Tuuli ja aurinko Venäjällä

Uusiutuvan energian käytössä oleva tuotantokapasiteettimme Venäjällä on noin 1,2 gigawattia (GW).

Wind-farm-on-the-sunset web

Fortumilla on Venäjällä käytössä olevaa uusiutuvan energian kapasiteettia yli 1,2 GW. Voimalaitokset on rakennettu meneillään olevan uusiutuvan energian kehittämisohjelman aikana Venäjällä, ja niiden tuottamasta energiasta maksetaan takuuhinta (Capacity Supply Agreement, CSA).

Fortum on tehnyt investoinnit tuuli- ja aurinkovoimaan Venäjällä yhteisyritystensä kanssa, ja kustakin investoinnista on päätetty tapauskohtaisesti. Fortumin sijoittama oma pääoma uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen Venäjällä on enintään 15 miljardia ruplaa.

3.3.2022 ilmoitimme, että johtuen Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan olemme päättäneet keskeyttää toistaiseksi kaikki uudet investoinnit Venäjällä. Lue toimitusjohtaja Markus Rauramon lausunto.

Tuulivoima: Tällä hetkellä Fortumilla ja sen yhteisyrityksillä on Venäjällä 14 käytössä olevaa tuulipuistoa, joiden kokonaiskapasiteetti on 1 113 MW. Portfoliossamme on lisäksi noin 254 MW rakennusvaiheessa olevaa tuulivoimaa.

Aurin­ko­voima: Fortumilla on Venäjällä kolme aurinkovoimalaitosta, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 35 MW. Lisäksi yhteisyrityksen kanssa on rakenteilla 116 MW:n aurinkovoimalaitos.

Tuulivoima on keskeisessä asemassa siirryttäessä päästöttömään sähköntuotantoon.
Uljanovskin tuulipuiston rakentaminen - katso time lapse -video

Kuvia aurinko- ja tuulipuistoistamme Venäjällä