Varsinainen yhtiökokous 2021

Fortum Oyj:n vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen suunniteltu ajankohta on 28.4.2021.

Osakkeenomistaja voi vaatia yhtiökokoukselle kuuluvan asian sisällyttämistä varsinaisen yhtiökokouksen asialistalle. Määräaika vaatimusten toimittamiselle päättyi 12.2.2021. Tiedustelut sähköpostilla osoitteeseen agm@fortum.com.

Osakkeenomistajan oikeudesta saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi ja sen edellytyksistä säädetään osakeyhtiölaissa ja COVID-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi annetussa laissa väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista (677/2020).

Fortumin varsinainen yhtiökokous 2021 on suunniteltu pidettäväksi 28.4.2021 ja mahdolliseen osingonjakoon liittyvät päivämäärät ovat:

  • osingon irtoamispäivä 29.4.2021
  • osingonmaksun täsmäytyspäivä 30.4.2021
  • osingon maksupäivä 7.5.2021.
AU18

Yhtiökokousten materiaalit arkistossa