Osakekohtaiset avainluvut

​Fortumin osakevaihto ja muut osakekohtaiset tiedot ja tunnusluvut löytyvät viimeisimmästä tilinpäätöksestä

 

Euroa 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Tulos/osake 0,98 0,56 4,66 3,55 1,36 1,59
Rahavirta/osake 1,12 0,70 1,55 1,98 1,74 1,56
Oma pääoma/osake 14,69 15,15 15,53 12,23 11,28 11,30
Osinko/osake 1,10 1,10 1,10 1,10–0,20 1,10 1,00
Osinko/osakekohtainen tulos, % 112,2 196,4 23,6 36,6 80,9 62,9
Efektiivinen osinkotuotto, % 6,7 7,5 7,9 7,2 6,6 7,1

Osakepääoma

Fortum Oyj:llä on yksi osakesarja. Vuoden 2017 lopussa osakkeita oli laskettu liikkeelle kaikkiaan 888 367 045 kappaletta. Osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Kaikki osakkeet oikeuttavat samansuuruiseen osinkoon. Vuoden 2017 lopussa Fortum Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin rekisteröity osakepääoma oli 3 046 185 953 euroa.

Optio-ohjelmat

Fortumilla ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia. Viimeisin ohjelma 2002B päättyi vuonna 2009.

AU18

Fortumin taloudelliset raportit ja esitysmateriaalit