Varsinainen yhtiökokous 2019

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2019 on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 26.3.2019. Osakkeenomistajien ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltäviksi asioiksi on ilmoitettava yhtiölle viimeistään 11.1.2019. Ehdotukset pyydetään toimittamaan osoitteeseen

Fortum Oyj
Lakiasiat/yhtiökokous
PL 100
00048 FORTUM

Yhtiökokouskutsu julkistetaan pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla arviolta 1.2.2019. Vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus julkaistaan viimeistään viikolla 8.

Mahdolliseen osingonjakoon liittyvät päivämäärät ovat:

  • osingon irtoamispäivä 27.3.2019
  • osingonmaksun täsmäytyspäivä 28.3.2019
  • osingon maksupäivä 4.4.2019

 

Fortumin yhtiökokousten materiaalit arkistossa