Raportointirakenne

Fortumin raportointisegmentit muodostuvat liiketoiminta-alueittain määritellyistä segmenteistä sekä yhdestä maantieteellisen alueen perusteella määritellystä segmentistä. IFRS:n mukaiset raportoitavat segmentit ovat Generation, City Solutions, Consumer Solutions ja Russia. Kehitysliiketoimintayksiköt M&A and Solar & Wind Development ja Technology and New Ventures raportoidaan Muut-segmentissä.

Generation

Generation-segmentti vastaa Fortumin sähköntuotannosta Pohjoismaissa. Siihen kuuluvat ydinvoima-, vesivoima- ja lämpövoimatuotanto, sähköntuotannon optimointi ja sähkökauppa, markkina-analyysi sekä globaalisti ydinvoiman asiantuntijapalvelut.

City Solutions

City Solutions-segmentin vastuulla on kehittää kestävistä kaupunkiratkaisuista kasvavaa liiketoimintaa Fortumille. Segmenttiin kuuluvat kaukolämpö ja -kylmä, jätteen energiahyötykäyttö, biopolttoaineet sekä muut kiertotalouden ratkaisut. Segmentillä on liiketoimintaa Pohjoismaissa, Baltiassa ja Puolassa. Segmenttiin kuuluu myös Fortumin 50 %:n omistusosuus Fortum Värmestä, joka on yhteisyritys ja konsolidoidaan pääomaosuusmenetelmällä.

Consumer Solutions

Consumer Solutions -segmentti tarjoaa sähkö- ja kaasutuotteita sekä kehittää uusia digitaalisia kuluttajaratkaisuja ja -palveluja. Segmenttiin kuuluvat sähkön myynti ja asiakaspalvelu Pohjoismaissa ja Puolassa sekä kaasun myynti Puolassa.

Russia

 

Russia-segmentti koostuu sähkön ja lämmön tuotannosta ja myynnistä Venäjällä. Segmentti sisältää myös Fortumin yli 29 prosentin omistusosuuden TGC-1:ssä. TGC-1 on osakkuusyhtiö, joka raportoidaan pääomaosuusmenetelmän mukaisesti.

Technology and New Ventures

Technology and New Ventures on perustettu vauhdittamaan uuden liiketoiminnan kehitystä ja se vastaa myös Fortumin tutkimus- ja kehitystoiminnasta. Kehitysyksikkö toimii sisäisenä yrityshautomona ja sen vastuulla ovat myös investoinnit start-up-yrityksiin sekä yhteistyö yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Myös konsernin IT liitetään Technology and New Ventures -yksikköön. Keskeisenä tavoitteena on digitalisaation täysimittainen hyödyntäminen liiketoimintojen ja asiakasratkaisujen kehityksessä.

M&A and Solar & Wind Development

M&A and Solar & Wind Development. Fortumin tavoitteena on luoda arvoa energiasektorin yritysjärjestelyillä nykyisillä kotimarkkinoilla ja integroituvassa Euroopassa. Tavoitteena on myös kasvaa aurinko- ja tuulivoimassa gigawatti-luokkaan. Näitä päämääriä varten on perustettu uusi kehitysyksikkö, joka keskittyy yritysjärjestelyihin sekä aurinko- ja tuulivoiman kasvattamiseen.