Tuulivoima – hiilidioksidipäästötöntä sähköntuotantoa

Tuuli on yksi tärkeimmistä uusiutuvan energianlähteistä tulevaisuuden sähköntuotannossa. Tuuliolosuhteet ovat kotimarkkinoillamme erinomaiset, ja roottorien suurentamisesta saatavat mittakaavaedut lisäävät tehokkuutta. Tuulivoima onkin keskeisessä asemassa siirtyessämme päästöttömään sähköntuotantoon.

F5
Uusiutuva

Tuulivoima on yksi tärkeimmistä uusiutuvan energianlähteistä.

F19
Puhdasta energiantuotantoa

Kun sähköä tuotetaan tuuliturbiineilla, ilmakehään ei vapaudu hiilidioksidia.

F13
Parantunut tehokkuus

Tuuliturbiinitekniikan kehitys on parantanut tuulivoiman tehokkuutta.

Vuoden 2019 tuulivoiman avainlukumme

243,3

megawatin (MW) kapasiteetti

78

tuuliturbiinia

800+

Kehitysportfolio (MW)

Rajattomat mahdollisuudet

Tuulivoima on kasvavissa määrin tärkeä uusiutuvan energianlähde, ja sillä on rajattomat mahdollisuudet.

Puhdasta energiantuotantoa

Kun sähköä tuotetaan tuulivoimalla, polttoainetta ei tarvita. Näin ollen ilmaan ei myöskään pääse hiilidioksidia. Siksi lisäämmekin edelleen investointejamme tuulienergian edistämiseen osana sitoutumistamme puhtaan energian tulevaisuuteen.

Kehittynyttä teknologiaa

Tuuliturbiinitekniikan kehitys, kuten isommat roottorit ja korkeammat turbiinit, on lisännyt sähköntuotantokapasiteettia. Tänä päivänä tuuliturbiinit ovat voimakkaampia ja tehokkaampia kuin ennen.

Tuulivoima ja ympäristö

Tuulivoima ei lisää ilmaston lämpenemistä. Ympäristövaikutukset liittyvät tuuliturbiinien ja sähköverkon infrastruktuurivaatimuksiin. Haittaa voivat aiheuttaa varoitusvalot, melu ja ulkonäkö. Roottorien varjot ja liike voivat aiheuttaa vaaraa linnuille, ja niistä voi talvella tippua jäätä. Viranomaiset edellyttävät tuulipuistoilta tiukkojen ympäristövaatimusten täyttämistä.

EF1

Tutustu tuulivoimapuistoihimme täällä

Usein kysytyt kysymykset tuulivoimasta

Mitä tuulivoima on?

Tuulivoima on uusiutuva sähköntuotantomuoto, jossa tuuli pyörittää suuria potkurinmuotoisia roottorin lapoja. Näin tuotetaan liike-energiaa, joka puolestaan muunnetaan sähköksi sähkögeneraattorissa.

Miten tuulienergia toimii?

Tuuliturbiineja asennetaan alueille, joilla tuulee paljon. Kun tuuli kulkee turbiinin läpi, roottorin lapojen ainutlaatuinen muoto saa ne pyörimään. Lavat tuottavat pyöriessään liike-energiaa, joka pyörittää sähkögeneraattoriin yhdistettyä akselia.

Miten tuulienergiaa käytetään?

Tuulipuistojen tuottamaa sähköä käytetään asunnoissa ja yrityksissä. On kuitenkin tärkeää huomata, että tuulienergia on uusiutuvaa toisin kuin monet muut energianlähteet. Tämä tarkoittaa, että tuulivoima on tärkeää myös hiilipohjaisten sähköntuotantomuotojen päästöjen vähentämisessä. Tuulivoimalla onkin tärkeä rooli siirtyessämme hiilidioksidittomaan, puhtaan energian tulevaisuuteen.

Mitä tapahtuu, jos ei tuule?

Tuuli on epäsäännöllinen energianlähde. Sitä ei siis ole jatkuvasti saatavilla hallitsemattomien luonnonolojen vuoksi. Tämä puolestaan tarkoittaa, että kun ei tuule, tarvitaan toinen energianlähde tarvittavan energiamäärän tuottamiseksi. Me tasapainotamme tuulituotantoa vesivoimalla. Mahdollisuus käyttää vesivoimalaitoksia epäsäännöllisen tuulivoimatuotannon sääntelyssä on tärkeää nykypäivän energiajärjestelmässä. Näin saamme myös täysin uusiutuvaa energiaa.

Missä tuulivoimaa käytetään?

Monilla alueilla ympäri maailmaa tuulee jatkuvasti paljon. Useimmissa tapauksissa onkin järkevää pystyttää tuuliturbiini ottamaan tämä luonnollinen energia talteen. Päiväntasaajan läheisillä alueilla aurinkoenergia voi kuitenkin olla parempi vaihtoehto puhtaaseen sähköntuotantoon jatkuvan auringonpaisteen ansiosta. Pohjoisilla ja eteläisillä alueilla taas aurinkoenergia ei ole tiettyinä vuodenaikoina tehokasta, joten tuulivoima on todennäköisesti parempi vaihtoehto.