Konsernin johtoryhmä

Fortumin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa strategisten ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa hallituksen hyväksymissä puitteissa, laatii konsernin liiketoimintasuunnitelman sekä päättää valtuuksiensa puitteissa investoinneista, fuusioista, yrityshankinnoista ja divestoinneista. Johtoryhmä seuraa taloudellista ja kestävän kehityksen tulosta kuukausittain kuukausiraportoinnista. Tämän lisäksi konsernin johtoryhmän ja divisioonien johtajien kanssa neljännesvuosittain pidettävät tuloskokoukset sisältyvät Fortumin toiminnanjohtamisprosessiin. Fortumin johtoryhmä kokoontuu kuukausittain. Kukin johtoryhmän jäsen on vastuussa oman organisaationsa päivittäisistä liiketoiminnoista ja organisaatiotaan koskevien operatiivisten
päätösten toteutuksesta.

Markus Rauramo

Markus Rauramo

Toimitusjohtaja vuodesta 2020
s. 1968, Suomen kansalainen
Valtiotieteiden maisteri
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012
Konsernin palveluksessa vuodesta 2012
Toimitusjohtajan tehtävä on johtaa konsernin hallintoa ja liiketoimintaa. Toimitusjohtajan vastuulla johtoryhmässä ovat myös Fortumin strategia-, yritysjärjestely- ja Business Technology -toiminnot
Fortumin osakeomistus 31.12.2021: 99 308

Aiemmat tehtävät: Fortum Oyj:n konsernin talousjohtaja 2017-2020 sekä 2012-2014 (vt. toimitusjohtaja 2013), City Solutions -divisioonan johtaja 2014-2017; Stora Enso Oyj:n talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2008–2012, konsernin rahoitusjohtaja 2004–2008, johtaja - strategia ja investoinnit 2001–2004; Stora Enso Financial Services, johtaja, varainhankinta 1999–2001; useita rahoitustehtäviä Enso Oyj:n palveluksessa 1993–1999

Keskeisimmät luottamustehtävät: Uniper SE:n hallintoneuvoston puheenjohtaja; Sampo Oyj:n hallituksen jäsen

Valokuva Nebahat Albayrakista

Nebahat Albayrak

Johtaja, yhteiskuntasuhteet, turvallisuus ja vastuullisuus 1.6.2021 alkaen
s. 1968, Alankomaiden ja Turkin kansalainen
Oikeustieteiden maisteri, kansainvälinen- ja eurooppaoikeus
Johtoryhmän jäsen ja Fortumin palveluksessa 1.6.2021 alkaen
Yhteiskuntasuhteista, turvallisuudesta ja vastuullisuudesta vastaavan johtajan vastuualueeseen kuuluvat myös konsernin viestintä sekä brändi.
Fortumin osakeomistus 31.12.2021: 0

Aiemmat tehtävät: Royal Dutch Shellin sidosryhmäsuhdejohtaja, Integrated Gas & New Energies -segmentti 2016–2021 ja ulkoisen viestinnän ja sidosryhmäsuhteiden johtaja, Global Upstreams -segmentti 2012–2016; Alankomaiden parlamentin kansanedustaja, ulko- ja puolustusasiankomitean puheenjohtaja ja puolueen Eurooppa-asioiden puhehenkilö 2010–2012, kansanedustaja, puolueen puolustus-, oikeus- ja maahanmuuttoasioiden puhehenkilö 1998–2007; Alankomaiden oikeusministeriön oikeusministerin valtiosihteeri 2007–2010; Alankomaiden sisäministeriön vähemmistöjen integraatiosta vastaavan osaston asiantuntija 1995–1998 sekä Euroopan ja kansainvälisten asioiden asiantuntija 1993–1995
Keskeisimmät luottamustehtävät: Nederlandse Spoorwegenin (Hollannin rautatiet) ja NKT A/S Denmarkin hallintoneuvostojen jäsen, Topvrouwen.nl:n neuvottelukunnan jäsen

Kuva Eveliina Dahlista ikkunan edessä

Eveliina Dahl

Konsernin henkilöstö- ja hankintajohtaja 1.5.2021 alkaen
s. 1983, Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri
Johtoryhmän jäsen 1.5.2021 alkaen
Konsernin palveluksessa vuodesta 2006
Fortumin osakeomistus 31.12.2021: 806

Aikaisemmat tehtävät: Fortum Oyj: Henkilöstöjohtaja, City Solutions -divisioona & People Service 2018−2021, Henkilöstöpäällikkö ,TNV & eNext 2016−2018, Kehityspäällikkö, konsernistrategia 2009−2016, Hankintapäällikkö 2007−2009, Analyytikko, konsernihankinta 2007

Photo of Bernhard Günther in front of a window

Bernhard Günther

Talousjohtaja 1.2.2021 alkaen
s. 1967, Saksan kansalainen
Kauppatieteen tohtori, St Gallen
Johtoryhmän jäsen ja konsernin palveluksessa vuodesta 2021
Konsernin talousjohtajan vastuualueelle kuuluvat myös riskienhallinta, sijoittajasuhteet ja talousviestintä sekä investoinnit ja portfolioanalyysi
Fortumin osakeomistus 31.12.2021: 0

Aiemmat tehtävät: innogy SE:n konsernin talous- ja henkilöstöjohtaja 2019–2020 ja konsernin talousjohtaja 2016–2019; RWE AG:n konsernin talousjohtaja 2013–2016 ja johtoryhmän jäsen 2012–2016; RWE Supply & Trading GmbH:n toimitusjohtaja ja talousjohtaja 2008–2012; RWE Trading GmbH:n toimitusjohtaja ja talousjohtaja 2007–2008; RWE Gas Midstream GmbH:n toimitusjohtaja ja talousjohtaja 2007–2008; RWE AG Group Controlling, johtaja 2005–2006; RWE Power AG Corporate Planning and Controlling, johtaja 2001–2005; RWE AG Group Controlling, osastonjohtaja 1999–2001; McKinsey & Company, johdon konsultti 1993–1998

Keskeisimmät luottamustehtävät: Uniper SE:n ja Thyssenkrupp AG:n hallintoneuvostojen jäsen

Per Langer

Per Langer

City Solutions -divisioonan johtaja vuodesta 2017
s. 1969, Ruotsin kansalainen
Kauppatieteiden maisteri
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2009
Konsernin palveluksessa vuodesta 1997
Fortumin osakeomistus 31.12.2021: 48 971

Aiemmat tehtävät: Fortum Oyj:n Technology and New Ventures -yksikön johtaja 2016-2017; Fortum Power and Heat Oy, Hydro Power and Technology -divisioonan johtaja 2014–2016, Heat-divisioonan johtaja 2009–2014, Heat-liiketoimintayksikön johtaja 2007–2009 ja Portfolio Management and Trading -liiketoimintayksikön johtaja 2004–2007; päällikkötehtäviä Fortum Oyj:n palveluksessa 1997–2004 (ml. Gullspång Kraft 1997–1999)

Keskeisimmät luottamustehtävät: Exeger Sweden AB:n hallituksen jäsen

Photo of Simon-Erik Ollus

Simon-Erik Ollus

Generation-divisioonan johtaja 29.3.2021 alkaen
synt. 1978, Suomen kansalainen
Valtiotieteiden maisteri (kansantalous)
Johtoryhmän jäsen 29.3.2021 alkaen
Konsernin palveluksessa vuodesta 2009
Fortumin osakeomistus 31.12.2021: 3 854

Aikaisemmat tehtävät: Vice President, Trading and Asset Optimisation, Fortum Oyj Generation-divisioona 2016-2021; Pääekonomisti, Industrial Intelligence and Investment Analysis, Fortum Oyj ja Fortum Power -divisioona 2013-2016; Pääekonomisti, Industrial Intelligence and Trading IT, Trading and Industrial Intelligence, 2011-2013; Useita johtotehtäviä trading-, industry intelligence-, strategia- ja T&K-toiminnoissa 2009-2011; East Office of Finnish Industries, neuvonantaja 2008-2009; Suomen Pankki, ekonomisti 2004-2008

Keskeisimmät luottamustehtävät: Kemijoki Oy:n ja Energiateollisuus r.y.:n hallitusten jäsen, Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastovaliokunnan puheenjohtaja

Mikael Rönnblad

Mikael Rönnblad

Consumer Solutions -divisioonan johtaja vuodesta 2017
s. 1969, Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017
Konsernin palveluksessa vuodesta 2017
Fortumin osakeomistus 31.12.2021: 16 454

Aiemmat tehtävät: Elisa Oyj:n uudet digitaaliset palveluliiketoiminnat ja kuluttajaliiketoiminnan johtoryhmän jäsen 2009-2017 ja johtaja - konsernistrategia ja yritysjärjestelyt 2004-2009; ABN AMRO Global Equities, Pohjoismainen sektori, johtaja 2000-2004; Pannon, Unkari, johtaja 1999-2000; Sonera Oyj:n uudet liiketoiminnat ja kansainväliset mobiililiiketoiminnat, johtaja 1997-2000; Hanken Svenska handelshögskolanin projektijohtaja ja apulaisprofessori (vt.) 1995-1997; Vectia Oy:n nuorempi strategiakonsultti 1994-1995; Nokia Oyj:n sisäinen konsultti, Suurasiakasmyynti 1991-1993

Keskeisimmät luottamustehtävät: Nikus Oy Ab:n hallituksen puheenjohtaja

Kuva Nora Steiner-Forsbergista ikkunan edessä

Nora Steiner-Forsberg

Konsernin lakiasianjohtaja 1.5.2021 alkaen
s. 1973, Suomen kansalainen
OTK, Helsingin yliopisto ja Master of European Law, College of Europe, Brugge, Belgia
Johtoryhmän jäsen 1.5.2021 alkaen
Konsernin palveluksessa vuodesta 2011
Konsernin lakiasiainjohtajan vastuualueeseen kuuluvat myös konsernin hallinnointi, eettisyys- ja vaatimustenmukaisuusasiat, sisäinen valvonta sekä tietosuoja-asiat
Fortumin osakeomistus 31.12.2021: 374

Aikaisemmat tehtävät: Fortum Oyj: Vice President, lakiasiat , Generation-divisioona 2019−2021, Johtava lakimies Generation-divisioona 2015−2019, Lakimies/vanhempi lakimies 2011−2015; Markkinaoikeus, markkinaoikeustuomari 2009−2011; Asianajotoimisto Hannes Snellman, asianajaja 2005−2009; Van Bael & Bellis, Belgia, lakimies 2001−2005; Ympäristö- ja liikejuristiti Oy, lakimies 1998−2000

Keskeisimmät luottamustehtävät: Uniper SE:n hallintoneuvoston jäsen ja Elinkeinoelämän Keskusliiton lakivaliokunnan jäsen

Fortum as an investment

Johtohenkilöiden osakeomistus ja liiketoimet

Ajantasaiset tiedot johdon omistuksista ja liiketoimista