Tuuli ja aurinko Venäjällä

Aiomme lisätä tuuli- ja aurinkovoiman tuotantoamme Venäjällä.

Olemme kertoneet aikomuksestamme lisätä tuuli- ja aurinkovoiman tuotantoamme Venäjällä. Tavoite tukee strategiaamme lisätä hiilidioksidittoman sähköntuotannon osuutta ja on linjassa kokonaistavoitteen kanssa, jonka mukaan pyrimme kasvamaan tuuli- ja aurinkovoimassa gigawatti-kokoluokkaan.

Tuulivoima

Fortum osallistuu aktiivisesti uusiutuvan energian kehitykseen Venäjällä.

Tammikuussa 2018 lisäsimme 35 MW tuulivoimaa Venäjän sähkömarkkinoille, kun tuulipuistomme Uljanovskissa lisättiin kapasiteettirekisteriin. Tuulipuisto on Venäjän ensimmäinen.

Fortumin ja Rusnanon tuulivoimasijoitusrahaston sitoumukset uusiutuvaan energiaan ovat yksi kunnianhimoisimmista hankkeista Venäjällä. Vuosina 2017 ja 2018 sijoitusrahasto voitti Venäjän uusiutuvan energian huutokaupoissa oikeuden rakentaa 1 823 MW tuulivoimakapasiteettia. Tuulipuistot odotetaan saatavan käyttöön ennen vuotta 2024.

Jokainen edellä olevaan rakennusoikeuteen liittyvä insvesointi päätetään tapauskohtaisesti. Fortumin kokonaisinvestointi tulee olemaan enintään 15 mrd Venäjän ruplaa. 

Tällä hetkellä sijoitusrahaston valmiisiin projekteihin kuuluu kolme tuulipuistoa, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 250 MW.

  • Tammikussa 2019 Fortumin ja Rusnanon sijoitusrahasto ilmoitti aloittavansa 50 MW tuulipuiston rakentamisen Uljanovskiin. Tämä tuulipuisto oli ensimmäinen toimintansa aloittanut tuulipuisto, rahaston vuosina 2017 ja 2018 voittamasta 1 823 MW kapasiteetista.
  • Maaliskuussa 2020 100 MW:n Sulinskayan tuulipuisto (Rostovin alueella) aloitti sähköntuotannon
  • Toukokuussa 2020 100 MW:n Kamenskayan tuulipuistossa (Rostovin alueella) aloitti sähköntuotannon. Tuulipuiston ensimmäisen tuuliturbiinit (50 MW) aloittivat tuotannon sähkön tukkumarkkinoille jo 1. huhtikuuta

Tällä hetkellä rakenteilla on yhteensä 576 MW tuulivoimaa. 

  • 100 MW Gukovon tuulipuisto (Rostovin alueella) odotetaan otettavan käyttöön vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon aikana 
  • 100 MW Kazachyan tuulipuisto (Rostovin alueella) odotetaan otettavan käyttöön kahdessa vaiheessa: ensimmäiset tuuliturbiinit (50 MW) vuoden 2020 neljännen neljänneksen aikana, ja loput 50 MW vuoden 2021 neljännen neljänneksen aikana 
  • Yhteensä 200 MW Salynskayan and Tselinskayan tuulipuistot ovat rakenteilla ja niiden odotetaan aloittavan tuotanto vuoden 2020 neljännen neljänneksen aikana  
  • Huhtikuussa 2020, Fortumin ja Rusnanon sijoitusrahasto teki päätöksen investoida 176 MW tuulivoimaprojektiin Astrakhanin alueella. Tuulipuistojen odotetaan aloittavan tuotanto vuoden 2021 neljännen neljänneksen aikana

Aurinkovoima

Marraskuussa 2017 allekirjoitimme sopimuksen kolmen aurinkovoimayhtiön ostamisesta Hevel Groupilta, Venäjän suurimmalta aurinkovoimayhtiöltä. Järjestely saatettiin loppuun joulukuussa 2017. Kaikki kolme aurinkovoimalaitosta ovat toiminnassa ja niiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 35 MW. Laitokset otettiin käyttöön vuosina 2016 ja 2017. Hevel Group vastaa kaikkien kolmen laitoksen käytöstä ja kunnossapidosta.

Voitimme kesäkuussa 2018 oikeuden rakentaa 110 MW aurinkovoimaa vuosille 2021-2022. Lisäksi kesäkuussa 2019 Fortum voitti Venäjän valtion uusiutuvan energian huutokaupassa oikeuden rakentaa 5,6 megawattia (MW) takuuhintaista (Capacity Supply Agreement, CSA) aurinkovoimakapasiteettia. Voimalaitos otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana, ja sille myönnetty takuuhinta vastaa noin 15 000 ruplaa megawattituntia kohden 15 vuoden ajan.

 

Uljanovskin tuulipuiston rakentaminen - katso time lapse -video

Kuvia aurinko- ja tuulipuistoistamme Venäjällä