkönsiirtoyhteyden lisäksi voimaloiden sijoituksen suunnittelussa hyödynnetään alueella jo olevaa kattavaa metsäautotieverkostoa, jota tarpeen vaatiessa myös parannetaan kaikkien tienkäyttäjien hyödyksi.

Ympäristövaikutusten arviointivaiheessa on tarkasteltu noin viidenkymmenen, enintään 300 metrin korkuisen ja nimellisteholtaan 5-10 MW:n modernin tuulivoimalan sijoittamista alueelle. Selvityksissä on ilmennyt, että hankealueen pohjoisosassa voimaloilla olisi sellaisia merkittäviä ympäristövaikutuksia, että niitä ei voida toteuttaa. Ympäristövaikutusten arviointimenettely saadaan päätökseen kesän 2023 aikana, ja sen jälkeen hankesuunnittelu jatkuu merkittävästi ensimmäisiä suunnitelmia suppeampana hankealueen eteläosassa.

 

Tuulivoimalle on merkittävää kysyntää nyt ja tulevaisuudessa. Pohjoismaiden kunnianhimoiset ilmastotavoitteet tarvitsevat päästöttömien, puhtaiden ja uusiutuvien energiamuotojen kasvua. Tuulivoima ei tarvitse tukia, vaan suuren kysynnän vuoksi sekä jatkuvasti kehittyvän teknologiansa kautta se on kannattava energiantuotannon muoto itsessään. Lisäksi tuulivoima on merkittävä kiinteistöverojen lähde kunnille. 

Ajankohtaista hankkeessa

  •  Ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut ja lausumisaika on päättynyt 12.5.2023. Arviointiselostus on nähtävissä yhteysviranomaisen verkkosivuilla. Arviointiselostusta käsittelevä yleisötilaisuus pidettiin 20.4.2023 Kajaanin kaupungintalolla.
  • Avoin asukastilaisuus hankkeesta pidettiin 19.4.2023 Koskikartanolla.
  • Hankkeen kaavoitus ja kaavaluonnos on odottanut Kajaanin kaupungin tuulivoimaohjelmaa, joka valmistui loppuvuonna 2022. Tuulivoimaohjelman merkitystä hankkeeseen tarkastellaan, kun YVA-menettelyn johtopäätökset ovat valmiita. 
  • Hankkeen YVA-menettelyn tähänastiset asiakirjat ovat luettavissa yhteysviranomaisen verkkosivuilla.

 

Ota meihin yhteyttä!

Vastaamme mielellämme kysymyksiin ja kuulemme näkökohtia hankkeeseen.

Voit soittaa hankevastaavallemme Pasi Toivaselle, 040 572 0938  tai jättää soittopyynnön, kysymyksiä tai kommentteja sähköpostitse osoitteeseen pasi.toivanen(at)fortum.com.

Wind power

Uusiutuvaa energiaa – tutustu tuulivoimaan Fortumilla

Lue lisää tuulivoimasta
Wind power

Lue lisää tuulivoimalaitoksistamme

Katso kaikki voimalaitoksemme täältä