Energiantuotantomme

Nykyaikainen elämäntyylimme vaatii entistä enemmän energiaa. Vastaammekin tähän tarpeeseen vesi- ja ydinvoiman kaltaisilla luotettavilla tuotantomenetelmillä. Pyrimme myös vauhdittamaan siirtymistä puhtaan energian tulevaisuuteen investoimalla voimakkaasti aurinko- ja tuulivoimaan.

Edistyksellistä tuotantoa

Biomassan lisääminen lämmön ja sähkön yhteistuotannon polttoainevalikoimaan vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Vastaamme kysyntään

Ydin- ja vesivoimasta saamme tasapainoa ja joustavuutta vastataksemme kasvavaan energiankysyntään.

Valmiina tulevaisuuteen

Hiilidioksidipäästötön uusiutuva energia on tulevaisuutta. Me johdamme muutosta kohti puhtaampaa maailmaa.

Fortumin tuotantomäärät (2020)

142,1

terawattituntia (TWh) tuotettua sähköä

29,6

terawattituntia (TWh) tuotettua lämpöä

59 %

Hiilidioksidipäästöttömän sähköntuotantomme osuus

Tuotantokapasiteetit

Fortumin sähköntuotanto kapasiteetti, 31.12.2019

MW Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut YHTEENSÄ
Vesivoima 1 553 3 124 0 0 0 4 677
Ydinvoima 1 487 1 334 0 0 0 2 821
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 452 9 4 858 233 137 5 689
Lauhdevoima 565 0 0 0 0 565
Tuulivoima 0 75 35 0 84 194
Aurinkovoima 0 0 35 0 250 285
YHTEENSÄ 4 057 4 542 4 928 233 471 14 230

 

Fortumin lämmöntuotanto kapasiteetti, 31.12.2019

MW Suomi Ruotsi Venäjä Puola Muut YHTEENSÄ
Lämpö 2 002 35 8 437 941 1 834 13 249

 

Tutustu tarkemmin voimalaitoksiimme