Varsinainen yhtiökokous 2022

Osakkeenomistaja voi vaatia yhtiökokoukselle kuuluvan asian sisällyttämistä varsinaisen yhtiökokouksen asialistalle. Jotta vaatimus voidaan huomioida, se tulee toimittaa kirjallisena yhtiön hallitukselle viimeistään 7.2.2022 osoitteeseen:

agm [ät] fortum [piste] com

tai

Fortum Oyj
Lakiasiat/yhtiökokous
PL 100
00048 FORTUM.

Vallitsevassa tilanteessa etätyösuosituksista johtuen ehdotukset suositellaan toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse.

Osakkeenomistajan oikeudesta saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi ja sen edellytyksistä säädetään osakeyhtiölaissa ja laissa väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista (375/2021).

Reports and presentations

Fortumin yhtiökokousten materiaalit