Fortumin vuosikatsaus 2022

Fortumin vuoden 2022 rapor­toin­ti­ko­ko­nai­suuteen sisäl­tyy kuusi julkaisua: Talou­del­liset tiedot (sisältää tilin­pää­töksen ja halli­tuksen toimin­ta­ker­to­muksen), Toimi­tus­joh­tajan liike­toi­min­ta­katsaus, Hallinnointi, Palkitseminen sekä englan­niksi julkaistavat veroraportti (Tax Footprint) ja Kestävän kehityksen raportti (Sustai­na­bility). Kaikki julkaisut ovat ladattavissa alla PDF-tiedostoina.

Saadaksesi parhaan käyttökokemuksen, suosittelemme avaamaan raportit Adobe Acrobatilla.

Lataa Lataa
(sisältää tilinpäätöksen)
Lataa
Lataa

Lataa (vain engl.)

Lataa (vain engl.)

ESEF tilinpäätös 2022 (zip) Fortum Country-by-Country Tax report (engl.)  

 

Toimitusjohtaja Markus Rauramo:

"Vuosi 2022 oli keskeisten ratkaisujen vuosi. Se käynnistyi Fortumissa Uniperin likviditeettihaasteiden selvittelyllä. Helmikuussa Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Siitä lähtien vuotta leimasivat sodan järkyttävät vaikutukset ja Euroopan täysimittainen energiakriisi, joka muutti toimintaympäristömme pysyvästi. Ryhdyimme Fortumissa ratkomaan ongelmia yksi kerrallaan: hallittua poistumista Venäjältä, Uniper-omistuksemme myyntiä ja varmistamaan riittäviä varoja ennennäkemättömän suuriin vakuusvaatimuksiin. Lisäksi pohjautuen nykyisiin realiteetteihin olemme työstäneet uutta strategiaa, joka määrittää suuntamme tulevaisuudessa." Lue lisää: Toimitusjohtajan liiketoimintakatsaus 2022

Taloudellinen tulos 2022 (jatkuvat liiketoiminnot)

  • Vertailukelpoinen liikevoitto ilman Venäjää oli 1 611 miljoonaa euroa (2021: 1 167)
  • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) ilman Venäjää oli
    2 025 miljoonaa euroa (2021: 1 612)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman Venäjän toimintoja oli 1,21 euroa (2021: 0,96) 

Lue lisää: Taloudelliset tiedot 2022 

 

Reports and presentations
Uniperin divestointi

keskittyminen pohjoismaiseen puhtaaseen energiaan

Sustainability report
Sähköntuotannon CO2-ominaispäästöt

25,4 gCO2/kWh (ilman Venäjää)

Energy market data
Velkaantumisaste hyvällä tasolla:

0,6 (jatkuvat toiminnot ilman Venäjää)