Fortum Tanskassa

Parannamme Tanskan teollisuuden ympäristötehokkuutta tarjoamalla palveluja ja ratkaisuja vaarallisten jätteiden loppukäsittelyyn, uudelleenkäyttöön ja hyödyntämiseen.

Fortum Recycling & Waste käsittelee vaaralliset jätteet parhaan käytettävissä olevan tekniikan avulla ja muuntaa polttoprosessien orgaaniset jätteet lämmöksi ja sähköksi. Energiantuotantomme kattaa kaukolämpötarpeen Nyborgin kaupungissa ja naapurikaupungissa Ullerslevissa. Toimitamme myös huomattavan määrän sähköä julkiseen jakeluverkkoon.

Fortum Recycling & Waste Tanskassa noudattaa kaikkia asiaankuuluvia standardeja ja sillä on käsittelykapasiteetti noin 200 000 tonnille vaarallista jätettä. Kehitämme lisäksi ratkaisuja maaperän, tuhkan, muovin ja sähköautojen akkujen kierrätykseen.