Hallituksen palkkiot

Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai palvelusuhteessa Fortumiin eivätkä voi osallistua Fortumin kannustinjärjestelmiin. Fortumilla ei myöskään ole eläkeohjelmaa, johon heillä olisi mahdollisuus osallistua. Hallituksen jäsenille maksettava palkkio ei riipu konsernin kestävän kehityksen tuloksista.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2016-2019

Tuhatta euroa 2019 2018 2017 2016
Matti Lievonen, puheenjohtaja (4.4.2017 alkaen) 89 80 49 -
Klaus-Dieter Maubach, varrapuheenjohtaja (28.3.2018 alkaen) 71 54 - -
Eva Hamilton 54 54 54 56
Kim Ignatius, Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja 67 65 67 70
Essimari Kairisto (28.3.2018 alkaen) 56 42 - -
Anja McAlister (4.4.2017 alkaen) 59 60 47 -
Veli-Matti Reinikkala 58 54 58 44
Philipp Rösler (26.3.2019 alkaen) 44 - - -
Entiset hallituksen jäsenet:
Minoo Akhtarzand (4.4.2017 saakka) - - 16 61
Sari Baldauf (28.3.2018 saakka) - 20 84 87
Heinz-Werner Binzel (26.3.2019 saakka) 12 54 57 61
Tapio Kuula (7.11.2017 saakka) - - 43 52
Marco Ryan (26.3.-1.8.2019) 19 - - -
Petteri Taalas (5.4.2016 saakka) - - - 17
Jyrki Talvitie (4.4.2017 saakka) - - 17 70

 

Fortumin yhtiökokous 26.3.2019 vahvisti hallituksen jäsenille maksettavat seuraavat vuotuiset palkkiot:

Tuhatta euroa 2019 2018
Puheenjohtaja 75 75
Varapuheenjohtaja 57 57
Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja 1) 57 57
Jäsenet 40 40
1) jos ei ole samanaikaisesti myös puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja  

 

Kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kiinteä vuosipalkkio ja kokouspalkkio. Palkkiot ovat vuonna 2019 samat kuin edellisinä vuosina.

Kokouspalkkio, 600 euroa, maksetaan niin hallituksen kuin valiokuntienkin kokouksista. Suomen ulkopuolella Euroopassa asuvan jäsenen kokouspalkkio on 1 200 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvan 1 800 euroa. Hallituksen ja valiokuntien puhelinkokouksista maksetaan kaikille jäsenille 600 euron kokouspalkkio. Ilman erillistä kokousta tehdyistä päätöksistä ei makseta palkkiota. Jäsenten matkakulut hyvitetään yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti.

Palaa takaisin Palkitseminen-sivulle