Hallituksen palkkiot

Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai palvelusuhteessa Fortumiin eivätkä voi osallistua Fortumin kannustinjärjestelmiin. Fortumilla ei myöskään ole eläkeohjelmaa, johon heillä olisi mahdollisuus osallistua. Hallituksen jäsenille maksettava palkkio ei riipu konsernin kestävän kehityksen tuloksista.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2016-2019

1000 euroa 2019 2018 2017 2016
Eva Hamilton 54 54 54 56
Kim Ignatius, tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja (23.4.2020 asti) 67 65 67 70
Essimari Kairisto, tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja (23.4.2020 alkaen) 56 42 - -
Matti Lievonen, puheenjohtaja (4.4.2017 alkaen) 89 80 49 -
Klaus-Dieter Maubach, varapuheenjohtaja (28.3.2018-23.4.2020) 71 54 - -
Anja McAlister 59 60 47 -
Veli-Matti Reinikkala, varapuheenjohtaja (23.4.2020 alkaen) 58 54 58 44
Philipp Rösler 44 - - -
Entiset hallituksen jäsenet:
Minoo Akhtarzand (4.4.2017 saakka) - - 16 61
Sari Baldauf (28.3.2018 saakka) - 20 84 87
Heinz-Werner Binzel (26.3.2019 saakka) 12 54 57 61
Tapio Kuula (7.11.2017 saakka) - - 43 52
Marco Ryan (26.3.-1.8.2019) 19 - - -
Petteri Taalas (5.4.2016 saakka) - - - 17
Jyrki Talvitie (4.4.2017 saakka) - - 17 70

 

Fortumin yhtiökokous 23.4.2020 vahvisti hallituksen jäsenille maksettavat seuraavat vuotuiset palkkiot:

Euroa 2020 2019 2018
Puheenjohtaja 77 200 75 000 75 000
Varapuheenjohtaja 57 500 57 000 57 000
Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja 1) 57 500 57 000 57 000
Jäsenet 40 400 40 000 40 000
1) jos ei ole samanaikaisesti myös puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja  

 

Kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kiinteä vuosipalkkio ja kokouspalkkio. 

Kokouspalkkio, 600 euroa, maksetaan niin hallituksen kuin valiokuntienkin kokouksista. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille. Suomessa asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista maksetaan Suomen ulkopuolella pidettävistä kokouksista kaksinkertaisena ja Euroopan ulkopuolella pidettävistä kokouksista kolminkertaisena. Puhelinkokouksista maksetaan kaikille hallituksen ja valiokuntien jäsenille yksinkertainen palkkio.

Palaa takaisin Palkitseminen-sivulle