Fortum Puolassa

Fortumin keskittyy Puolassa keskittyy tehokkaaseen yhdistettyyn sähkön ja lämmön tuotantoon (CHP), lämmön jakeluun sekä kaasun ja sähkön myyntiin. Fortumin tavoitteena on luoda puhtaammille kaupungeille kestäviä ratkaisuja, jotka vastaavat paikallisten yhteisöjen tarpeita.

CHP-laitos Zabrzessa

Fortum aloitti toimintansa Puolassa vuonna 2003. Lämpöliiketoimintaamme Puolassa kuuluu kolme CHP-laitosta ja yli 800 km kaukolämpöverkostoa, joka palvelee noin 360 000 kotitaloutta Pockin, Wroclawin, Czestochowan, Zabrzen ja Bytomin kaupungeissa. Sähköntuotantokapasiteetti on yhteensä 233 MW ja lämmöntuotantokapasiteetti yli 998 MW. Fortumilla on noin 560 työntekijää Puolassa.

Fortumin rakentama CHP-laitos Czestochowassa otettiin käyttöön vuonna 2010. CHP-laitos tuottaa sähköä ja lämpöä hiilestä ja biomassasta. Czestochowan CHP-laitoksen lisäksi Fortum tuottaa lämpöä ja sähköä myös kahdessa muussa CHP-laitoksessa; Zabrzessa ja Bytomissa.

Syyskuussa 2018 Fortum avasi Zabrzessa uuden yhdistetyn sähkön ja lämmön (CHP) monipolttoainelaitoksen. Uusimmalla teknologialla varustettu CHP-laitos tehostaa energiantuotantoa ja vähentää päästöjä. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 225 MW, ja vuosittaisen tuotannon arvioidaan olevan noin 730 GWh sähköä ja 550 GWh lämpöä. Investointi parantaa merkittävästi tuotannon tehokkuutta. Laitos tuottaa kaukolämpöä Zabrzen ja Bytomin kaupungeissa noin 70 000 kotitaloudelle. Samalla saadaan ajettua alas kaupunkien vanhentuneet hiilivoimalaitokset.

Fortum myy myös kaasua ja sähköä sekä yrityksille että yksityishenkilöille. Toimitamme kaasua ja sähköä yhteensä lähes 100 000 asiakkaalle. Hyödynnämme kokemustamme pohjoismaisilta markkinoilta taataksemme asiakkaillemme kestävät ja parasta laatua olevat ratkaisut.

Vuodesta 2017 lähtien Fortum on tuonut Puolan markkinoille Charge & Drive -pilvipalvelua. Keskitymme pilvipohjaisiin ratkaisuihin, joita tarjoamme sähköautojen lataukseen. Teemme työtä myös kaukokylmän tutkimuksen parissa.

Fortumin tavoitteena on tuottaa energiaa, joka parantaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme erilaisiin tarpeisiin tuottamalla, jakelemalla ja myymällä sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla näihin liittyviä asiantuntijapalveluita.