Bolagsstämman 2019

Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2019 är planerad att äga rum tisdagen den 26 mars 2019. Aktieägarnas förslag till styrelsen angående ärenden som skall behandlas på den ordinarie bolagsstämman skall framföras senast den 11 januari 2019. Aktieägarens yrkande skall skickas per brev till

Fortum Abp
Juridiska ärenden/bolagsstämma
PB 100
FI-00048 FORTUM
Finland

Kallelsen till bolagsstämman publiceras som börsmeddelande och på bolagets Internetsidor uppskattningsvis den 1 februari 2019. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2018 publiceras senast under vecka 8. 

Datum som ansluter sig till eventuell dividend utdelning är:

  • den 27 mars 2019 då dividenden särskiljs från aktien, 
  • den 28 mars 2019, avstämningsdagen för dividendutdelningen, och
  • den 4 april 2019 då dividenden utbetalas. 

Fortumin yhtiökokousten materiaalit arkistossa