Fortum Oslo Varmen hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin projekti

Fortum Oslo Varmen hiilidioksidin talteenoton ja varas­toinnin projek­ti (CCS, Carbon capture and storage) Klemetsrudin jätteenpolttolaitoksella toimii malliesimerkkinä eurooppalaisille kaupungeille hankkeesta, jossa kierrätykseen sopimattomalla jätteellä voidaan tuottaa sähköä ja lämpöä ja samaan aikaan saavuttaa kunnianhimoiset kasvihuonepäästöjen vähentämistavoitteet.

Klemetsrud voimalaitoksen piippu

Keskeiset tiedot CCS-projektista

Voi ottaa talteen 400 000 tonnia hiilidioksidia vuodessa.
Tämä vastaa noin 200 000 auton päästöjä ja vähentää Oslon päästöjä 14 %. CCS on välttämätöntä kaupungin kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Tuottaa negatiivisia päästöjä.
50 % käsitellystä jätteestä on peräisin biologisista lähteistä. Biologisista lähteistä peräisin olevan hiilidioksidin talteenotto tarjoaa kaksinkertaisen hyödyn: fossiilisten polttoaineiden poltosta syntyvät päästöt estetään pääsemästä ilmakehään ja biologisen materiaalin sisältämä hiilidioksidi otetaan talteen ja poistetaan siten ilmakehästä. Tätä kutsutaan Bio-CCS:ksi. Euroopan komissio, YK ja Kansainvälinen energiajärjestö ovat ilmoittaneet Bio-CCS:n ensiarvoisen tärkeäksi maailman ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Käsittelee kaupungin jätteitä kestävästi.
Käsittelemme 400 000 tonnia kierrätykseen sopimatonta jätettä, kuten lääkejätettä, myrkyllisiä muoveja ja jäännösjätteitä, vuodessa.

Hyödyntää jätteen energiaa uudelleen lämmön ja sähkön tuottamiseen.
Tällä hetkellä Fortum Oslo Varmen kaukolämpöjärjestelmä kattaa 160 000 asunnon lämmöntarpeen, mikä vastaa 20 prosenttia Oslon kaupungin kaukolämmön tarpeesta.

Voidaan kopioida lähes 500 vastaavaan voimalaitokseen Euroopassa.
Oslossa toteutettu hanke on maailman pisimmälle viety jätteiden energiapolton CCS-hanke. Toteutuessaan se on huipputekninen laitos, joka tarjoaa jätteenkäsittelyä, kaukolämpöä ja negatiivisia päästöjä ollen myös mallitehdas muille Euroopan kaupungeille, joiden tavoitteena on vähentää päästöjä ja ratkaista jätteisiin liittyviä ongelmia.

On turvallinen ja testattu.
Olemme suorittaneet savukaasuillemme 5500 tunnin pilottitestin ja saavuttaneet jopa 95 prosentin talteenottoasteen. Lisäksi teknologiatoimittajallamme Shellillä on kokemusta täysimittaisesta hiilidioksidin talteenotosta Kanadassa.

Miksi jätteiden energiapolttoa CCS:n avulla?

  • Jätettä syntyy 2,2 miljardia tonnia vuodessa ja määrän odotetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2025 mennessä.

  • Pelkästään kotitalousjätteen osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on 5 %.

  • Jätteenpoltto vähentää päästöjä 75 % kaatopaikkoihin verrattuna. CCS:n avulla viimeiset 25 % päästöistä voidaan poistaa tai tuottaa jopa negatiivisia päästöjä.

  • Maailman on siirryttävä kaatopaikoista kierrätykseen sopimattomien jäännösjätteiden lajitteluun, kierrätykseen ja hyödyntämiseen.

  • Pelkästään EU:ssa kaatopaikoille sijoitetaan noin 100 miljoonaa tonnia jätettä vuodessa. Jos jäte hyödynnettäisiin energiaksi CCS:n avulla Eurooppa voisi vähentää hiilidioksidipäästöjään 90 miljoonalla tonnilla vuodessa.

  • EU on nostanut materiaalin kierrätyksen ja kaatopaikkojen vähentämisen tavoitteitaan. Tavoitteista huolimatta EU:sta puuttuisi edelleen vähintään 40 miljoonan tonnin jätteiden energiapolton kapasiteetti (~ 100 Fortum Oslo Varmen laitosta).

  • Jätteiden energiapoltto on välttämätön täydennys lajittelulle ja kierrätykselle. Sillä on tärkeä rooli kiertotaloudessa kierrätykseen sopimattoman jätteen käsittelyssä. Se myös varmistaa, että hyödynnämme jätteiden energian kestävällä tavalla.

Fortumin Oslo Varmen CO2-talteenottoprojektin tilannekatsaus

21. syyskuuta 2020 Norjan hallitus ehdotti täysimittaisen hiilidioksidin talteenottoprojektin toteuttamista. "Langskip"-hanke sisältää koko CCS-arvoketjun talteenotosta kuljetukseen ja varastointiin ja siihen kuuluu useita teollisia toimijoita. Fortum Oslo Varme sai ehdollisen 3 miljardin Norjan kruunun (noin 300 miljoonaa euroa) rahoitustarjouksen edellyttäen, että hankkeelle varmistetaan riittävä oma rahoitus sekä rahoitus EU:sta tai muista lähteistä.

Norjan parlamentti tekee sijoituspäätöksensä syksyllä 2020. Rahoituksesta riippuen hiilidioksidin talteenottolaitos voisi valmistua 2024-2027.

Fortum Oslo Varmen CCS-projekti on valmis olemaan maailman ensimmäinen täysimittainen jätteiden energiapolttolaitos, jossa tehdään hiilidioksidin talteenottoa. Projekti demonstroi myös päästöttömiä kuljetuksia kuljettaen talteen otetun hiilidioksidin satamaan varastointia varten päästöttömillä kuorma-autoilla. Hanke on onnistuneesti suorittanut FEED-tutkimukset, käyttänyt koelaitosta 5500 tuntia ja saavuttanut vakaan 90-95 % talteenottoasteen. Projekti on valmis ottamaan johtavan roolin kaupunkien jäteongelmien ja päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. 

Lisätietoja antavat

Jannicke Gerner Bjerkås

Jannicke Gerner Bjerkås

Director CCS
Puhelin: +47 905 63 094
jannicke [piste] bjerkas [ät] fortum [piste] com

Truls Jemtland

Truls E. A Jemtland

Viestintäpäällikkö
Fortum Oslo Varme
Puhelin: +47 920 29 480
truls [piste] jemtland [ät] fortum [piste] com