Fortum-konserni Venäjällä

Kokoamme tälle sivulle viimeisimmät tiedot Venäjän toiminnoistamme.

Nyaganin voimalaitos, Venäjä

Fortum seuraa tiiviisti Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamaa kehitystä, joka on lisännyt geopoliittisia jännitteitä sekä yleistä epävarmuutta ja riskejä toimintaympäristössä. Yhtiö noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja ja säännöksiä, mukaan lukien pakotteita, ja valmistautuu erilaisiin skenaarioihin. Fortum ja Uniper ovat tiiviissä keskusteluyhteydessä Suomen ja Saksan hallitusten kanssa siitä, miten energian toimitusvarmuus voidaan taata ja miten vähennetään riippuvuutta energiantuonnista Venäjältä.

Fortum ilmoitti maaliskuun alussa, ettei yhtiö tee uusia investointipäätöksiä Venäjällä, eikä myönnä uutta rahoitusta venäläisille tytäryhtiöilleen. Myöskään Uniper ei tee uusia investointeja Venäjälle. Ilmoitimme 12.5.2022 valmistautuvamme vetäytymään hallitusti Venäjältä ensisijaisena vaihtoehtomme Fortumin Venäjän toimintojen mahdollinen myynti. Uniperin venäläisen tytäryhtiön Unipron myyntiprosessin odotetaan myös jatkuvan mahdollisimman pian. Olemme myös päättäneet lopettaa Fortum-brändin käytön Venäjällä. Lisäksi olemme myös tehneet päätöksiä korvataksemme venäläisiä polttoaineita muissa toimintamaissamme.

Tietoa Fortumin toimista vastauksena sotaan Ukrainassa.

Fortum-konserni Venäjällä:

Fortumilla on yli 60 vuoden kokemus Venäjällä toimimisesta. Kuten muillakin päämarkkinoillamme, liiketoimintamme keskittyy sähkön ja lämmön tarjoamiseen asiakkaillemme, jotka ovat tuotannostamme riippuvaisia. Lisäksi olemme rakentaneet Venäjälle yhteisyritystemme kanssa yli 1 GW tuuli- ja aurinkovoimaa.

Meillä on yhdessä tytäryhtiömme Uniperin kanssa Venäjällä noin 7 000 työntekijää ja 12 voimalaitosta, jotka ovat venäläisten tytäryhtiöidemme omistuksessa. Yhtiöissä on venäläinen johto, ja ne toimivat ainoastaan Venäjällä. Tuotannossa käytetään pääasiassa venäläistä maakaasua. Kuluvan vuoden (2022) jälkeen vain yksi laitoksista käyttää polttoaineenaan hiiltä.

Vuonna 2021 Venäjän toiminnot muodostivat 20 prosenttia yhtiömme vertailukelpoisesta liikevoitosta.

Fortumin Russia-divisioonan laitokset Venäjällä: Fortumin Russia-liiketoimintayksiköllä on Venäjällä seitsemän voimalaitosta Uralin alueella ja Länsi-Siperiassa. Laitosten yhteenlaskettu sähköntuotantokapasiteetti on 4,7 gigawattia (GW) ja lämmöntuotantokapasiteetti 7,6 GW. Kuudessa laitoksessa tuotetaan sekä sähköä että lämpöä, ja yhdessä tuotetaan ainoastaan sähköä.

Uniperin laitokset Venäjällä: Uniperin venäläisellä tytäryhtiöllä Uniprolla on viisi voimalaitosta, joiden yhteenlaskettu sähköntuotantokapasiteetti on 11,3 GW. Laitokset sijaitsevat Keski-Venäjällä, Uralin alueella ja Länsi-Siperiassa. Lue lisää Uniprosta (englanniksi).

Tuuli- ja aurinkovoima: Fortumin viime vuosina tekemät investoinnit Venäjälle ovat keskittyneet uusiutuvan energian kehittämiseen. Tällä hetkellä meillä on yhteisyritystemme kanssa yhteensä noin 3,4 GW:n uusiutuvan energian portfolio Venäjällä. Käytössä olevaa kapasiteettia on yli 1 GW, loppuosa on rakennus- tai kehittämisvaiheessa.

Vuonna 2018 käyttöön otettu 35 MW:n tuulipuistomme Uljanovskissa oli Venäjän ensimmäinen tuulipuisto. Tällä hetkellä Fortumilla ja sen yhteisyrityksillä on Venäjällä 14 käytössä olevaa tuulipuistoa. Lisäksi Fortumilla on Venäjällä kolme aurinkovoimalaitosta, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 35 MW.

Russia-liiketoimintayksikkömme luopuu hiilen käytöstä vuoden 2022 loppuun mennessä

Allekirjoitimme heinäkuussa 2021 sopimuksen hiiltä käyttävän Argayashin sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen (CHP) myymisestä Rosatomin tytäryhtiölle AO JSC Rusatom Smart utilities (JSC RSU). Argayashin myynti ja Tšeljabinskin CHP-2 -laitoksen asteittainen hiilen käytön lopettaminen mahdollistavat sen, että Russia-liiketoimintayksikkömme luopuu hiilen käytöstä vuoden 2022 loppuun mennessä ja vuosittaiset hiilidioksidipäästömme laskevat noin kaksi miljoonaa tonnia.

Kaasutoimitukset Eurooppaan

Uniper on merkittävä maakaasun tuoja Keski-Eurooppaan, ja sen pitkäaikaisten kaasusopimusten volyymi on noin 370 TWh/v. Noin puolet tästä tuodaan tällä hetkellä Venäjältä. Lisäksi Uniper tuo maakaasua Norjasta, Alankomaista ja Azerbaidzhanista. Putkia pitkin siirrettävän kaasun lisäksi Uniper tuo nesteytettyä maakaasua (LNG) Qatarista, USA:sta ja muista maista.

Uniper on yksi Nord Stream 2 -hankkeen eurooppalaisista rahoittajista. Uniper ilmoitti 7.3.2022 kirjaavansa alas kokonaisuudessaan rahoitussaatavansa liittyen Sveitsiin rekisteröityneeseen Nord Stream 2 AG:hen, joka on Nord Stream 2 –kaasuputkiprojektin projektiyhtiö. Arvonalentuminen kirjataan Fortumin vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen muissa rahoituserissä -netto, mutta oikaistaan, eikä se vaikuta vertailukelpoiseen nettotulokseen. Lue lisää Uniperin ja Fortumin tiedotteista:

Uniperin tiedote 7.3.2022 (englanniksi): Update on Uniper’s Russian activities and way forward
Fortumin sijoittajauutinen 7.3.2022: Fortumin tytäryhtiö Uniper alaskirjaa rahoi­tus­saa­ta­vansa liittyen Nord Stream 2 kaasu­put­ki­hank­keeseen ja antaa lisätietoja yhtiön Venäjän liike­toi­min­noista

Polttoainehankinnat Venäjältä (päivitetty 12.5.2022)

Ukrainan sodan vuoksi etsimme vaihtoehtoja Venäjältä hankittavalle polttoaineelle.

Suomessa emme toistaiseksi osta hiiltä, pellettiä tai biomassaa Venäjältä voimalaitoksillemme Espoossa ja Meri-Porissa.

Loviisan voimalaitokselle hankimme polttoaineen tällä hetkellä venäläiseltä TVEL-yhtymältä. Sopimus on voimassa nykyisten käyttölupien ajan eli vuosiin 2027 ja 2030 saakka. Voimalaitoksella on polttoainetta varastossa hyvin, jopa pariksi vuodeksi. Julkistimme 3.3.2022 päätöksemme hakea Loviisan voimalaitokselle uutta käyttölupaa vuoteen 2050 saakka. Samalla käynnistetään kilpailutus polttoaineen hankinnasta.

Saksassa Uniper on ilmoittanut, ettei se tee uusia pitkäaikaisia hankintasopimuksia venäläisten kaasutoimittajien kanssa. Uniper lisää LNG:n tuontia Eurooppaan ja on käynnistänyt uudestaan LNG-terminaalin suunnittelun Saksan Wilhelmshaveniin. Uniper etsii myös vaihtoehtoja venäläiselle hiilelle koska hiilentuonti Venäjältä tullaan lopettamaan EU:n ja Iso-Britannian sanktioiden ja tuontikieltojen mukaisesti. 

Faktalaatikko

  • Fortumin sähköntuotantokapasiteetti (30.9.2021) Venäjällä on 4,7 gigawattia (GW) ja lämmöntuotantokapasiteetti 7,6 GW
  • Vuonna 2020 Fortumin sähköntuotanto Venäjällä oli 28,6 TWh ja lämmöntuotanto 17,1 TWh
  • Unipron sähköntuotantokapasiteetti on 11,3 GW. Vuonna 2021 Unipron sähköntuotanto oli yhteensä 43,2 TWh
  • 2,7 GW yhteensä 13,2 GW:n kapasiteetista saa korotettuja kapasiteettimaksuja CSA-sopimuksiin perustuen.
Energy production

Voimalaitoksemme

Tutustu voimalaitoksiimme