Toimitusjohtajan työsuhteen ehdot

​​Palkka ja luontoisedut

Rahapalkka on 84 000 euroa kuukaudessa 1.4.2018 alkaen. Tämä sisältää luontoisedut eli vapaan autoedun ja puhelinedun. Rahapalkka 31.3.2018 saakka oli 80 000 euroa kuukaudessa.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä (tulospalkkio)

​Tulospalkkioita on mahdollisuus ansaita vuosittain hallituksen vahvistamien kriteerien mukaan. Enimmäistaso on 40 % vuosipalkasta luontoisetuineen. Vuosipalkka = 12 x kyseessä olevan vuoden joulukuun palkka.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä (osakepalkkio)*

Fortumin johdon voimassa olevien osakepalkkiojärjestelmien mukaisesti. Osakkeiden arvo ennen veroja ei saa ylittää toimitusjohtajan vuosipalkkaa.

Eläkejärjestely

Eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajan lisäeläke on maksuperusteinen, ja vuosimaksu on 25 % vuosipalkasta. Vuosipalkka koostuu peruspalkasta luontoisetuineen. Mikäli toimitusjohtaja irtisanotaan ennen eläkeikää, hän on oikeutettu siihen mennessä eläkerahastoon kertyneisiin varoihin.

Työsuhteen päättäminen

​Molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen, toimitusjohtaja on oikeutettu irtisanomisajan palkkaan sekä irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa 12 kuukauden palkkaa.

*Toimitusjohtaja Pekka Lundmarkin pitkän aikavälin kannustinohjelmien palkkiot lasketaan pro rata 7.9.2015 alkaen, jolloin hän aloitti Fortumin toimitusjohtajana.

Palaa takaisin Palkitseminen-sivulle