Energiantuotantomme

Nykyaikainen elämäntyylimme vaatii entistä enemmän energiaa. Vastaammekin tähän tarpeeseen vesi- ja ydinvoiman kaltaisilla luotettavilla tuotantomenetelmillä. Pyrimme myös vauhdittamaan siirtymistä puhtaan energian tulevaisuuteen investoimalla voimakkaasti aurinko- ja tuulivoimaan.

Low emissions
Edistyksellistä tuotantoa

Biomassan lisääminen lämmön ja sähkön yhteistuotannon polttoainevalikoimaan vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Meeting demand
Vastaamme kysyntään

Ydin- ja vesivoimasta saamme tasapainoa ja joustavuutta vastataksemme kasvavaan energiankysyntään.

Ready for the future
Valmiina tulevaisuuteen

Hiilidioksidipäästötön uusiutuva energia on tulevaisuutta. Me johdamme muutosta kohti puhtaampaa maailmaa.

Fortumin tuotantomäärät (2021)

188.1

terawattituntia (TWh) tuotettua sähköä

33.4

terawattituntia (TWh) tuotettua lämpöä

40 %

Hiilidioksidipäästöttömän sähköntuotantomme osuus

99.5%

Vesivoimalaitosten energiakäytettävyys (ilman Uniperia)

93,2 %

CHP-laitosten energiakäytettävyys (ilman Uniperia)

87,7%

Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttökerroin

Korkeatasoinen operatiivinen osaaminen takaa luotettavan toiminnan

188.1

terawattituntia (TWh) tuotettua sähköä

33.4

terawattituntia (TWh) tuotettua lämpöä

40 %

Hiilidioksidipäästöttömän sähköntuotantomme osuus

99.5%

Vesivoimalaitosten energiakäytettävyys (ilman Uniperia)

93,2 %

CHP-laitosten energiakäytettävyys (ilman Uniperia)

87,7%

Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttökerroin

Tuotantokapasiteetit

Fortumin sähköntuotantokapasiteetti, 31.12.2020
MW Suomi Ruotsi Venäjä Saksa Iso-Britannia Alankomaat Muut YHTEENSÄ
Vesivoima 1 553 4 895 - 1 991 - - - 8 439
Ydinvoima 1 487 3 361 - - - - - 4 848
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 375 455 3 497 3 222 - 525 355 8 429
Lauhdevoima 565 1 162 12 151 6 383 6 401 1 070 428 28 160
Tuulivoima - - 35 - - - 101 136
Aurinkovoima - - 35 - - - 250 285
YHTEENSÄ 3 980 9 873 15 718 11 596 6 401 1 595 1 134 50 297

 

Fortumin lämmöntuotantokapasiteetti, 31.12.2020
MW Suomi Norja Venäjä Saksa Puola Alankomaat Muut YHTEENSÄ
Lämpö 1 417 888 11 010 3 061 941 1 133 1 061 19 511

Tutustu tarkemmin voimalaitoksiimme