Varsinainen yhtiökokous 2020

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020 on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 17.3.2020. Osakkeenomistajien ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi on ilmoitettava yhtiölle viimeistään 10.1.2020. Ehdotukset pyydetään toimittamaan osoitteeseen:

Fortum Oyj 
Lakiasiat/yhtiökokous 
PL 100
00048 FORTUM.

Yhtiökokouskutsu julkistetaan pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla arviolta 6.2.2020. Vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus julkaistaan viimeistään viikolla 8.

Mahdolliseen osingonjakoon liittyvät päivämäärät ovat: 
- osingon irtoamispäivä 18.3.2020,
- osingonmaksun täsmäytyspäivä 19.3.2020 
- osingon maksupäivä 26.3.2020.

AU18

Yhtiökokousten materiaalit arkistossa