Tuulivoima – uusiutuva ja puhdas energianlähde

Tuuli on yksi tärkeimmistä uusiutuvista energialähteistä sähkön tuottamiseksi tulevaisuudessa. Liikenteen, lämmityksen ja teollisuuden tarpeiden sähköistyessä tuulivoimalla tulee olemaan tulevaisuudessa ratkaisevan tärkeä rooli, ja sitä tarvitaankin yhä lisää. Kotimarkkinoillamme on erinomaiset tuulen olosuhteet tuulivoiman tuotannolle. Suurin harppauksin viime vuosina kehittynyt tuulivoimateknologia saa yhä tehokkaammin tuulen voiman hyödynnetyksi.

ForTheDoers -blogi

Kuinka tuuli­voi­malla menee Fortu­missa? Lue Joonas Rauramon For the Doers -blogi. Lue blogi täällä
Renewable
Uusiutuva

Tuulivoima on yksi tärkeimmistä uusiutuvista energianlähteistä.

Low emissions
Päästötöntä energiantuotantoa

Tuulivoima on energiantuotantomuoto, joka ei saastuta ilmaa, vettä tai maaperää.

Increased efficiency
Parempi tehokkuus

Tuuliturbiiniteknologian nopea viime vuosien kehitys on parantanut tehokkuutta.

Fortumin tuulivoiman avainluvut

982

megawatin (MW) kapasiteetti

260

tuulivoimaturbiinia

1800+

megawattia (MW) uusia tuulivoimapuistojamme kehitteillä

Kasvua tuulivoimassa

Tuulivoimalla on keskeinen rooli Fortumin strategiassa, ja viime vuosina olemmekin panostaneet kasvuun tuulessa. Tuotamme kumppaneidemme kanssa energiaa tällä hetkellä 260 tuulivoimaturbiinilla. Näiden turbiinien kapasiteetti on 982 megawattia (MW), mikä pitää valot päällä noin 900 000 kodin kaupungissa.

Ja enemmän on tulossa! Meillä olemme kehittämässä uusia tuulivoimapuistoja ja alustavat varauksemme kattavat 1800 MW:n kapasiteetin Pohjoismaissa ja Venäjällä. Nuo tuulivoimahankkeet ovat eri vaiheissa luvituksessa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Tuulivoimalla on ehtymätön potentiaali

Tuulivoima on yhä tärkeämpi uusiutuvan energian lähde, koska sen potentiaali on rajaton siinä mielessä, että tuuli ei maapallolta lopu. Fossiilisia polttoaineita ei tarvita tuotettaessa sähköä tuulesta, joten päästöjä tai pienhiukkasia ei tuotannossa joudu ilmaan. Rakennusvaiheen päästöt kompensoituvat laskelmien mukaan uusiutuvalla energialla pisimmilläänkin puolessa vuodessa siitä, kun tuulivoimala alkaa tuottaa sähköä.

Nykyiset tuulivoimaturbiinit ovat kehittyneet viime vuosina valtavin harppauksin. Esimerkiksi roottoreiden ja turbiinien kokoa on pystytty kasvattamaan järkevästi. Siten puhutaankin jo liki täysin erilaisesta teknologiasta, kuin vielä muutamakin vuosi sitten – moderni tuulivoima on erittäin paljon tehokkaampaa. Olemme sitoutuneet kasvamaan puhtaan energian tuotannossa. Siksi investoimme tuulivoimaan yhä enemmän tulevaisuudessakin.

Katso tuoreimmat uutiset tuulivoimasta

Blaikenin tuulivoimapuisto Pohjois-Ruotsissa
Lue artikkeli täällä
Wind power

Lue lisää tuulivoimalaitoksistamme

Tuulivoima ja ympäristö

Merkittävin tuulivoiman ympäristövaikutus on energiantuotannon hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjen väheneminen. Tuulivoima on energiantuotantomuoto, joka ei saastuta ilmaa, vettä tai maaperää. Mitkä ovat tuulivoiman vaikutukset maisemassa, auringonvaloa heijastavan välkkeen sekä lentoestevalojensa kautta sekä eliöstölle? Nämä kaikki asiat huomioidaan huolellisesti jo tuulivoimapuistoja suunniteltaessa viranomaisten asettamien tarkkojen vaatimusten pohjalta.

Lue lisää tuulivoiman ympäristövaikutuksista täällä.

Usein kysytyt kysymykset tuulivoimasta

Mitä tuulivoima on?

Tuulivoima on uusiutuva sähköntuotantomuoto, jossa tuuli pyörittää suuria roottorin lapoja. Näin tuotetaan liike-energiaa, joka puolestaan muunnetaan sähköksi sähkögeneraattorissa.

Kuinka tuulivoima toimii?

Tuuliturbiineja asennetaan alueille, joilla tuulee paljon. Kun tuuli kulkee turbiinin läpi, roottorin lapojen ainutlaatuinen muoto saa ne pyörimään. Lavat tuottavat pyöriessään liike-energiaa, joka pyörittää sähkögeneraattoriin yhdistettyä akselia.

Miten tuulivoimaa käytetään?

Tuulipuistojen tuottamaa sähköä käytetään kodeissa ja teollisuudessa. On kuitenkin tärkeää huomata, että tuulienergia on uusiutuvaa toisin kuin monet muut energianlähteet. Tämä tarkoittaa, että tuulivoima on tärkeää myös hiilipohjaisten sähköntuotantomuotojen päästöjen vähentämisessä. Tuulivoimalla onkin tärkeä rooli siirtyessämme hiilidioksidittomaan, puhtaan energian tulevaisuuteen sekä yhteiskuntien sähköistyessä.

Mitä tapahtuu, jos ei tuule?

Silloin energian kysynnän tasapainottamiseksi tarvitaan toinen energialähde: Fortum tasapainottaa tuulivoiman tuotannon suurilla vesivoimavaroillaan. Mahdollisuus käyttää vesivoimalaitoksia epäsäännöllisen tuulivoimatuotannon sääntelyssä on tärkeää nykypäivän energiajärjestelmässä. Ja se yhdistelmä tarjoaa 100 % uusiutuvaa energiaa.

Missä tuulivoimaa käytetään?

Monilla alueilla ympäri maailmaa tuulee jatkuvasti paljon. Useimmissa tapauksissa onkin järkevää pystyttää tuuliturbiini ottamaan tämä luonnollinen energia talteen. Päiväntasaajan läheisillä alueilla aurinkoenergia voi kuitenkin olla parempi vaihtoehto puhtaaseen sähköntuotantoon jatkuvan auringonpaisteen ansiosta. Pohjoisilla ja eteläisillä alueilla taas aurinkoenergia ei ole tiettyinä vuodenaikoina tehokasta, joten tuulivoima on todennäköisesti parempi vaihtoehto.

Mitä ovat tuulivoiman päästövaikutukset elinkaarensa aikana?

Päästöt pidetään mahdollisimman pieninä tuulivoimapuiston rakentamisen aikana. Rakentamisen jälkeen kuluu pisimmilläänkin alle puoli vuotta, kun kaikki nämä päästöt ovat tulleet kompensoiduksi tuulivoimapuiston tuottamalla uusiutuvalla energialla. Tuotannossa ollessaan, tyypillisesti 20-30 vuoden aikana, tuulivoima on päästötöntä.