Fortum ja hiili

Fortumin energiantuotanto perustuu pääosin maakaasuun ja hiilidioksidipäästöttömään vesi- ja ydinvoimatuotantoon. Fortumin tavoitteena on vähentää hiilen käytön osuutta sähköntuotannossa nopeasti. Fortum on Euroopan kolmanneksi suurin hiilidioksidipäästöttömän sähkön tuottaja.

Zabrze

Hiilen käyttöä energiantuotannossa tulee vähentää ja työskentelemme tämän mahdollistamiseksi. Laitoksilla, joissa käytämme hiiltä, teemme tämän energiatehokkaasti ja vastuullisesti.

Fortum käyttää kivi- ja ruskohiiltä Saksassa, Venäjällä, Isossa-Britanniassa, Alankomaissa, Puolassa, ja Suomessa. Vuonna 2021 kivi- ja ruskohiilen osuus sähköntuotannossamme oli noin 13 % ja tämä vähenee nopeasti lähivuosina. Euroopassa hiilen käyttö loppuu vaiheittain kansallisten aikataulujen mukaisesti. 

Lisätietoja polttoaineiden käytöstä maittain Kestävä kehitys 2020 -raportistamme.

Hiilen hankintaa vastuul­li­sesti

Fortum ja Uniper edellyttävät, että toimittajat sitoutuvat vastuulliseen tapaan toimia. Käytämme hiilen hankintaketjun vastuullisuuden arvioinnissa Bettercoal-aloitteen toimintaohjetta ja työkaluja. Bettercoal on riippumaton organisaatio, jonka tavoitteena on hiilen hankintaketjun vastuullisuuden jatkuva kehitys. 

Vuonna 2021 Fortumin ostamasta hiilestä 67 % tuli toimittajilta, joiden kaivoksille on tehty Bettercoal-arviointi. 

Hiilen toimit­ta­jista

Fortumin merkittävimmät hiilentoimittajat vuonna 2021 olivat SUEK, Maikuben-Komir, AB Energo, Polska Grupa Górnicza, ja Węglokoks Kraj. Pyrimme monipuolistamaan hiilen hankintalähteitä toimitusvarmuuden lisäämiseksi.

Fortum-konsernin hiilen käyttö 

Fortum käyttää kivihiiltä ja ruskohiiltä Saksassa, Venäjällä, Isossa-Britanniassa, Alankomaissa, Puolassa ja Suomessa. Vuonna 2021 21 % energiantuotantomme polttoaineenkäytöstä perustui kivi- ja ruskohiilen käyttöön.

Fortumin hiilen käyttö Suomessa

Suomessa hiiltä käytetään Suomenojan ja Meri-Porin voimalaitoksissa ja Fortumin osaksi omistamassa Naantalin voimalaitoksessa.

Fortum luopuu kivihiilen käytöstä Espoon Suomenojan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksella (CHP-laitos) vuoden 2025 aikana. Fortum ja Espoon kaupunki ovat yhdessä sitoutuneet kehittämään Espoon kaukolämmön hiilineutraaliksi 2020-luvulla Espoo Clean Heat -projektissa.

Fortumin Meri-Porin hiilivoimalaitos on valittu vuosille 2020-2022 Energiaviraston järjestämän tarjouskilpailun perusteella 440 MW:n tuotantoteholla valtakunnalliseen tehoreservijärjestelmään. Fingrid antaa laitokselle mahdollisen käynnistyskäskyn tilanteissa, joissa sähköstä on pulaa tai tehopulan uhka on ilmeinen.  

Fortumin hiilen­ käyttö Puolassa

Puolassa kivihiiltä käyttävät Czestochowan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos (CHP-laitos) ja lämpölaitokset, sekä uusi Zabrzen sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos (CHP-laitos) ja lämpölaitokset. Czestochowan laitos käyttää myös biopolttoaineita, ja uusi Zabrzen laitos polttaa kivihiilen lisäksi jäteperäisiä polttoaineita (Refuse-derived fuel, RDF). Vanhat Zabrzen ja Bytomin sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset on suljettu vuonna 2019, ja ne poistuvat kokonaan käytöstä vuoden 2022 jälkeen. 

Fortumin hiilen käyttö Venäjällä

Venäjällä energiantuotantomme perustuu pääosin  maakaasuun ja kehityksen painopiste on energiatehokkuuden nostamisessa. Vuonna 2021 Argayashin sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksemme (CHP) myytiin Venäjällä. Lisäksi Chelyabinskin CHP-2 -laitos siirtyy käyttämään hiilen sijaan kaasua polttoaineena. Tämä tarkoittaa, että Russia-divisioonamme luopuu hiilen käytöstä vuoden 2022 loppuun mennessä. Uniperin Berezovskaya on näin ollen konsernin ainoa hiilivoimalaitos Venäjällä, jonka osalta suunnitelmaa hiilestä luopumiseksi ei ole vielä ilmoitettu.

Luovumme hiilestä vaiheittain Euroopassa

Fortum sulkee vaiheittain tai poistaa käytöstä hiiltä käyttävän sähköntuotantokapasiteettinsa Saksassa, Datteln 4 -hiilivoimalaitosta lukuun ottamatta, vuoteen 2025 mennessä, Isossa-Britanniassa vuoteen 2024 mennessä ja Alankomaissa vuoteen 2029 mennessä.

Ruskohiiltä käyttävä 900 MW:n Schkopaun voimalaitos myytiin vuonna 2021. Schkopaun myynnin jälkeen meillä ei ole enää ruskohiileen perustuvaa sähköntuotantoa Euroopassa.

Saksassa 757 MW:n Wilhelmshavenin voimalaitoksella kivihiilen käyttöön perustuva sähköntuotanto päättyi vuoden 2021 lopussa. 875 MW:n Heyden 4 -hiilivoimalaitos poistui kaupallisesta sähköntuotannosta vuoden 2020 lopussa ja voimalaitos pysyy tehoreservissä syyskuuhun 2022 asti. Kivihiiltä käyttävä Scholvenin 345 MW:n C-laitosyksikkö lopettaa kaupallisen sähköntuotannon vuonna 2022, ja suljetaan pysyvästi. Lisäksi 510 MW:n Staudinger 5 -hiilivoimalaitos suljetaan vuonna 2023.

ForTheDoers blogi

Toimitusjohtaja Markus Rauramon blogikirjoitus Fortumin päivitetystä strategiasta

Vuosi 2020 on ollut suurten muutosten aikaa. Korona­pan­demia on muuttanut perus­ta­van­laa­tui­sesti jokapäi­väistä elämäämme; sitä miten teemme töitä ja pidämme yhteyttä ystäviimme ja lähei­siimme. Ihmisten tietoisuus siitä, että maailma tarvitsee nopean energia­mur­roksen ilmas­ton­muu­toksen hillit­se­mi­seksi ei kuitenkaan ole muuttunut.

Lue kirjoitus