Kuvat ja logot

Fortumin mediapankista voit ottaa käyttöösi korkearesoluutiokuvia. Kuvat ovat ainoastaan journalistista käyttöä varten, eikä kuvia saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Kuvalähteenä on aina mainittava Fortum.

Fortumin logo "For a cleaner world"-taglinella
Lataa logoja
fortum-sign-web
Lataa yleiskuvia
Lataa kuvia
Lataa kuvia johtoryhmästä
Loviisan voimalaitos 1024x512
Lataa kuvia tuotantolaitoksista

Lisätietoja sähköpostilla:

fortum.branding@fortum.com