Tuuli ja aurinko Venäjällä

Fortumilla on johtava rooli aurinko- ja tuulivoiman investoinneissa, kun uusiutuvan energian käyttö lisääntyy Venäjällä. Uusiutuvan energian käytössä oleva tuotantokapasiteettimme Venäjällä ylittää nyt 1,2 GW, mikä tekee tuuli- ja aurinkovoimaportfoliostamme maan suurimman.

Wind-farm-on-the-sunset web

Hiilineutraalin energian tuotannon lisääminen on tärkeimpiä tapoja hallita ilmastonmuutosta. Olemalla läsnä Venäjän tuuli- ja aurinkoenergiamarkkinoilla voimme edesauttaa maan muutosta kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää ja kohti puhtaampaa maailmaa.

Fortumin uusiutuvan energian portfolio on Venäjän suurin käsittäen yli 3,4 GW tuuli- ja aurinkovoimaa joko yhtiön kokonaan tai yhteisyritysten Bank GPB:n ja Russian Direct Investment Fundin kanssa omistamina.

Tuuli- ja aurinkovoimaportfoliomme sekä kesällä 2021 julkistettu päätöksemme luopua hiilen käytöstä Venäjän-voimalaitoksissamme mahdollistavat kestävän tuotantoportfolion rakentamisen Venäjällä.

Tuuli­voima

Tuulivoimaportfoliomme muodostaa yli 50 % kaikista tuulivoimalaitoksista, jotka otetaan käyttöön meneillään olevan uusiutuvan energian kehittämisohjelman aikana Venäjällä ja joiden tuottamasta energiasta maksetaan takuuhinta (Capacity Supply Agreement, CSA).

Vuonna 2017 Fortum ja Rusnano perustivat tuulivoimasijoitusrahaston mahdollistaakseen yhden kunnianhimoisimmista  uusiutuvan energian hankkeista Venäjällä. Vuosina 2017 ja 2018 sijoitusrahasto voitti Venäjän uusiutuvan energian huutokaupoissa oikeuden rakentaa 1 823 MW tuulivoimakapasiteettia. Tuulipuistot odotetaan saatavan käyttöön ennen vuotta 2024. 

Tammikuussa 2018 lisäsimme 35 MW tuulivoimaa Venäjän sähkömarkkinoille, kun tuulipuistomme Uljanovskissa lisättiin kapasiteettirekisteriin. Tuulipuisto on Venäjän ensimmäinen.

Joulukuussa 2020 Fortum ja Russian Direct Investment Fund (RDIF) perustivat yhteisyrityksen uusiutuvan energian kapasiteetteihin liittyvien investointien kehittämiseksi Venäjällä. Yhteisyritys hankki omistukseensa yhteensä 350 MW:n toiminnassa olevat tuulipuistot Uljanovskin ja Rostovin alueilla. Kesäkuussa 2021 Fortumin ja RDIF:n yhteisyritys laajensi portfoliotaan investoimalla yhteiskapasiteetiltaan noin 200 MW:n Salinskajan ja Tselinskin tuulipuistoihin Kalmukiassa.

Tammikuussa 2022 Fortum ja Bank GPB aloittivat yhteistyön tuulivoiman tuotannossa Venäjällä. Fortumin ja Rusnanon tuulivoimasijoitusrahaston (50/50 yhteisyritys) 1,3 gigawatin (GW) tuulivoimahankkeet siirretään tässä yhteydessä Fortumin ja Bank GPB:n perustamalle yhteisyritykselle. Tuulivoimahankkeiden siirron myötä Fortumin ja Rusnanon tuulivoimasijoitusrahasto purkautuu.

Fortumin portfolioon kuuluvat sijoitusrahastolle syyskuun 2021 tuulivoimahuutokaupassa myönnetyt oikeudet rakentaa 1,4 GW uutta tuulivoimakapasiteettia. Kapasiteetit otetaan käyttöön vuosina 2025–2027. Fortum ja Rusnano jatkavat portfolion yhteisen kehittämisen arviointia.

Tällä hetkellä (tammikuu 2022) Fortumilla ja sen yhteisyrityksillä on Venäjällä 14 käytössä olevaa tuulipuistoa, joiden kokonaiskapasiteetti on 1 113 MW. Portfoliossamme on lisäksi noin 254 MW rakennusvaiheessa olevaa tuulivoimaa: 17 MW Volgogradin alueella ja n. 237 MW Samaran alueella. Rahaston voittamiin rakennusoikeuksiin liittyvät investoinnit päätetään tapauskohtaisesti. Fortumin sijoittama oma pääoma on enintään 15 miljardia ruplaa.

Aurin­ko­voima

Marraskuussa 2017 allekirjoitimme sopimuksen kolmen aurinkovoimayhtiön ostamisesta Hevel Groupilta, Venäjän suurimmalta aurinkovoimayhtiöltä. Järjestely saatettiin loppuun joulukuussa 2017. Kaikki kolme aurinkovoimalaitosta ovat toiminnassa ja niiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 35 MW. Laitokset otettiin käyttöön vuosina 2016 ja 2017. Hevel Group vastaa kaikkien kolmen laitoksen käytöstä ja kunnossapidosta.

Helmikuussa 2021 Fortumin ja RDIF:n yhteisyritys päätti rakentaa 116 megawatin aurinkopuiston Kalmukiaan. Joulukuussa 2021 otettiin käyttöön puiston ensimmäinen vaihe, 78 MW:n aurinkovoimalaitos. Loput 38 MW odotetaan valmistuvan vuoden 2022 toisella puoliskolla. Valmistuessaan aurinkopuistosta tulee Venäjän suurin aurinkovoimalaitos.

Kalmukian aurinkopuisto rakennetaan vuosina 2018 ja 2019 uusiutuvan energian huutokaupassa voitettujen rakennusoikeuksien mukaisesti.

Hiili­diok­si­di­vapaan energian toimitussopimukset

Fortum toimii edelläkävijänä Venäjän hiilidioksidivapailla energiamarkkinoilla. Fortumin, AB InBevin ja Unileverin vuosina 2018 ja 2019 allekirjoittamista sopimuksista tuli ensimmäisiä käytännön toimia vastaamaan vihreän sähkön kysyntään Venäjällä. Näiden sopimusten mukaisesti Fortum toimittaa Venäjällä sijaitseville AB InBevin ja Unileverin tuotantolaitoksille tuuli- ja aurinkopuistojensa tuottaman energian. Samanlaiset vihreän energian toimitussopimukset on allekirjoitettu Venäjällä Novatekin, Sberbankin, Air Liquiden, kemikaaliyhtiö Shchekinoazotin, P&G:n, Leroy Merlinin ja Raven Russian kanssa.

Näemme, että ympäristövaikutusten lieventämisestä on tulossa osa monien Venäjän suuryritysten liiketoimintakäytäntöjä, ja tarjoamme mielellämme asiakkaillemme työkalun, jonka avulla he voivat vähentää hiilijalanjälkeään.

Uljanovskin tuulipuiston rakentaminen - katso time lapse -video

Kuvia aurinko- ja tuulipuistoistamme Venäjällä