Mikä ihmeen energiamurros?

Energiamurros on yksi tämän vuosikymmenen tärkeimmistä sanoista. Silti on vaikea hahmottaa, mitä kaikkea käsite tarkoittaa ja pitää sisällään.

Yritetään.

Energiasektori on voimakkaassa muutoksessa, kun fossiilisista polttoaineista pyritään nopeasti eroon ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tulevaisuuden energiajärjestelmä rakentuu yhä voimakkaammin uusiutuvan energian varaan. Kärjistetysti energiamurros tarkoittaa tätä käynnissä olevaa siirtymäkautta, valtaisaa energiaremonttia, jonka aikana harpataan uuteen tuotantotapaan ja järjestelmään. Energian rooli yhteiskunnassa on niin suuri, että energiamurros vaikuttaa meihin kaikkiin.

Energiasektorin hiilidioksidipäästöt lähteittäin ja eri energianlähteiden osuus globaalista primäärienergiasta

 

Energiamurros on monia eri asioita ja sitä voidaan katsoa eri näkökulmista. Entisistä energian kuluttajista saattaa tulla energian tuottajia – esimerkiksi kotien katoilla olevien aurinkopaneelien mahdollistamana. Aiemmin vähämerkityksellisistä asioista tulee arvokkaampia, kuten vaikkapa kyvystä siirtää sähköntuotantoaan sekunteja tai kuukausia eteen- ja taaksepäin. Toisaalta voidaan keskittyä uuteen teknologiaan, jonka avulla energiaa voidaan tuottaa ja siirtää kantaverkoissa toimitusvarmasti. Voidaan pohtia niitä sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöllisiä vastuita ja velvoitteita, joita vähähiilisyyteen pääseminen edellyttää. Joillekin se tarkoittaa sitä, että vanha ammatti katoaa ja pitää lähteä opiskelemaan. Energiamurros tarkoitaa myös energian toimitus- ja huoltovarmuutta, kysyntäjoustoa,  varastointitekniikoita, akkumineraaleja, metropolien lämmitystä ja liikenneratkaisuja.

Kyse on ennen kaikkea kamppailusta ilmastonmuutosta vastaan; jotta maapallon lämpeneminen saadaan pysäytettyä, energiaa on tuotettava ja kulutettava uusilla tavoilla. Globaalit hiilidioksidipäästöt määrittää neljä päätekijää – väestönkasvu, talouskasvu, energiankulutus asukasta kohden ja hiilidioksidipäästöt tuotettua energiayksikköä kohden. Näistä energiamurros koskettaa kahta jälkimmäistä – energiaa tuhlataan vähemmän ja käytetty energia kuormittaa ilmastoa aiempaa vähemmän.. Haaste on valtava, sillä kahden ensimmäisen tekijän vuoksi energiaa tarvitaan kokonaisuutena enemmän. Poliitikkojen, elinkeinoelämän ja kansalaisten onkin yhdistettävä voimansa, jotta energiantarve ei suista planeettaamme elinkelvottomaan tilaan.

Energiamurros on tätä kaikkea ja paljon muuta. Se näkyy jokaisen elämässä nyt ja tulevaisuudessa.

Fortumissa tiedetään, että käynnissä oleva siirtymä ei tule olemaan helppo, mutta se on tehtävissä ja tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia.

Tällä sivustolla kerromme asioista, joita Fortum on tehnyt ja tekee energiamurroksen edistämiseksi matkalla kohti päästötöntä energiantuotantoa.

Tervetuloa mukaan seuraamaan muutosmatkaa ja osallistumaan keskusteluun.

Lue lisää blogeistamme!