Hallituksen palkkiot

Hallituksen jäsenet eivät ole työ- eikä palvelusuhteessa Fortumiin, eivätkä he voi osallistua Fortumin tulos- tai osakepalkkiojärjestelmään. Fortumilla ei myöskään ole eläkeohjelmaa, johon heillä olisi mahdollisuus osallistua. Hallituksen palkkioita ei ole sidottu konsernin kestävän kehityksen tuloksiin.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot

Tuhatta euroa 2017 2016
Sari Baldauf, puheenjohtaja 84 87
Matti Lievonen, varapuheenjohtaja (4.4.2017 alkaen) 49 -
Heinz-Werner Binzel 57 61
Eva Hamilton 54 56
Kim Ignatius, Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja 67 70
Anja McAlister (4.4.2017 alkaen) 47 -
Veli-Matti Reinikkala 58 44
Entiset hallituksen jäsenet:
Minoo Akhtarzand (4.4.2017 saakka) 16 61
Tapio Kuula (7.11.2017 saakka) 43 52
Petteri Taalas (5.4.2016 saakka) - 17
Jyrki Talvitie (4.4.2017 saakka) 17 70

 

Fortumin yhtiökokous 28.3.2018 vahvisti hallituksen jäsenille maksettavat seuraavat vuotuiset palkkiot:

Tuhatta euroa 2018 2017
Puheenjohtaja 75 75
Varapuheenjohtaja 57 57
Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja 1) 57 57
Jäsenet 40 40
1) jos ei ole samanaikaisesti myös puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja  

 

Kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kiinteä vuosipalkkio ja kokouspalkkio. Palkkiot ovat vuonna 2018 samat kuin edellisinä vuosina.

Kokouspalkkio, 600 euroa, maksetaan niin hallituksen kuin valiokuntienkin kokouksista. Suomen ulkopuolella Euroopassa asuvan jäsenen kokouspalkkio on 1 200 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvan 1 800 euroa. Hallituksen ja valiokuntien puhelinkokouksista maksetaan kaikille jäsenille 600 euron kokouspalkkio. Ilman erillistä kokousta tehdyistä päätöksistä ei makseta palkkiota. Jäsenten matkakulut hyvitetään yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti.

Palaa takaisin Palkitseminen-sivulle