Energiantuotantomme

Nykyaikainen elämäntyylimme vaatii entistä enemmän energiaa. Vastaammekin tähän tarpeeseen vesi- ja ydinvoiman kaltaisilla luotettavilla tuotantomenetelmillä. Pyrimme myös vauhdittamaan siirtymistä puhtaan energian tulevaisuuteen investoimalla voimakkaasti aurinko- ja tuulivoimaan.

F14
Edistyksellistä tuotantoa

Biomassan lisääminen lämmön ja sähkön yhteistuotannon polttoainevalikoimaan vähentää hiilidioksidipäästöjä.

F24
Vastaamme kysyntään

Ydin- ja vesivoimasta saamme tasapainoa ja joustavuutta vastataksemme kasvavaan energiankysyntään.

F25
Valmiina tulevaisuuteen

Hiilidioksidipäästötön uusiutuva energia on tulevaisuutta. Me johdamme muutosta kohti puhtaampaa maailmaa.

Tuotanto vuonna 2018

74,6

terawattituntia (TWh) tuotettua sähköä

29,8

terawattituntia (TWh) tuotettua lämpöä

57 %

Hiilidioksidipäästöttömän sähköntuotantomme osuus

Tuotantokapasiteetit

Fortumin sähköntuotanto kapasiteetti, 31.12.2017

MW Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut YHTEENSÄ
Vesivoima 1 547 3 125 - - - 4 672
Ydinvoima 1 480 1 334 - - - 2 814
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 452 9 4 760 186 128 5 534
Lauhdevoima 376 0 - - - 376
Muut - 75 35 - 217 327
YHTEENSÄ 3 854 4 543 4 794 186 345 13 722

 

Fortumin lämmöntuotanto kapasiteetti, 31.12.2017

MW Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut YHTEENSÄ
Lämpö 1 941 35 10 094 786 1 909 14 765

 

Tutustu tarkemmin voimalaitoksiimme