Energiantuotantomme

Nykyaikainen elämäntyylimme vaatii entistä enemmän energiaa. Vastaammekin tähän tarpeeseen vesi- ja ydinvoiman kaltaisilla luotettavilla tuotantomenetelmillä. Pyrimme myös vauhdittamaan siirtymistä puhtaan energian tulevaisuuteen investoimalla voimakkaasti aurinko- ja tuulivoimaan.

F14

Edistyksellistä tuotantoa

Biomassan lisääminen lämmön ja sähkön yhteistuotannon polttoainevalikoimaan vähentää hiilidioksidipäästöjä.

F24

Vastaamme kysyntään

Ydin- ja vesivoimasta saamme tasapainoa ja joustavuutta vastataksemme kasvavaan energiankysyntään.

F25

Valmiina tulevaisuuteen

Hiilidioksidipäästötön uusiutuva energia on tulevaisuutta. Me johdamme muutosta kohti puhtaampaa maailmaa.

Tuotanto vuonna 2016

73

terawattituntia (TWh) tuotettua sähköä

28

terawattituntia (TWh) tuotettua lämpöä

62 %

Hiilidioksidipäästöttömän sähköntuotantomme osuus

Vesivoima

Vakaa uusiutuvan energianlähde, joka ei tuota hiilidioksidipäästöjä.

Lue lisää

Tuulivoima

Uusiutuvalla tuulivoimalla sähköä tuotetaan ilman hiilidioksidipäästöjä.

Lue lisää

Aurinkoenergia

Uusiutuvalla aurinkoenergialla on merkittävä rooli tulevaisuuden sähköntuotannossa.

Lue lisää

Ydinvoima

Ydinvoima on vakaa, luotettava ja hiilidioksidipäästötön energianlähde.

Lue lisää

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP)

Tehokasta, polttoaineiden käyttöön perustuvaa sähköntuotantoa pienemmin hiilidioksidipäästöin.

Lue lisää

Tutustu tarkemmin voimalaitoksiimme

Tuotantokapasiteetit

Fortumin sähköntuotanto kapasiteetti, 31.12.2016

MW Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut YHTEENSÄ
Vesivoima 1,535 3,117 - - - 4,652
Ydinvoima 1,472 1,539 - - - 3,011
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 456 9 4,482 186 109 5,242
Lauhdevoima 376 0 - - - 376
Muut - 38 - - 15 53
YHTEENSÄ 3,839 4,703 4,482 186 124 13,334

 

Fortumin lämmöntuotanto kapasiteetti, 31.12.2016

MW Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut YHTEENSÄ
Heat 2,024 35 9,920 961 798 13,738

 

AU9

Tutustu tapoihimme pienentää toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Tavoitteenamme on siirtyä vähäpäästöiseen energiajärjestelmään ja optimaaliseen resurssitehokkuuteen.

AU18

Tutustu uuteen visioomme ja liity mukaan muutokseen.

Lue yleiskatsaus viime vuoden saavutuksistamme ja tutustu tulevaisuuden suunnitelmiimme.