Hallituksen palkkiot

Oheisessa taulukossa ovat hallituksen jäsenille vuosina 2016 ja 2015 maksetut palkkiot. Summat sisältävät kiinteät kuukausipalkkiot ja kokouspalkkiot.

Tuhatta euroa 2016 Ajanjakso 2016 2015 Ajanjakso 2015
Hallituksen jäsenet 31.12.2016        
Sari Baldauf, puheenjohtaja 87 1.1.–31.12. 86 1.1.–31.12.
Kim Ignatius, varapuheenjohtaja 70 1.1.–31.12. 68 1.1.–31.12.
Minoo Akhtarzand 61 1.1.–31.12. 61 1.1.–31.12.
Heinz-Werner Binzel 61 1.1.–31.12. 60 1.1.–31.12.
Eva Hamilton 56 1.1.–31.12. 43 31.3.–31.12.
Tapio Kuula 52 1.1.–31.12. 38 31.3.–31.12.
Veli-Matti Reinikkala 44 5.4.–31.12. - -
Jyrki Talvitie 70 1.1.–31.12. 66 1.1.–31.12.
Entiset hallituksen jäsenet:
Ilona Ervasti-Vaintola - - 13 1.1.–31.3.
Christian Ramm-Schmidt - - 13 1.1.–31.3.
Petteri Taalas 17 1.1.–5.4. 51 1.1.–31.12.

 

Hallituksen jäsenet eivät ole työ- eikä palvelusuhteessa Fortumiin, eivätkä he voi osallistua Fortumin tulos- tai osakepalkkiojärjestelmään. Fortumilla ei myöskään ole eläkeohjelmaa, johon heillä olisi mahdollisuus osallistua. Hallituksen palkkioita ei ole sidottu konsernin kestävän kehityksen tuloksiin.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Fortumin yhtiökokous 4.4.2017 vahvisti hallituksen jäsenille maksettavat seuraavat vuotuiset palkkiot:

Tuhatta euroa 2017 2016
Puheenjohtaja 75 75
Varapuheenjohtaja 57 57
Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja 1) 57 57
Jäsenet 40 40
1) jos ei ole samanaikaisesti myös puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja  

 

Kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kiinteä vuosipalkkio ja kokouspalkkio. Palkkiot ovat vuonna 2017 samat kuin edellisinä vuosina.

Kokouspalkkio, 600 euroa, maksetaan niin hallituksen kuin valiokuntienkin kokouksista. Suomen ulkopuolella Euroopassa asuvan jäsenen kokouspalkkio on 1 200 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvan 1 800 euroa. Hallituksen ja valiokuntien puhelinkokouksista maksetaan kaikille jäsenille 600 euron kokouspalkkio. Ilman erillistä kokousta tehdyistä päätöksistä ei makseta palkkiota. Jäsenten matkakulut hyvitetään yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti.

Palaa takaisin Palkitseminen-sivulle