Ydin- ja vesivoima - suomalaisen energian peruspilarit

Meidän tehtävämme Fortumissa on yhdessä kumppaneidemme ja yhteiskunnan kanssa varmistaa, että suomalaisten kodeissa riittää valo ja lämpö ja että teollisuuden ja yhteiskunnan pyörät jatkavat pyörimistä. ​Vaikka elämme haastavia aikoja, me Fortumilla katsomme eteenpäin luottavaisina ja työskentelemme päivin ja öin energian saatavuuden turvaamiseksi.

Mies säätää asetuksia laitoksella Fortumin turvavarusteissa

Monipuolisuus on vahvuutemme

Suomen energiantuotannon vahvuus on jo pitkään ollut tuotannon monipuolisuus. Se auttaa meitä myös nyt, kun Euroopan energiamarkkinat ovat myllerryksessä Venäjän aloittaman sodan myötä. Energiapaletti on syytä säilyttää monipuolisena senkin jälkeen, kun fossiilisista energialähteistä päästään eroon.

Fortum on Suomen suurin sähköntuottaja. Suomessa kuluttajille myymämme sähkö on CO2-vapaata, pääosin ydin- ja vesivoimalla tuotettua sähköä. Palettia täydentää puhdas ja uusiutuva tuulivoima. Sähkön lisäksi tuotamme lämpöä ja jäähdytystä satoihin tuhansiin koteihin ja yrityksiin sekä edistyksellisiä ratkaisuja muovien, akkujen ja metallien kierrätykseen.

Ydinvoima – vakaata ja puhdasta perusvoimaa

Sähkön tasainen saanti on ratkaisevan tärkeää erityisesti silloin, kun energian kulutus on suurta. Ydinvoima on luotettava tuotantomuoto, jolla sähköä pystytään tuottamaan jatkuvasti sääoloista riippumatta. Se lisää Suomen sähköomavaraisuutta ja parantaa sähkön toimitusvarmuutta.

Fortum on tuottanut yli 40 vuoden ajan sähköä Loviisan ydinvoimalassa. Loviisan reaktorimme ovat töissä keskimäärin noin 335 päivänä vuodesta. Vuodessa ne pitävät 30 päivää huoltotaukoa vakaan sähköntuotannon varmistamiseksi.​

Vuonna 2021 Loviisassa tuotettiin yli 500:n ydinalan ammattilaisen avulla yli 10 % Suomessa käytetystä sähköstä. Määrä vastaa yli puolen Suomen kotitalouksista vuosittaista sähkönkulutusta. Loviisan tuottamalla sähköllä lataisi yli 2 miljoonaa sähköautoa vuoden ajan.

Uusiutuva ja joustava vesivoima

Vesivoima on tärkein uusiutuvan energian tuotantomuoto Suomessa. Energiakriisin keskellä kotimaisen vesisähkön rooli on tärkeämpi kuin koskaan, sillä se auttaa turvaamaan sähkön riittävyyden ja sähköjärjestelmän toimivuuden.

Yhä lisääntyvä tuuli- ja aurinkovoima ovat riippuvaisia sääolosuhteista, joten niillä tuotettua energiaa ei aina ole saatavilla. Vesivoimalla voidaan nopeasti tuottaa puuttuva määrä sähköä täyttämään ​aukot energiantuotannossa, kun tuuli ei puhalla tai aurinko paista. Myös kulutuspiikkien aikana vesivoima vastaa korkeampaan kysyntään.

Pohjoismaiden vuotuinen sähkönkulutus on lähes 400 TWh, ja siitä yli puolet tuotetaan vesivoimalla. Tekojärvet toimivat jättimäisinä akkuina, ja niihin voidaan varastoida 125 TWh energiaa, jota voidaan käyttää tarpeen mukaan.

Fortumilla on Suomessa yhteensä 33 vesivoimalaitosta, joista 13 on omia voimalaitoksiamme Oulujoella ja Vuoksen vesistössä ja 20 osaomisteisia vesivoimaloita muualla Suomessa. Vesivoimalamme tuottavat yhteensä 7 075 GWh sähköä vuosittain, mikä vastaa 353 750 omakotitalon vuosikulutusta.​

Kestävä yhteiskunta vaatii kestävän energiajärjestelmän

Meillä on Suomessa toimiva, suomalaisten kotien, yritysten ja yhteiskunnan tarpeisiin vastaava energiajärjestelmä, joka on rakennettu Suomen oloihin sopivaksi. Vaikka tulevana talvena jokaisen kannattaakin olla entistä tarkempi sähkönkulutuksen kanssa, voimme katsoa luottavaisin mielin eteenpäin.

Nyt käsillä olevan energiakriisin jälkeen Suomen on syytä pohtia tarkasti minkälaisia valintoja teemme tulevaisuutta ajatellen, jotta rakennamme kestävän yhteiskunnan. Kestävä yhteiskunta vaatii kestävän energiajärjestelmän, jossa energia on päästötöntä, kohtuuhintaista ja sitä on saatavilla silloin kun sitä tarvitaan.

Eteenpäin yhdessä - pääsivulle

Kriiseistä ei koskaan selvitä yksin, ne ratkaistaan yhdessä.

Kysyt­tävää energia­krii­sistä?

Lue asian­tun­ti­joi­demme vastauksia yleisempiin kysymyksiin energia­krii­sistä.