Toimitusjohtaja Markus Rauramo:

Tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsaus

”Vuotta 2021 leimasi poikkeuksellisen voimakas hyödykehintojen heilunta, mutta Venäjän hyökkäyssodan myötä kuluvan vuoden alku markkinoilla on ollut vieläkin dramaattisempi. EU liittolaisineen on tukenut Ukrainaa koordinoidusti ja päättäväisesti, ja pyrkinyt eristämään Venäjän laajoilla pakotteilla, jotka ulottuvat myös energiaan. Tämä on nostanut hintoja kaikilla hyödykemarkkinoilla. Huoli toimitushäiriöistä on nostanut kaasun hinnat seuraavan kuukauden toimituksille Euroopassa yli 200 euroon megawattitunnilta. Korkeat kaasun hinnat ovat myös kasvattaneet korvaavien energianlähteiden, kuten öljyn, hiilen ja sähkön kysyntää ja hintoja. Sodan myötä koko toimintaympäristömme markkinoista poliittiseen päätöksentekoon ja pakotteisiin on ollut jatkuvassa muutoksessa, ja se on aiheuttanut ennennäkemättömiä haasteita lyhyellä aikavälillä koko energiasektorille Euroopassa. Pidemmällä aikavälillä vaikutukset ovat kauaskantoisia koko energiajärjestelmälle ja -siirtymälle. Euroopan energiasektori on kriisissä ja se luonnollisesti vaikuttaa merkittävästi myös Fortumiin.

Voimakkaasti heiluvilla hyödykemarkkinoilla ja kasvavassa epävarmuudessa Fortum keskittyy optimoimaan kassavirtaansa ja turvaamaan riittävän likviditeetin. Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa meillä oli lähes 6 miljardia euroa nostamattomia lyhytaikaisia ja pitkäaikaisia valmiusluottoja. Tavoitteemme on edelleen varmistaa vähintään BBB-tason investment grade -luottoluokitus taloudellisen joustavuuden säilyttämiseksi. Maaliskuussa S&P Global Ratings asetti Fortumin ja Uniperin luottoluokituksen Credit Watch Negative -tarkkailuun, kun taas Fitch piti ennallaan pitkän aikavälin luokituksemme, joka on BBB vakain näkymin.

Viime kuukausina olemme tehneet myös valtavasti työtä pienentääksemme konsernin Venäjä-riskejä ja auttaneet Euroopan hallituksia löytämään vaihtoehtoisia toimituskanavia ja monipuolistamaan energiapalettiaan. Jo aiemmin kerroimme, että olemme lopettaneet uudet investoinnit ja venäläisten tytäryhtiöidemme rahoituksen. Nyt valmistaudumme vetäytymään hallitusti Venäjältä ja ensisijainen vaihtoehtomme on Fortumin Venäjän toimintojen mahdollinen myynti. Uniperin venäläisen tytäryhtiön Unipron myyntiprosessin odotetaan myös jatkuvan mahdollisimman pian. Nämä prosessit saattavat kestää jonkin aikaa ja edellyttävät viranomaisten hyväksyntää. Olemme myös päättäneet lopettaa Fortum-brändin käytön Venäjällä.

On täysin selvää, että Euroopan riippuvuutta venäläisestä energiasta on vähennettävä ja että Euroopan on siirryttävä kohti omavaraisempaa energiajärjestelmää. Erityisesti Saksa on vahvasti riippuvainen maakaasun tuonnista, ja maan hallitus on toistuvasti todennut, ettei irtautuminen venäläisestä kaasusta ole mahdollista välittömästi. Pyrimme löytämään keinoja vähentää, korvata tai muuttaa maakaasun käyttöä ja toimituksia sekä lyhyellä että keskipitkällä aikavälillä. Uniper tekee tiivistä yhteistyötä Saksan hallituksen kanssa ja on jo aloittanut toimenpiteet vaihtoehtoisten toimituskanavien varmistamiseksi. Uniper on esimerkiksi varannut lisäkapasiteettia Gaten LNG-tuontiterminaalista Rotterdamissa Hollannissa. Lisäksi olemme sopineet kelluvan LNG-terminaalin käyttöönotosta ja operoinnista Saksan hallituksen kanssa. Terminaali sijoitetaan Wilhelmshaveniin. Suomessa Fennovoiman hallitus päätti purkaa venäläisen RAOS Projectin kanssa solmitun laitostoimitussopimuksen Hanhikivi 1 -ydinvoimahankkeessa huhtikuun lopussa. Päätös oli seurausta RAOS Projectin merkittävistä viivästyksistä ja kyvyttömyydestä toteuttaa hanke. Fortumilla on hankkeessa 6,6 %:n epäsuora osakeomistus.

Nämä ovat esimerkkejä energiasektorin toimista Euroopan energiakriisiin ratkaisemiseksi ja omavaraisemman energiajärjestelmän rakentamiseksi. Yksin energiayhtiöt eivät kuitenkaan tämänhetkisiä haasteita pysty ratkaisemaan, vaan tilanne vaatii tiivistä yhteistyötä hallitusten välillä sekä hallitusten ja yritysten välillä. Energia-ala tarvitsee poliittisilta instituutioilta avoimuutta, suuntaviivoja ja näkyvyyttä toivotulla tiellä eteenpäin pääsemiseksi. Selkeys on ensiarvoisen tärkeää, jotta yhtiöt voivat tehdä tarvittavat, merkittävät investoinnit ja keskittyä lupaavimpiin ratkaisuihin. Osaan haasteista ratkaisuja löytyy jo hyvinkin lyhyellä aikavälillä – kuten edellä on kuvattu – mutta toiset vievät enemmän aikaa, eikä niitä voi kiirehtiä.

Ensimmäisellä neljänneksellä vertailukelpoinen liikevoittomme kääntyi 438 miljoonan euron tappioksi. Tulosta painoi alas pääasiassa Uniper-segmentin kaasun midstream-liiketoiminnan jaksotus, joka johtui kaasun varastoinnin optimoinnista. Jaksotuksen vuoksi noin 750 miljoonaa euroa voittoja siirtyy kuluvan vuoden seuraaville neljänneksille. Ensimmäisen neljänneksen tappiosta huolimatta Uniper pitää koko vuoden 2022 tulosohjauksensa ennallaan. Tämän neljänneksen kohokohta oli Generation-segmentin hyvä tulos. Erittäin hyvin onnistuneen fyysisen optimoinnin ja spot-hintojen nousun seurauksena Fortumin saavuttama sähkönhinta nousi. City Solutions -segmentin tulos heikkeni, mikä johtui polttoaineiden ja hiilidioksidin päästöoikeuksien hintojen noususta, lämmöntuotannon laskusta Suomessa sekä rakennemuutoksista. Consumer Solutions -segmentin tulos heikkeni hieman, kun asiakkaiden määrä pieneni ja kustannukset nousivat hieman. Venäjällä tuotanto jatkui normaaliin tapaan, mutta Russia-segmentin tulosta heikensivät ruplan arvon lasku ja CSA-maksujen päättyminen yhden tuotantoyksikön osalta. Edellisvuoden vastaavan ajanjakson tulokseen vaikuttivat positiivisesti aurinkovoimahankkeen myyntivoitot. Kirjasimme ensimmäisen neljänneksen tulokseemme myös noin 2,1 miljardin euron arvonalentumiset, jotka liittyivät konsernin tuotanto-omaisuuteen Venäjällä.

En voi korostaa tarpeeksi sitä, että nämä ovat hyvin haasteellisia aikoja Euroopan energiasektorille – ja Fortumille. Tarve kiirehtiä siirtymää puhtaaseen energiaan on nyt selvempi kuin koskaan aiemmin. Strategiamme on laadittu varmistamaan nopea ja luotettava siirtymä hiilineutraaliin talouteen. Jatkamme sen määrätietoista toteuttamista. Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme joustavuudesta, vankkumattomasta sitoutumisesta sekä kovasta työstä viime kuukausien aikana.”