Toimitusjohtaja Markus Rauramo:

(teksti 2021 puolivuosikatsauksesta)

"Jatkoimme strategiamme määrätietoista toteutusta kevään ja kesän aikana. Kehitämme Fortumia optimoimalla liiketoimintaportfoliotamme ja irtautumalla hiilestä. Katsauskauteen kuului muun muassa 500 megawatin aurinkovoimakapasiteetin myynti Actisille ’rakenna-käytä-myy’ -liiketoimintamallimme mukaisesti ja sopimuksen allekirjoittaminen aurinkovoiman mahdollisista lisäinvestoinneista ostajan kanssa. Kesä-heinäkuun vaihteessa saimme päätökseen Baltian kaukolämpöliiketoimintamme myynnin 710 miljoonalla eurolla ja sovimme myyvämme 50 prosentin omistusosuutemme Stockholm Exergistä 2,9 miljardilla eurolla. Nämä kolme järjestelyä mukaan lukien olemme viimeisen 18 kuukauden aikana myyneet toimintojamme 5,2 miljardilla eurolla. Strategiamme tehokas toteutus on vahvistanut tasettamme. Tavoitteemme on, että rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde on alle 2x. Velkaantuneisuusastettamme kuvaava tunnusluku tulee laskemaan selvästi alle tavoitteen, kun Baltian kaukolämpöliiketoiminnan ja Exergin myynnit on saatettu loppuun. Olen erittäin tyytyväinen, että myös luottoluokittajat ovat panneet merkille työmme tulokset. Sekä Standard & Poor’s että Fitch vahvistivat pitkäaikaisen luottoluokituksemme tason BBB, ja samalla nostivat näkymät vakaaksi aiemmasta negatiivisesta.

Myös strategiamme päästöjen vähentämiseksi eli dekarbonisaatio etenee hyvin. Heinäkuussa allekirjoitimme sopimuksen hiiltä käyttävän Argayashin sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksemme (CHP) myynnistä Venäjällä ja kuten jo aiemmin tänä vuonna kerroimme, Tšeljabinskin CHP-2-yksikkö siirtyy käyttämään hiilen sijaan kaasua polttoaineena. Tämä tarkoittaa, että Russia-segmenttimme luopuu hiilen käytöstä vuoden 2022 loppuun mennessä. Uniper-segmentin Berezovskaya 3 on näin ollen konsernin ainoa hiilivoimalaitos Venäjällä, jonka osalta suunnitelmaa hiilestä irtautumiseen ei ole vielä ilmoitettu. Saksassa Uniper menestyi jälleen kerran hiilivoiman sulkemishuutokaupassa. Uniperin tarjous Scholven C -voimalaitoksen sulkemisesta hyväksyttiin ja laitos on nyt kolmas hiilivoimala Saksassa, jonka Uniper sulkee viime vuonna julkistamaansa kunnianhimoista aikataulua nopeammin. Olen tyytyväinen siihen, että olemme pystyneet nopeuttamaan dekarbonisaatiota myös Isossa-Britanniassa. Siellä Uniper sulkee Ratcliffen hiilivoimalan ensimmäisen yksikön jo syyskuussa 2022 ja loput kolme yksikköä vuoden 2024 loppuun mennessä, kaikki aikaisemmin ilmoitettua aikataulua nopeammin. Tämä tarkoittaa, että alle vuodessa olemme voineet ilmoittaa sulkevamme lähes 40 prosenttia hiilivoimakapasiteetistamme nopeutetussa aikataulussa.

Taloudellisesti toinen ja kolmas vuosineljännes ovat kausiluonteisuuden vuoksi meillä yleensä heikompia kuin talvikauden neljännekset, eikä tämä vuosi ollut poikkeus. Toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoittomme laski myös siksi, että Uniperin Global Commodities -liiketoiminta ei yltänyt yhtä vahvaan tulokseen kuin vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä. Lisäksi Uniperin tuloksessa näkyy hiilidioksidipäästöoikeuksien vuoden sisäinen vaiheistus, mikä siirsi katteita vuoden 2021 toiselta neljännekseltä vuoden 2021 toiselle vuosipuoliskolle. Sähkönhintojen nousu ja onnistunut fyysinen optimointi vahvistivat Generation-segmentin tulosta, vaikka suhteellisen korkeat suojaustasot pienensivätkin positiivista vaikutusta. Kaikkien muiden segmenttiemme tulokset paranivat tai pysyivät vakaina. Vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon tulos kasvoi merkittävästi edellisvuodesta Uniperin hyvän tuloksen sekä Generation ja City Solutions -segmenttien tulosparannusten ansiosta. Fortumin vertailukelpoinen osakekohtainen tulos viimeisen 12 kuukauden ajalta on 1,61 euroa, ja taseemme vahvistuu, joten meillä on hyvät valmiudet edistää käynnissä olevaa energiamurrosta.

Pyrkimyksemme päästöjen vähentämiseksi saa tukea Euroopan komission ’Fit for 55’ -ilmastopaketista, joka ohjaa EU:ta vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja etenemään kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Paketti vastaa hyvin myös Fortumin näkemyksiä ja sisältää muun muassa EU:n päästökauppajärjestelmän tiukentamisen ja laajentamisen meriliikenteeseen sekä kunnianhimoiset tavoitteet uusiutuvan vedyn käytölle. Lisäksi hiilidioksidipäästöjen hinnoittelua laajennetaan koskemaan rakennuksia ja maantieliikennettä, mitä olemme jo pitkään peräänkuuluttaneet. Edellä mainitut ehdotukset tiukennuksista ovat haasteellisempia toteuttaa kuin suuriin tuotantolaitoksiin kohdistuvat toimenpiteet, mutta ne ovat välttämättömiä EU:n kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Niitä ei voida saavuttaa keskittymällä vain energiasektoriin.

Hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi 9.8.2021 uuden raportin, joka vahvistaa näkemystä ilmastonmuutoksen tieteellisestä perustasta ja ihmisen vaikutuksesta. Se korostaa ilmastotoimien kiireellisyyttä: kaikki hillitsemis- ja sopeutumistoimet ovat välttämättömiä. Fortumin näkemyksen mukaan raportin havainnot korostavat sitä, että kaikkia päästöttömiä teknologioita tulisi hyödyntää täysipainoisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi."